Document

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
ČELEĎ: AMARYLKOVITÉ, KOSATCOVITÉ,
ÁRÓNOVITÉ, VSTAVAČOVITÉ
Autor modulu: Ing. Radim Církva
ČELEĎ: AMARYLKOVITÉ
• plodem je tobolka
• podzemními orgány jsou cibule nebo oddenky
• listy čárkovité
• v zahradách se pěstuje narcis
sněženka podsněžník – Galanthus nivalis
V: do 30 cm
S: stvol, cibule
L: čárkovité, dužnaté, dva přízemní
K: bílé, vnější lístky delší, vnitřní
kratší se zelenou skvrnou,
kvete II-III
E: minerálně bohaté až nitrofilní,
vlhké půdy (luhy), světlomilná
Z: slabě jedovatá,
chráněná jako ohrožený druh
bledule jarní – Leucojum vernum
V: do 30 cm
S: stvol, cibule
L: čárkovité, tenké, přízemní po 3-5
K: bílé, všechny stejně dlouhé
se žlutou skvrnou, kvete II-III
E: minerálně bohaté a vlhké půdy
(luhy, sutě), stínomilná, častější
v podhůří až horách
Z: jedovatá,
chráněná jako ohrožený druh
ČELEĎ: KOSATCOVITÉ
• plodem je tobolka
• podzemními orgány jsou oddenky nebo hlízy
• listy mečovité
• v zahradách se pěstuje mečík nebo šafrán
kosatec žlutý – Iris pseudacorus
V: do 1 m
S: silný oddenek
L: mečovité, dvouřadě uspořádané,
střídavé, přisedlé
K: žluté, velké, kvete V-VI
E: minerálně bohaté a vlhké půdy
(břehy vod, slatiny, olšiny, luhy),
světlomilný, nížiny a pahorkatiny
Z: jedovatý
ČELEĎ: ÁRÓNOVITÉ
• plodem jsou bobule
• podzemními orgány jsou oddenky nebo hlízy
• při březích rybníků roste puškvorec , na rašeliništích ďáblík
árón východní – Arum cylindraceum
V: do 40 cm
S: oddenkové hlízy
L: střelovité s dlouhým řapíkem,
líc lesklý, žilnatina síťnatá,
později listy žloutnou a odumírají
K: hnědé, drobné sestavené v palici
a obalené zelenavě bílým toulcem,
kvete IV-V , plody jsou červené
bobule
E: minerálně bohaté, vápnité a
středně vlhké půdy, stínomilný a
teplomilný
Z: jedovatý, chráněný jako ohrožený
druh, toulec je pastí pro hmyz
ČELEĎ: VSTAVAČOVITÉ
• plodem je tobolka
• podzemními orgány jsou oddenky nebo hlízy
• soužití s půdními houbami ( endotrofní mykorhiza)
• většina žije ve vlhkých tropech v korunách stromů jako epifyty
• jeden lístek okvětí bývá větší tzv. pysk
• u nás na loukách rostou vstavače, prstnatce aj. orchideje
vemeník dvoulistý – Platanthera bifolia
V: do 50 cm
S: dutý, dvě vejčité hlízy (vemena)
L: eliptické, dva vstřícné blízko nad
zemí, výše je několik malých listů
K: bílé, vonné v noci, kvete V-VII,
dlouhá a čárkovitá ostruha
E: minerálně chudé až středně
bohaté, středně vlhké půdy,
světlomilný až polostinný
Z: chráněný jako ohrožený druh,
opylován nočními motýly
hlístník hnízdák – Neottia nidus-avis
V: do 35 cm, kořeny propletené
ve tvaru hnízda
S: celá rostlina je žlutohnědá
L: kopinaté, pochvovitě objímající
K: žlutohnědé, voní po medu, pysk
rozeklaný ve dva laloky,
kvete V-VI
E: minerálně středně bohaté a
středně vlhké půdy, polostinný,
zvláště bučiny
Z: saprofyt – nemá chlorofyl,
pomocí symbiotických hub žije
z humusu
střevíčník pantoflíček – Cypripedium calceolus
V: do 50 cm
S: plazivý a tenký oddenek
L: široce eliptické, špičaté, střídavé,
pochvovitě objímající stonek
K: velký, po 1-3, žlutý břichatě
nafouklý pysk, vnější okvětní
lístky kopinaté a hnědočervené,
kvete V-VI
E: minerálně bohaté, vápnité,
středně vlhké půdy, polostinný
a teplomilný druh
Z: chráněný jako silně ohrožený druh
Úkoly na příště
1. U které rostliny se používají sušené blizny z květů jako koření?
2. Jakým způsobem funguje opylování květů u árónů?
3. Vyhledejte konkrétní lokalitu výskytu střevíčníku v ČR?
4. Prostudujte si učebnici str. 96 až 97 .

similar documents