MYŠ - Webnode

Report
VY_32_INOVACE_E3-06
MYŠ
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU POČÍTAČÉVÁ MYŠ
Časová náročnost: 25-30 minut
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
vstupní zařízení počítače
polohovací zařízení určené k ovládání pozice
kurzoru na obrazovce
Obvyklá myš je složena z několika součástí.
V první řadě je to kryt, za který myš držíme a
pohybujeme jím po stole. Ten je vyroben z
plastické hmoty. Na horní straně krytu
jsou tlačítka. Tlačítek může být libovolný
počet, obvykle se používají dvě. Levé tlačítko
se používá pro výběr nebo potvrzování akcí,
pravé pro vyvolání kontextového menu nebo
jiných funkcí. Většina dnešních typů myší je
vybavena také tzv.kolečkem, které bývá
umístěno mezi tlačítky a slouží pro rolování v
programových oknech nebo i jako třetí tlačítko.
VYNÁLEZCE
*1963 - první prototyp počítačové myši
*dřevěná kostka s jedním červeným tlačítkem
* později vylepšena na tři tlačítka a zkosené hrany
pro lepší držení
Princip Engelbartovy myši
*dvě na sebe kolmá kovová kolečka přenášela
pohyb na dva zabudované potenciometry
(elektrické součástky), jejich odpor byl
digitalizován a převeden na změnu souřadnic.
*1970 - Douglas Engelbart získává patent na svou
myš
*počátek 70. let - kotouče nahrazeny kuličkou pohyb je stále ještě přenášen na dva válce
ovládající potenciometry
*1981 - na trhu první myš pro běžného uživatele
*1981 - založena firmy Logitech
*1982 - optomechanická myš ( kuličková myš)
(Logitech)
*1983 - osobní počítač dodávaný společně s myší
*1983 - myš od firmy
Microsoft
*1984 - bezdrátová myš
využívající
infračervenou
komunikaci (Logitech)
*1985 - společnost
Genius
*1991 - bezdrátové myši s rádiovým
přenosem
*1996 - kolečko pro posouvání obsahu v okně
(Microsoft)
*1999 - optické myši bez nutnosti rastrové
podložky
*2001 - bezdrátová optická myš
*prostorová 3D myš
*vibrační myš
*myš s vestavěným gyroskopem
*myš s čtečkou otisků prstů
*elektromechanické
*optomechanické
*optické
1. Kulička myši
2.
3.
4.
5.
Válcový snímač s kruhovou clonou
LED (prosvěcuje clonu se zářezy)
Mikrospínač pro tlačítka myši
Optický senzor (za clonou)
**Jak
se diskosy
otáčí,
světlo
Ve směru
X a Yinfračervené
jsou umístěny
dva je
střídavě
propouštěno
blokováno,
čímž ve
válečky, doléhající
na akuličku,
umístěnou
vznikají
záblesky,
optický
senzor na
středu myši.
Pohybkteré
kuličky
se rozkládá
detekuje
a elektronika
myši je válečku
převádí je
na
oba válečky.
Na konci každého
elektrický
signál.
Signál
je posílán
kabelem
nalisován malý
disk
s otvory
po obvodu.
Na
do
počítače,
signál vyhodnocuje.
jedné
straně který
disku tento
je zabudován
zdroj
světla (nejčastěji infračervená dioda), na
druhé pak optický senzor.
*V zásadě stejný jako u optoelektrické myši.
*Na kuličku doléhají dva válečky umístěné
vzájemně pod úhlem 90°. Válečky se otáčejí
současně s kuličkou a rozkládají pohyb myši
na vodorovný a svislý směr. Při otáčení
válečků se přerušuje proud pomocí
elektrických kontaktů, čímž vznikají el.
impulsy. Podle nich počítač určuje polohu.
*V myši je umístěna malá kamerka která
vysokou rychlostí snímá obraz (1000 - 6000
snímků/s).
*potřeba výkonného procesoru
*nutnost osvětlení plochy pod myší (LED)
LED
KAMERA
MIKROPROCESOR
OPTICKÝ SNÍMAČ
*Rozdíl mezi optickou myší, využívající odrazu
od osvětleného povrchu LED diodou, je v
přesnosti a intenzitě infračerveného laseru a
ve vyšším rozlišení snímače. Laserové myši
mají také výkonnější mikroprocesor. Pouhým
pohledem je pak laser na rozdíl od optiky
neviditelný. Paprsek vyzařuje přes lesklý
prstenec, který zaznamenává odraz laseru.
A) KABELOVÉ
B) BEZDRÁTOVÉ
ALTERNATIVY K MYŠI
*v podstatě obrácená myš
*otáčí se kuličkou, která je umístěna oproti
myši navrchu a tím se určuje pozice kurzoru
*nepoužívá se optická technologie
*tlačítka na boku, která slouží k obyčejným
kliknutím
*původně integrováno v přenosných
zařízeních
*v současnosti slouží především
jako herní periferie
*páka otáčející se na jednom konci
a přenášející úhel otočení ve 2D
nebo 3D do počítače
*obvykle 2D, se dvěma osami
rotace (podobně jako myš)
*3D – pohyb v ose z pomocí
kroucení páky joysticku
*vstupní zařízení počítače, které slouží k
posunu kurzoru, poklepání na něj nahrazuje
kliknutí tlačítkem myši
*ploška reagující na tlak nebo na elektrickou
vodivost
*obvykle jsou vedle citlivé plochy umístěna
většinou dvě tlačítka, která mají podobnou
funkci jako na myši a případně i dvojtlačítko nahrazující funkci otočného kolečka
na myši.
*u notebooků, zabírají
méně místa než myši
*lze jej najít též v externím provedení, které lze
připojit pomocí standardního rozhraní USB, COM
nebo PS2 k velké skupině osobních počítačů
*hlavně pro práci s grafikou
*práce s ním nejvíce
připomíná kreslení tužkou
na papír
*velká citlivá plocha podobná
touchpadu, ale je odolnější
a přesnější
*malá vzdálenost nad tabletem = pohyb kurzoru
*dotek povrchu = stisk tlačítka myši
*přítlak = různá tloušťka čáry (až 1.024 úrovní)
*funkce guma
*spojená s tabletem kabelem
*bezdrátová (napájení el.-mag. indukcí)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laserov%C3%A1_my%C5%A1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Mouse-mechanism-cutaway.png
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/p
eriferie/mys/princip/princip.gif
http://img.kasa.cz/k-foto/800/8/7/7/product_810778.jpg
http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/47c/47c5da489c365b64633194e490202d18-mmf250x250.jpg
http://www.digenvt.com/webbios/webbioengelbart/picture.jpg
http://cache.gawkerassets.com/assets/images/gizmodo/2009/01/kensington-slimbladetrackball.jpg
http://img.kasa.cz/k-foto/800/9/8/5/product_981589.jpg
http://owebu.bloger.cz/obrazky/owebu.bloger.cz/banan/img/sony-nw-white-touchpad-detail450.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Wacom_graphics_tablet_and_
pen.png/800px-Wacom_graphics_tablet_and_pen.png
http://png.bilyraj.ofdn.cz/products_images/it-a-kancelar/prislusenstvi/pero-ke-grafickemutabletu-wacom-art-pen-pro-intuos4-a-cintiq-21-dtk_full.jpg?hash=1347669563

similar documents