Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Autor:
Mgr. Petra Pláničková
Název:
VY_32_INOVACE_393_GRAFICKÝ ROZDÍL ÚSEČEK
Téma:
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZDÍLU ÚSEČEK, ZÁPIS
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
ANOTACE
Prezentace je určena žákům 4. tříd jako
výkladová v hodině geometrie.
 Žáci získají nové dovednosti.
 Graficky znázorní rozdíl úseček a popíší jeho
postup.
 Dokáží samostatně sestrojit grafický rozdíl
úseček
 Samostatně provedou zápis grafického rozdílu
úseček.

GRAFICKÝ ROZDÍL
ÚSEČEK
Tatínek měl na zahradě prkno dlouhé
5 metrů. Uřízl z něj 2 metry. Kolik měří
prkno teď?
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
AB – BC = AC
C
A
B
CB = EF
E
F
ÚKOL
 Sestroj
grafický rozdíl úseček a, b
 Pokus se popsat jak budeš
postupovat.
b
a
POSTUP
 1)
Na delší úsečku a naneseme od jejího
krajního bodu kratší úsečku b.
a
 2)
b
Vyznačíme úsečku c – grafický rozdíl
úseček a, b.
c
c=a-b
Úsečku, kterou odečítáme, můžeme přenášet na
oba dva její kraje, tedy z pravé i z levé strany
úsečky. Sestrojíme si do sešitu oba dva způsoby.
R
O
S
P
Máme dvě libovolné úsečky KL a MN.
Sestrojíme jejich grafický rozdíl .
M
K
O
KL – LO = KO
N
L
MN = OL
ÚKOL: Narýsuj do sešitu úsečky RS a
TU. Sestroj úsečku RX, která bude
grafickým rozdílem úseček RS a TU.
U
T
R
X
S
RS – SX = RX
POUŽITÉ ZDROJE

Vlastní tvorba

similar documents