Hegedüsné Vajda Szilvia – Mea

Report
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú „Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV):
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése
érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram”
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ ÉS
SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
II. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
Együttműködési lehetőségek az akkreditált foglalkoztatók és a
munkaerő-piaci szolgáltatók között
Budapest, 2014. január 30.
Mea-GOLD Kft.
A Mea-Gold Kft. az alábbi
tevékenységeket végzi, bérmunkában:
 Elektronikai alkatrész gyártása
 Csomagolás
 Papír csomagolóeszköz gyártása
 Nem konfekcionált textiláru gyártása
A Mea-GOLD Kft. a magas szakmai munkájának köszönhetően
széleskörű elismertséget tudhat magának a beszállítók körében, amely
folyamatos megrendeléseket eredményez. Ezzel is biztosítva a
megváltozott munkaképességű munkavállalók tartós foglalkoztatását,
valamint az eredményes foglalkozási rehabilitációt.
Mea-GOLD Kft.
A cég fő megrendelői:
 Schneider Electric Kft.
 Kromberg & Schubert Kft.
 Edelmann Hungary Zrt.
A Mea-Gold Kft-nek 2014-ben a foglalkoztatotti létszáma 196 fő, ebből
179
fő
megváltozott
munkaképességű,
amiből
54
fő
tranzitfoglalkoztatásban van. A foglalkoztatás Celldömölkön, Kőszegen
(Vas megye) és Zalaegerszegen zajlik.
Mea-GOLD Kft.
A Mea-Gold Kft. foglalkozási rehabilitációs
tevékenységének jellemzői:
 folyamatos
fejlesztések
figyelembe
véve
a
megváltozott
munkaképességű személyek készségeit, képességeit, fókuszba
helyezve az értékteremtő munkavégzést is;
 egészségfejlesztő program bevezetése (előzmény TÁMOP - 6.1.2
projekt);
 együttműködés
a
munkaerő-piac
szereplőivel
:
RSZSZ-el,
munkaügyi központokkal /kirendeltségekkel; munkáltatókkal és a
munkaerő-piaci szolgálatokkal;
Mea-GOLD Kft.
 nyitottság a foglalkozási rehabilitációt érintő változásokra
TÁMOP 5.3.8. projekt benyújtása
 új humánszolgáltatások kipróbálása és bevezetésének lehetősége;
Képzés biztosítása a tranzitfoglalkoztatásban résztvevőknek;
 gyakorlati tapasztalatok integrálása, a foglalkozási rehabilitáció
mindennapi folyamatába;
 tranzitfoglalkoztatásból való kilépésre vonatkozó iránymutatás.
Mea-GOLD Kft.
Együttműködési területek a munkaerő-piaci szolgálatokkal:
 A Mea-GOLD Kft. jelenleg a 4M Szolgálattal áll kapcsolatban Zala - és Vas
megyében; valamint
az RSZFK Nonprofit Kft. TÁMOP.5.3.8.A3 projekt
megvalósítóival.
 Együttműködés területei:
 munkaerő-piaci információnyújtás a foglalkoztató, valamint
a
munkavállalók részére,
 foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a munkavállalók
részére,
konzultáció lehetősége aktuális pályázatok, támogatásokkal
kapcsolatosan;
 4M tanácsadók képzésében történő részvétel ,előadások tartása.
Mea-GOLD Kft.
 A munkaerő-piaci szolgáltatók a jövőben fontos szerepet
tölthetnének be a tranzitfoglalkoztatásban lévők nyílt
munkaerő-piaci elhelyezésében, ami számos
kérdést vett fel:
Mea-GOLD Kft.
Kérdések:
 a munkaerő-piaci szolgáltató, hosszú távon hogyan és mikor tud
bekapcsolódni a tranzitfoglalkoztatásban lévők részére nyújtandó
szolgáltatásokba, valamint a nyílt munkaerő-piaci elhelyezésükbe;
 milyen módon tudnak bekapcsolódni a munkaerő-áramoltatásába;
 a szolgáltatások milyen módon kerülnek megfinanszírozásra,
 a felelősség kérdése…
Mea-GOLD Kft.
Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőség:
Hegedüsné Vajda Szilvia,
ügyvezető igazgató, szakmai vezető
Zalaegerszeg, Zrínyi u. 54.
Telefon: 30/4808107
E-mail: [email protected]

similar documents