CHOBOTNATCI

Report
CHOBOTNATCI
- Největší skupina suchozemských
savců
- Dlouhý chobot – svalnatý, volně
pohyblivý orgán
- Chobot vznikl prodloužením nosu
- Toto přizpůsobení slouží k čichání,
hmatání a uchopení předmětů
CHOBOTNATCI
- Na konci chobotu = nozdry a prstíkové
výrůstky
- Kly vznikly přeměnou řezáků horní
čelisti
- Kly = hrabání v půdě, loupání kůry apod.
- Kly nepoužívají v zápasech
- Sloni bojují celým tělem a choboty
- Délka klů = až 3 m, váha až 90 kg
CHOBOTNATCI
- Ve volné přírodě velká stáda
- 1 mládě
- Hmotnost mláděte
asi 90 kg,
výška 1 m
CHOBOTNATCI
ZÁSTUPCI:
a) Slon africký
• Žije na různých místech v jižní části
Afriky (od Sahary).
• Od deštných pralesů, savan až po horské
oblasti s výškou 5 000 m. n. m.
• Přizpůsobivý, dříve se vyskytoval na
celém území kontinentu, na některých
jeho částech ale byl už vyhuben
CHOBOTNATCI
Délka: 7-9 metrů (samice 6,5 až 8,5 metru)
Hmotnost: 6-7 tun (samice 4 tuny)
Délka života: 60-80 let
Rychlost: 6 km/h - 40 km/h
CHOBOTNATCI
Vzhled slona afrického
• Silná, avšak pružná kůže šedivého až
šedohnědého zbarvení bez srsti.
• Na celém těle hmatové chloupky - více
koncentrované na chobotu.
• Dva otvory na chobotu - slouží k
dýchání, čichání, podávání potravy, pití
a sprchování.
CHOBOTNATCI
• Ušní boltce - chlazení na ostrém
africkém slunci.
• Samec i samice mají kly - rostou po celý
život.
• Dobrý čich a sluch - dorozumívání i na
velké dálky.
• Jsou schopni slyšet i ultrazvuk (5 - 24
Hz), který lidé neslyší.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
Způsob života
• Sdružují se ve skupinách 10 a 12 samic
se svými mláďaty.
• Každou skupinu vede dominantní
samice.
• Samci se od skupin drží stranou, přichází
jen v době páření.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
• Sloni se krátkodobě sdružují do stád
čítajících až několik stovek kusů.
• Ve velkých stádech překonávají značné
vzdálenosti – vždy v blízkosti vody (130 190 litrů vody za den)
• Sloni se rádi koupou a stříkají na sebe
bahno, aby se ochránili před horkem a
obtížným hmyzem.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
• Sloni mají vyvinuté sociální cítění - když
někdo ze stáda zemře, pochovají jej a
několik hodin truchlí.
Potrava, rozmnožování
• Býložravec - až 225 kg potravy za den.
• Jí 15 až 18 hodin denně
• Spánek kolem 4 hodin.
CHOBOTNATCI
• Potrava je díky malému množství zub
špatně zpracovávána - zužitkuje jen
přibližně 40% z tohoto množství.
• Samice rodí zpravidla jednou za čtyři
roky.
• Březost 22 měsíců.
• Většinou se narodí jedno mládě,
výjimečně dvojčata.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
• Slůně po porodu váží přibližně 100 kg a měří
85 cm.
• Matka jej kojí přibližně dva roky, i po této
době ale zůstává u matky a ta se tak může
starat až o tři různě stará mláďata naráz.
• Když je slůně napadeno, matka jej zuřivě
brání.
CHOBOTNATCI
• V Africe se objevují dvě populace slonů savanní a pralesní. Poslední genetické studie
ukázaly, že se jedná o dva rozdílné druhy.
• Teprve nedávno byl uskutečněn významný
objev - Slon nepálský (nebo také himalájský oficiální název ještě nebyl uznán).
• Pověsti o něm nebyly brány vědci vážně, ale v
roce 1992 se ho povedlo badateli Johnu
Blashford-Snellovi objevit a fotograficky
zdokumentovat.
CHOBOTNATCI
• Značně se liší od Slona indického, je
agresivnější, větší, a jeho
charakteristickým znakem jsou dva
hrboly na hlavě.
• Jedná se zřejmě o poddruh slona
indického nebo také o zcela nový druh.
• Pro úplnou vědeckou analýzu se čeká na
uhynulého jedince či nalezení kosterních
pozůstatků.
CHOBOTNATCI
•
•
•
•
Lov
Afričtí lovci zabíjí slony s velkými kly, což dává
šanci přežít slonům, kteří mají malé nebo
žádné kly.
Díky potlačování genu, který vytváří kly, se
objevují v některých populací sloni, kteří mají
až o 30 % menší kly.
Sloni bez klů, kdysi velmi ojedinělá genetická
anomálie, se nyní velmi rozšiřují.
Efekt slonů bez klů může mít velmi závažné
důsledky na prostředí, včetně slonů
samotných.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
Domestikace
• Sloni byli a jsou používáni k různým
účelům.
• Váleční sloni byli používáni armádami na
indickém subkontinetnu a Peršany.
• Indičtí sloni jsou používání pro transport
ale i pro zábavu, jsou velmi známí v
cirkusových představeních.
CHOBOTNATCI
• Nicméně sloni nebyli nikdy plně
domestikováni, samci slonů jsou v
období říje velmi nebezpeční a obtížně
se kontrolují.
• Sloni používaní lidmi jsou převážně
samice.
• Váleční sloni jsou výjimkou.
CHOBOTNATCI
b) Slon indický
• Zaoblenější postava než africký příbuzný
• Je nižší: u samce se výška 3 m v
kohoutku považuje za maximum, u
samice zřídka přesahuje 2,5 m.
• Vypouklé čelo s dvěma čelními hrboly
• Menší ušní boltce
• Samicím kly vždy nenarůstají.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
Zvláštní znaky:
• Vypouklé čelo je v horní části lebky
zakončeno dvěma výraznými hrboly,
kterými připomíná pravěkého mamuta.
• Na rozdíl od slona afrického se mládě
slona indického už rodí s tělem
pokrytým řídkými chlupy, které mu
zůstanou až do dospělosti.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
• Ušní boltce jsou výrazně menší.
• Když jsou v klidu, nezakrývají celé rameno
jako u slona afrického.
• Slon indický má na špičce chobotu jen jeden
hmatový "prstík" oproti dvěma proti sobě
postaveným "prstíkům" slona afrického.
• Když se slůně narodí, nepoužívá chobot ani
při sání mléka, ani při pití vody.
• Jeho předností se naučí využívat až v šesti
měsících.
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI
CHOBOTNATCI

similar documents