Presentatie Dorcas Voedselactie 2014 kort

Report
DORCAS VOEDSELACTIE 2014
www.dorcas.nl
In actie voor de allerarmsten
Wereldwijd leven miljoenen mensen in
diepe armoede. Dorcas legt zich hier
niet bij neer en werkt samen met
lokale partnerorganisaties aan de
ontwikkeling van mensen en hun
gemeenschappen.
Dorcas is een christelijke organisatie
die laat zich inspireren door Mattheüs
25:31-46 uit de Bijbel: zorgen voor de
armen en verdrukten. Met de hulp van
duizenden actieve vrijwilligers en
donateurs ondersteunt Dorcas 154
projecten in 17 landen. Dorcas komt
ook in actie bij noodsituaties.
www.dorcas.nl
Geschiedenis van Dorcas
1980
• Opgericht door Dirk Jan Groot in
Andijk.
• Dorcas is ontstaan uit de Christelijke
Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG). Deze stichting
zette zich in voor christenen die om
hun geloof vervolgd werden.
Nu
• Dorcas is een internationale
organisatie, vooral actief in OostEuropa en Afrika.
• Ondersteunt de armen en kwetsbaren
ongeacht nationaliteit, ras, geloof of
politieke overtuiging.
www.dorcas.nl
De naam ‘Dorcas’
De hulporganisatie Dorcas
ontleent haar naam aan een
van de eerste christenen, de
vrouw Dorcas uit Joppe.
Handelingen 9:36 zegt over
haar: ‘ze deed veel goeds voor
anderen en gaf vaak
aalmoezen’. Deze vrouw is de
inspiratiebron voor de focus en
de werkwijze van Dorcas.
www.dorcas.nl
WANT IK HAD HONGER
EN JULLIE GAVEN MIJ TE
ETEN
www.dorcas.nl
Voedselhulp in de Hoorn van Afrika.
Een voedsel- of verzorgingspakket vult de
www.dorcas.nl
Sociale zorg voor een gezin in Roemenië
www.dorcas.nl
Noodhulp in vluchtelingenkamp.
www.dorcas.nl
Noodhulp vluchtelingen Noord-Irak.
www.dorcas.nl
www.dorcas.nl
Doe een boodschapje extra.
www.dorcas.nl
Duizenden vrijwilligers.
www.dorcas.nl
Sorteren voedselpakketten.
www.dorcas.nl
Van regiodepot naar Oost Europa.
www.dorcas.nl
Transport naar de bestemmingen.
www.dorcas.nl
Voedselzekerheid, hoe?
Uw gift gaat naar onze
voedselzekerheidsprojecten
waarmee mensen leren in hun
eigen onderhoud te voorzien.
Voedselzekerheid wordt
vergroot door het stimuleren
van duurzame productie, onder
andere door training en
onderwijs op het gebied van
landbouw.
www.dorcas.nl
Doet u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl
www.dorcas.nl
voor de actielocaties en de webshop!

similar documents