Větné členy - podmět - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_21_01_15
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Větné členy - podmět
Třída
6.
Mgr. Marie Kufnerová
Předmět
Čj
Datum vytvoření
29.1.2013
Metodika:
• Tato cvičení jsou zaměřena na podmět, jakým
slovním druhem může podmět být a zda se
jedná o podmět holý, rozvitý, či
několikanásobný
• Po cvičení následuje řešení
Větné členy - podmět
- ptáme se pádovou otázkou Kdo? Co?
- vyjádřený
-nevyjádřený
- vyjadřuje ve větě původce nebo nositele
děje ( Petr píše úkol. )
-je známý z předchozí věty (Tatínek šel na
houby. Našel hřiby.)
- je zřejmý z tvaru slovesa (Půjdeme
první.)
- všeobecný podmět ( Mluvili o tom.)
-holý
Babička pekla.
-rozvitý
Moje babička pekla.
- několikanásobný
Babička a vnučka pekly.
Vyhledejte podměty ve větách a určete
slovní druhy podmětů:
V autě se něco rozbilo. Hadi se vyhřívali na
kamenech. Žákyně spočítala správně příklad.
Ve schránce zůstaly dva dopisy. Tss zaznělo ze
zadních lavic. Tři z pěti odmítli hlasovat. Kdosi
na mě zavolal. Třetí doběhl o 2 sekundy
později. Led včera roztál. Cesty se vinuly mezi
vinicemi. Někdo za mnou vykřikl. Dva
odpověděli správně.
Řešení:
V autě se něco (3) rozbilo. Hadi (1) se vyhřívali
na kamenech. Žákyně (1) spočítala správně
příklad. Ve schránce zůstaly dva dopisy (1). Tss
(10) zaznělo ze zadních lavic. Tři (4) z pěti
odmítli hlasovat. Kdosi (3) na mě zavolal. Třetí
(4) doběhl o 2 sekundy později. Led (1) včera
roztál. Cesty (1) se vinuly mezi vinicemi. Někdo
(3) za mnou vykřikl. Dva (4) odpověděli
správně.
Najdi podměty ve větách a rozděl do
tabulky:
• Hadi se vyhřívali na kamenech. Nejchytřejší
žákyně spočítala správně příklad. Ve schránce
zůstaly dva dopisy. Led včera roztál. Motýli
létali z květu na květ. Petra a Jana šly na
procházku. Tvoje sestra nevěděla výsledky?
Kočky s koťaty si hrály na seně. Naše učitelka
se na nás usmála. Rodiče odjeli na dovolenou
bez nás. Po dešti rostly v lese hřiby a podhřiby.
Milý přístup potěší každého. Rozbité auto stálo
u silnice. Dřevěné figurky se polámaly.
Řešení:
• Hadi se vyhřívali na kamenech. Nejchytřejší
žákyně spočítala správně příklad. Ve schránce
zůstaly dva dopisy. Led včera roztál. Motýli
létali z květu na květ. Petra a Jana šly na
procházku. Tvoje sestra nevěděla výsledky?
Kočky s koťaty si hrály na seně. Naše učitelka
se na nás usmála. Rodiče odjeli na dovolenou
bez nás. Po dešti rostly v lese hřiby a podhřiby.
Milý přístup potěší každého. Rozbité auto stálo
u silnice. Dřevěné figurky se polámaly.
-holý
-rozvitý
-několikanásobný
hadi
nejchytřejší žákyně
Petra a Jana
led
dva dopisy
hřiby a podhřiby
motýli
tvoje sestra
rodiče
kočky s koťaty
naše učitelka
milý přístup
rozbité auto
dřevěné figurky
Zdroje:
• Vlastní tvorba autora

similar documents