Prvočíslo a číslo složené

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 04 - 47
Anotace
Prezentace, která se zabývá prvočísly a čísly
složenými
Autor
Pavel Pavlas
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci rozliší prvočíslo a číslo složené.
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Prvočíslo, číslo složené
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad, procvičení
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost / datum
185 kB, duben 2012
Metodický pokyn:
• Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní
tabuli Smart board.
• Slide 3. výklad + zápis – definice prvočísla a příklady
• Slide 4. výklad + zápis – definice čísla složeného a příklady
• Slide 5. procvičení – žáci vyberou a zakroužkují prvočísla
• Slide 6. procvičení – žáci vyberou a zakroužkují čísla složená
• Slide 7. procvičení – žáci vypíší prvních dvacet prvočísel a
prvních dvacet čísel složených
Prvočíslo a číslo složené
Prvočíslo:
Každé číslo, které má právě dva různé dělitele – číslo 1 a
samo sebe – se nazývá prvočíslo.
Př.:
číslo 3 je dělitelné pouze jedničkou a trojkou, je tedy
prvočíslem
Př.:
číslo 4 je dělitelné jedničkou, dvojkou a čtyřkou, není
tedy prvočíslem
1 není prvočíslo, protože nesplňuje podmínku dvou různých
dělitelů, je dělitelná pouze sama sebou.
Prvočíslo a číslo složené
Číslo složené:
Každé číslo, které má více než dva různé dělitele, se nazývá
číslo složené.
Př.:
Číslo 12 je dělitelné čísly jedna, dva, tři, čtyři, šest a
dvanáct. Je tedy číslem složeným.
Př.:
Číslo 13 je dělitelné pouze čísly jedna a třináct. Není
tedy číslem složeným.
1 není číslo složené, protože nesplňuje podmínku více než
dvou různých dělitelů, je dělitelná pouze sama sebou.
Číslo 1 neřadíme mezi prvočísla ani čísla složená!
Cvičení:
Vyber z následujících čísel prvočísla a zakroužkuj je.
29
0
104
7
1000000
27
23
1
49
43
101
24
32
33
541
Cvičení:
Vyber z následujících čísel čísla složená a zakroužkuj je.
59
90
31
2
77
29
87
952
61
63
111
103
104
149
69
Cvičení:
Napiš prvních dvacet prvočísel.
Řešení:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
67, 71
Napiš prvních dvacet čísel složených.
Řešení:
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 32
Čerpáno
Texty:
• COUFALOVÁ, J. a kol. Matematika pro šestý ročník základní
školy. Praha: Fortuna,1998. 215 s. ISBN 80-7168-588-7.
• Vlastní zdroje (© Pavel Pavlas)

similar documents