Reprodukce 2 vznik a vývoj jedince

Report
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Reprodukce 2
vznik a vývoj jedince
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
1
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Vznik jedince
• Nový člověk vzniká oplozením, to je splynutím dvou
gamet – vajíčka a spermie. Vzniká zygota.
• Rýhování zygoty - dělení zygoty za vzniku dalších buněk
a postupně celého organismu.
• zárodek (embryo) – vývojové stadium vzniklé
oplozením (koncepcí) a vyvíjející se v děloze (časově je
vymezeno do 8 týdnů, během nichž se vyvinou základy
všech orgánů).
• plod (fetus) – lidský organismus od počátku 3. měsíce
(od osmého týdne) po oplození až do porodu
2
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Ženská gameta - vajíčko
• Je naopak největší buňkou lidského těla.
• Každé děvčátko při narození má ve svém vaječníku okolo
200 000 folikulů (základů vajíček). V období pohlavní
zralosti prodělá jen malá část těchto folikulů vývoj ve
zralou zárodečnou ženskou buňku, odhaduje se, že
uzraje kolem 400 vajíček.Ostatní folikuly organismus
vstřebá.
• Zralé vajíčko má také jen poloviční počet chromozomů
dospělého jedince, tedy 23. Poslední, 23. chromozom je
opět chromozom určující pohlaví, ale všechna vajíčka
obsahují pouze pohlavní chromozom X.
3
Mužská gameta - spermie
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
Spermie vznikají v semenných kanálcích varlat, mají hlavičku hruškovitého tvaru
a bičík k pohybu. Spermie je nejmenší buňkou lidského těla. V hlavičce spermie
je buněčné jádro, které má poloviční počet chromozomů než ostatní buňky
lidského těla – to je 22 + 1 pohlavní chromozom. Poslední 23. chromozom,
určuje pohlaví. Rozeznáváme dva tvarově rozdílné pohlavní chromozomy: X a Y.
Chromozom X určuje ženské pohlaví, chromozom Y je specificky mužský. Spermie
jsou obsaženy v tekutině, které říkáme ejakulát. Jeho fyziologické množství je 2
až 6 ml . V 1 ml ejakulátu je obsaženo 20 až 50 milionů spermií.
4
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Oplodnění
• Při ovulaci je vajíčko připraveno k oplodnění a pomocí
tekutiny z prasklého folikulu se dostává ven z vaječníku
do přiléhajícího vejcovodu. Při „kopulaci“ ( pohlavním
styku) se ejakulát dostane do pochvy, spermie pronikají
hlenem děložního hrdla a přes dutinu děložní až do
vejcovodu, za pomoci svého bičíku. Vajíčko je schopno
oplodnění ještě asi 12 – 24 hodin po ovulaci.
5
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Oplodnění
A - lidské vajíčko; B - oplodnění : 1. Vnitřnímembrána; 2. vnější membrána;
3. jádro; 4. polární útvary; 5. spermie
6
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Oplodnění
• Ve vejcovodu se spermie setkají
s vajíčkem, je to místo oplození.
Většinou do vajíčka pronikne
pouze jedna z nich.
• Při tomto ději ztratí spermie svůj
bičík. Takto se nám vytvoří
buňka, která se nazývá zygota a
má plný počet chromosomů,
tedy 46.
7
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Oplodnění
• Vznikne 23 párů chromosomů, 22
párů je zodpovědných za dědičné
informace pro tělesné a duševní
znaky člověka a poslední, 23. pár,
určuje pohlaví.
• Podle toho, jestli spermie přinesla
pohlavní chromozom X nebo Y,
vzniká pohlaví dítěte. Za pohlaví
dítěte je tedy vždy zodpovědný muž.
8
Placenta
•
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
•
•
Plodové lůžko (Placenta) je dočasný orgán, který vzniká
v děloze těhotné ženy. Na jeho vzniku se podílí jak
tkáně plodu, tak i děložní sliznice matky.
Plně vzrostlá placenta člověka dosahuje hmotnosti až
0,5 kg. Za normálních podmínek je placenta uložena v
horní části dělohy a je vypuzena z dělohy během třetí
doby porodní.
Plod je k placentě připoután pupečníkem, jehož hlavní
funkcí je zajistit plodu přívod kyslíku a živin a odvod
zplodin jeho metabolismu. Placenta je také důležitá
jako zdroj hormonů nezbytných pro
udržení těhotenství .
