Desetinná čísla

Report
Desetinná čísla
Matematika – 6. ročník
Tisíciny, desetitisíciny …
Převody jednotek délky:
1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 100 000 cm = 1 000 000 mm
1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m = 0,000 001 km
nula (žádná) celá
nula (žádná) celá
jedna tisícina jedna miliontina
Zlomky a desetinná čísla:

0,1 =


0,01 =


0,001 =
 

0,000 1 =
 
nulajedna
(žádná)
desetina
celánula (žádná)
jedna setina
celá nula (žádná)
jednacelá
tisícinanula (žádná)
jedna celá
desetitisícina
jedna desetina jedna setina
jedna tisícina
jedna desetitisícina

0,000 01 =
 
nula (žádná) jedna
celá stotisícina
jedna stotisícina

0,000 001 =
  
nula (žádná) celá
jedna miliontina
jedna miliontina
Zprávy z tisku:
Mistru Evropy a českému rekordmanovi se po obou dnech na krku houpaly
nakonec „jen“ čtyři zlaté medaile, neboť při svém startu na 200 m ho atletický
bůh Hamižnost vyslal na trať o 0,006 vteřiny dříve - a následovala pochopitelně
diskvalifikace.
http://www.atletika-behy.cz/view.php?clanek=129
Pouhých 0,024 sekundy dělilo od bronzu na mistrovství Evropy českého kanoistu
Martina Fuksu, který ve finále kilometrové trati v Záhřebu prohrál těsný souboj o
třetí místo s Bělorusem Alexandrem Žukovským.
http://www.sport.cz/ostatni/vodni-sporty/clanek/428946-kanoistu-fuksu-delilo-od-evropskeho-bronzu-24-tisicin-sekundy.html
Čtenáře bude snad zajímat, jaký nejmenší časový úsek dovede dnešní věda
změřit. Ještě na začátku tohoto století to byla 0,000 1 vteřiny, dnes už však fyzik
dovede ve své laboratoři bezpečně změřit i 0,000 000 000 01 vteřiny. Tento zlomek
vteřiny je k celé jedné vteřině asi v takovém poměru jako vteřina k 3000 let!
http://www.quido.cz/fyzika/3fyzika.htm
Předposlední kolo Okresního poháru v požárním útoku proběhlo tuto sobotu v
hasičském areálu pod Kozlovem v Košťálově. V napohled pokojné soutěži se
svedl lítý boj o tisíciny vteřin, kdy odstup třetího od vítěze byl 0,039 vteřin.
http://www.obecbozkov.cz/hasiciold/view.php?cisloclanku=2006082801
Desetinná čísla
miliony
stotisíce
desetitisíce
tisíce
stovky
desítky
jednotky
5 834 614,539 457
desetiny
setiny
tisíciny
desetitisíciny
stotisíciny
miliontiny
Čtení desetinných čísel
Přečti číslo:
519,008 4
Nejdříve přečteme přirozené
číslo před desetinnou čárkou
Doplníme správný tvar slova
celý (celá, celé, celých)
Přečteme číslo za desetinnou
čárkou
Určíme řád poslední číslice
pět set devatenáct
celých
osmdesát čtyři
desetitisíciny
Pět set devatenáct celých
osmdesát čtyři desetitisíciny
Čtení desetinných čísel
Přečti desetinná čísla:
a) dvacet osm celých sedm
desetin
b) sedmdesát jedna celých pět
set osmnáct tisícin
c) šest tisíc sedm celých
čtyřicet pět desetitisícin
d) dvacet devět celých osmdesát
dva miliontin
e) sedmdesát jedna tisíc osmdesát čtyři
celých pět tisíc sto osm stotisícin
28,7
71,518
6 007,004 5
29,000 082
71 084,051 08
Čtení desetinných čísel
Přečti desetinná čísla:
f) nula celá pět set dva
statisícin
g ) šedesát osm celých tři tisíce
čtyřicet sedm desetitisícin
h) dva tisíce třicet šest celých
dvě stotisíciny
i) tři celé sto sedm tisíc tři sta
padesát sedm miliontin
j) třicet tisíc devět celých jedna setina
0,005 02
68,304 7
2 036,000 02
3,107 357
30 009,01
Zápis desetinných čísel
Zapiš číslo:
tři celé osm set dvacet čtyři desetitisícin
Nejdříve zapíšeme přirozené číslo před slovem celé (celých)
3
Doplníme desetinnou čárku
,
Určíme počet číslic v čísle osm set dvacet čtyři – tři číslice
824
Řád desetitisícin je na čtvrtém místě, tj. chybí jedno místo a
na to doplníme nulu za desetinnou čárku
0824
3 , 0824
824
Zápis desetinných čísel
Zapiš desetinná čísla:
a) čtrnáct celých čtyři
desetiny
14,4
b) šedesát pět celých sedm set
dvanáct tisícin
65,712
c) tři tisíce pět celých
sedmdesát dva desetitisícin
3 005,007 2
d) osmnáct celých třicet pět
miliontin
18,000 035
e) patnáct tisíc sedmdesát šest celých
tři tisíce pět set sedm stotisícin
15 076,035 07
Zápis desetinných čísel
Zapiš desetinná čísla:
f) nula celá čtyři sta osm
statisícin
0,004 08
g) třicet devět celých osm tisíc
padesát devět desetitisícin
39,805 9
h) sedmnáct set třináct celých
sedm stotisícin
1 713,000 07
i) šest celých sto tři tisíce pět set
osmnáct miliontin
6,103 518
j) sedmdesát tisíc sedm celých
tři setiny
70 007,03

similar documents