DVA LISTIĆA Ana kraljević

Report
A1
SEPTEMBAR
A2
LASTE
A3
RAVNODNEV
NICA
B1
BOJA
B2
SUNCE
B3
LIMUN
C1
OSNOVNA
BOJA
C2
VATRA
C3
PAPRIKA
HRAST
D1
BUKVA
D2
KESTEN
D3
OGOLJELO
KIŠA
A4
LJUBIČASTA
B4
JABUKA
D4
A
JESEN
B
ŽUTA
CRVENA
C
LISTOPADNO
DRVEĆE
C4
KONAČNO
RJEŠENJE
LIST
D
Kojoj vrsti priča pripada
ova priča?

Igrokaz je dramsko djelo.
U dramama se između
likova vodi razgovor.
Taj razgovor nazivamo
I grupa

Mjesto radnje: ŠUMA
Vrijeme radnje: JESEN
U igrokazu se govori o dva
listića koja su opala s grane.
II grupa

1. Otkinut i opali crveni i žuti listići.
2. Uplašeni crveni listić.
3. Žuti listić tješi svoga susjeda.
4. Crveni listić je ponovo sretan.
5. Radovanje proljeću.
III grupa
 Likovi: Žuti listić i Crveni listić

Crveni listić
IZNENAĐEN
IZNENAĐEN
RAZOČARAN
DOBAR
UPLAŠEN
PAMETAN
TUŽAN
UZBUĐEN
SRETAN
SRETAN
Činkvina IV grupa

LIST
V grupa
PORUKA: Sve što se rodi mora i umrijeti

PROLAZNOST ŽIVOTA
Pjesma: List na putu
Šukrija Pandžo

similar documents