Důležitý je také význam imunologický, díky placentě
totiž imunitní systém matky nepoškodí plod, který by
jinak byl jako imunologicky cizí těleso imunitou matky
napadán.
9
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Vznik dvojčat
• Jednovaječná dvojčata - dva plody se vyvíjí z jednoho
vajíčka a jediné spermie. Zárodek se v časné fázi
embryonálního období rozdělí na dvě embrya. Taková
dvojčata se označují jako jednovaječná. Jsou stejného
pohlaví a stejný dědičný základ. Mají tedy stejnou krevní
skupinu, identickou konstituci těla a lze jim bez jakýchkoliv
imunologických problémů vzájemně jednomu od druhého
transplantovat orgány.
• Dvojvaječná dvojčata – Při ovulaci dozrají a uvolní se dvě
nebo i více vajíček. Každé vajíčko je pak oplozeno jednou
spermií. Každý plod vzniká z jiného vajíčka a spermie, proto
si plody nemusí být podobné a mohou být i rozdílného
pohlaví.
10
Těhotenství - gravidita
•
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
•
•
Těhotenství je období, které trvá přibližně 40 týdnů a počítá
se od prvního dne poslední menstruace.
Doba těhotenství se běžně dělí do tří částí, trimestrů. První
zahrnuje 1.-13. týden, druhý 14.-26. týden a třetí zahrnuje
dobu od 27. týdne až do porodu.
Pro prospívající vývoj dítěte je důležitá i vyvážená zdravá
strava, obsahující rozumné množství uhlovodanů, tuků,
bílkovin, vitamínů a minerálů.
Důležitou úlohu hraje cvičení během těhotenství (např.
rychlá chůze, plavání nebo cvičení určené pro těhotné ženy)
nejen k udržení kondice, ale vede i k zesílením svalů, čímž
nastávající maminka lépe překoná požadavky, které sebou
přináší těhotenství. Zároveň je to i vynikající příprava na
porod.
11
• Je to proces, kterým se z plodu stává samostatný jedinec. Je
ukončením těhotenství. Plod opouští dělohu matky a jsou
přerušena spojení mezi mládětem a placentou (pupeční šňůra) i
mezi placentou a matkou. Probíhá ve třech fázích:
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Porod
– Otevírací – je to fáze porodu, při níž dochází za pomoci děložních
stahů k otevírání a zkracování děložního hrdla až do úplného zániku a
vytvoření souvislého porodního kanálu. Doba mezi stahy se postupně
zkracuje a délka stahů prodlužuje, přesné časové parametry jsou však
u každé ženy jiné. První doba porodní trvá zhruba 10-12 hodin u
prvorodičky a 6–8 hodin u vícerodičky. V průběhu první doby porodní
může dojít k prasknutí plodových blan a odtoku plodové vody.
Nejpozději k tomu dojde během druhé doby porodní, často však bývá
před jejím započetím porodníkem vak blan protržen.
12
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Porod
– Vypuzovací – jedná se o vypuzování dítěte z dělohy.
Žena cítí děložní stahy a silné nucení na tlačení. Před
začátkem tlačení by měla být zašlá děložní branka
(zbytek děložního hrdla), a měla by být dorotovaná
hlavička, aby dítě vycházelo čelem k matčině hrázi.
– Je-li dítě v poloze záhlavím, dochází nejdříve k porodu
hlavičky, poté ramínek a zbytku tělíčka, je-li dítě v
poloze koncem pánevním, vychází nejdříve zadeček a
nožičky. Dítě v poloze příčné nelze spontánně porodit
a dochází k operativnímu ukončení porodu (zpravidla
plánovaný císařský řez). Stejný postup bývá volen i u
dítěte větší hmotnosti v poloze koncem pánevním.
13
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Porod
– Trvá-li druhá doba porodní déle než dvě
hodiny nebo hrozí-li kyslíkový nedostatek
dítěte, přistupuje porodník k použití kleští,
případně se provede akutní císařský řez.
– porod placenty - se odloučí a vyjde během
několika minut až několika hodin po porodu
dítěte. Nevyjde-li, musí být odstraněna
chirurgicky pod narkózou.
14
Použité materiály
•
•
•
•
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Přírodní vědy moderně a interaktivně
•
•
Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.
Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN 80-85937-97-2
Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 2004. ISBN 80-7182-177-2
Vlastní tvorba
Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain:
In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu svg. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Complete_diagram_of_a_human_spermatozoa_cs.svg
In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu gif. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fertilisation.gif
15

similar documents