St*ední Asie - Základní škola Byšice

Report
VY_52_INOVACE_ZE.7.46
Označení vzdělávacího materiálu (kód):
Název školy:
Název programu:
VY_52_INOVACE_ZE.7.46
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Číslo a název šablony klíčové aktivity:
„Vzdělání pro život“
CZ.1.07/3115/21/7.1.4/2011
V/2 – inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):
Člověk a jeho svět - Zeměpis
Tematický okruh - téma:
Autor vzdělávacího materiálu/DUM:
Střední Asie
Mgr. Jaroslava Vorlová
Datum vytvoření vzdělávacího materiálu:
12.03.2012
Třída: 7.
Ověření vzdělávacího materiálu
Metodický list/anotace:
Datum : 19.03.2012
Žáci se seznámí se zeměmi střední Asie, jejich náboženstvím a životem. Zamyslí se nad
ekologickými problémy této oblasti a jejich řešením.
Střední Asie
Oblast mezi Kaspickým mořem a
Čínou
Bývalé republiky Sovětského svazu
Státy
•
•
•
•
•
•
Kazachstán
Biškek
Uzbekistán
Dušanbe
Kyrgyzstán
Astana
Turkmenistán
Taškent
Tádžikistán
Ašchabad
Vyhledejte v atlasech státy a jejich hlavní
města, vypište si HDP a počet obyvatel.
http://www.zemepis.com/images/slmapy/sa.jpg
povrch
•
•
•
•
•
•
•
Poušť ………………………. A …………………………..
Řeky ………………………a ……………………………….
Jezero ……………………… a …………………………
Pohoří ……………………………………………….......
…………………………..plošin
Na východě převažují hory, na západě nížiny
Doplňte podle atlasu zem. názvy
Zemědělství
• Pěstování bavlny, obilí, tabáku, mák
• Celiny – obrovské plochy pro pěstování obilí,
dříve stepi
• Vysoké náklady a malé výnosy
• Zaměstnáno mnoho lidí, zastaralá technika,
málo hnojiv
• Chov ovcí, skotu
Vysychání Aralského jezera
• K pěstování bavlny je potřeba velkého
množství vody, kterou berou lidé z řek, které
stékají z hor do Aralského jezera. Dochází tak k
jeho vysychání. Čím méně vody přiteče do
jezera, tím více se vysušuje a sůl stoupá k
povrchu. Zasoluje tak okolní pole a je potřeba
více vody. Vzniká tak kruh, ze kterého lze jen
těžko vystoupit.
Rybáři bez práce
•
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/JezeroAral.jpg
průmysl
•
•
•
•
Těžba ropy a zemního plynu, těžba zlata
Textilní průmysl
Tkaní koberců
Zničené životní prostředí
-značné nerostné bohatství : zaručuje
investorům vysoké zisky
-špatná vnitřní struktura ekonomiky
Textilní průmysl – zpracování bavlny
•
•
•
V Uzbekistánu začínají letní prázdniny v době, kdy začnou klesat teploty, tedy
někdy uprostřed září. Děti mají dobré dva měsíce prázdnin, ale jen málo z nich je
tráví s rodiči. Musejí totiž sloužit zemi a pracovat na polích. V období sklizně začíná
v této středoasijské republice obskurní rituál, upomínající na komanda sovětských
pracovníků: prezident Islam Karimov mobilizuje lid. Přibližně dva miliony školáků
jsou posílány na sklizeň „bílého zlata“.
Pro uzbecké elitní třídy je bavlna po zemním plynu a zlatu jedním z hlavních zdrojů
příjmů. Její cena nikdy nebyla tak vysoká jako dnes. Uzbeckým dětem to ale radost
nedělá. Když byla Navira loni poslána na sklizeň, bylo jí jedenáct let. Po celý jeden
měsíc musela každý den se svojí třídou v sedm hodin na pole sbírat bavlnu až do
podvečera. Děti měly za úkol sesbírat deset kilo bavlny denně. „Nasbírala jsem
sotva tři kila,“ přiznává Navira. Její mzda činila 60 sumů za kilo, sotva tři centimy
eura. Starší školáci na tom byli ještě hůř: jejich mzdu si ponechali učitelé a ti, kdo
nedokázali udržet tempo, byli biti.
Dětská práce
• Každý podzim musejí děti v Uzbekistánu
pracovat na bavlníkových polích. Z jejich
nucené práce těží některé evropské podniky a
nezdá se, že by to úřadům jejich země nějak
zvlášť vadilo. http://www.national-geographic.cz/wpcontent/uploads/2011/11/bavlna02.jpg
Náboženství
• Převažuje Islámské náboženství
• Každý národ má své specifické zvyky
Otázky na opakování
•
•
•
•
•
•
•
Které plodiny se zde pěstují
Co způsobuje nadměrné zavlažování polí
Čí práce se využívá ke sklizni bavlny
Převažuje zde zemědělství nebo průmysl
Která nerostná surovina se zde nejvíce těží
Jaké zde převažuje náboženství
Dají se nějak řešit ekologické problémy této
oblasti?

similar documents