Pre*o kompas ukazuje sever?

Report
Prečo kompas ukazuje sever?
Mgr. Petra Bejšovcová
4. ročník

Stalo sa ti už niečo podobné?

Ako si poradiť?
Magnetická sila
MAGNET
priťahuje niektoré látky
 pôsobí magnetickou silou

MAGNET

Priťahuje magnet všetky látky?
◦ Nachystaj si na lavicu magnet a rôzne predmety.
◦ Vyskúšaj, ktoré predmety magnet pritiahne a
ktoré nie.
Čo si zistil?
MAGNET pôsobí magnetickou silou iba
na predmety zo ŽELEZA.

(klikni)

Skús spojiť dva magnety:
◦ Čo sa s nimi stalo?
◦ Čo sa s nimi stane, ak jeden otočíš opačne?
Póly magnetu

Každý magnet má dva póly
◦ SEVERNÝ(N) a JUŽNÝ(S)
Veľké magnety majú
póly rozlíšené farebne.

Magnet sa priťahuje opačnými pólmi
(južný a severný).
 Rovnaké póly sa odpudzujú.

ZEM je magnet

Zem je obrovský magnet
◦ má severný aj južný pól
◦ okolo Zeme je
magnetické pole
(KLIKNI)
KOMPAS
Na čo využívame
kompas?
Z čoho sa kompas skladá?
(klikni)
Použitie magnetov v bežnom živote
Obrovské magnety

(klikni)
PREČO KOMPAS UKAZUJE SEVER?
Magnet pôsobí magnetickou silou na
predmety zo železa. Okolo magnetu je
magnetické pole (aj Zem je obrovský
magnet).
Každý magnet má dva póly – severný a
južný. Veľké magnety majú póly farebne
odlíšené.
Kompas využíva magnetické pole Zeme
na určovanie svetových strán.
Ďakujem za pozornosť!
Použité zdroje:
 Učebnica Prírodoveda pre 4. roč. ZŠ
(Wiegerová)
 www.google.sk
 www.planetavedomosti.iedu.sk

similar documents