Fodor Szabolcs és Veroszta Zsuzsa teljes prezentációja

Report
Adminisztratív adatbázisok a pályakövetésben
Fodor Szabolcs
Veroszta Zsuzsanna
DPR adatok az intézményi VIR-ekben és az AVIR-ban
Módszertani workshop
2013. július 4.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Intézményi DPR adatok – mi kell még…?
Központi oldalról:
• Pótolhatatlan adatok forrása
• Első kézből származó, szubjektív információk
• Hallgatói kör bevonása
• Kiszámíthatóbb „torzítási kockázat”
Intézményi oldalról:
• Specifikus kérdések (intézményi, képzési, szolgáltatásokkal összefüggő)
• Omnibuszolás lehetősége
• Közvetlen (vezetői) igények kiszolgálása
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció - MIÉRT?
• Elméleti teljeskörűség
• Nem igényel primer adatfelvételt
• Fontos, csak így hozzáférhető adatkörök
• Hiteles adatforrások, törvényi felhatalmazás
• Ellenőrzött adatgyűjtési csatorna/módszertan
• Elemzési lehetőségek széles köre - több adatcsoporton
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – HOGYAN?
Adatok összekapcsolása
HASH-AZONOSÍTÓK alapján
ALGORITMUS
FIR
(minta+tanulm
adatok)
MINTA + TAN.
ADATOK
NAV
NISZ Zrt.
(lebonyolítás,
adatösszekapcsolás)
INTEGRÁLT
ADATOK
ALGORITM.+
MINTA
OEP
ADATOK
További
adatb.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – MIT? 1.
Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal adatbázisai
1. Álláskeresői regiszter:
• Demográfiai alapváltozók (nem, állandó lakóhely kistérsége, szül. év)
• Regisztráció ténye, igénybe vett munkaerő-piaci eszköz adatai
• Keresett állás és elvárt bér adatai
2. Álláskeresési járadék regiszter:
• Utolsó munkahely adatai
• Álláskeresési járadék adatai
3. Munkaerő-piaci képzések adatai:
• Képzéssel kapcsolatos adatok: hely, kezdet, vég, típus/altípus stb.
• Jövedelemadatok (kezdetekor – képzés elvégzését követően)
• Képzés sikerességével kapcsolatos információk
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – MIT? 2.
Magyar Államkincstár adatbázisai
1. GYES, GYET adatbázisok:
• Ellátást igénybevevő demogr. adatai (tartózkodási hely)
• Ellátás típusával, időtartamával kapcsolatos adatok
• Családi körülmények bizonyos adatai (egyedülálló,
gyermekszám)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – MIT? 3.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisai
1. Járulékbevallás adatai:
•
•
•
•
Biztosítási jogviszony adatai (kezdet, vég)
FEOR, heti munkaóraszám
Foglalkoztató adatai (TEÁOR, forma)
Területi/regionális adatok
2. Pénzbeli ellátások adatai:
• Ellátás típusával kapcs. adatok
• Táppénz adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – MIT? 4.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatbázisai
Munkáltatói adatok:
• Ágazati- és méretadatok
• Jegyzettőke adatok
• Árbevétel, (exportbevétel)
• Bérköltség
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – MIT? 5.
Országos Nyugdíjpénztár adatbázisai
Biztosított adatai:
• Alkalmazás minőségével, jogviszony típusával összefüggő
adatok
• Biztosítási idővel kapcsolatos adatok (kezdet, vég)
• Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege
• Kieső időszakkal kapcsolatos adatok
• Biztosított FEOR-ja
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatintegráció – ÖSSZEGZÉS
• Széles(ebb) adatkör, még karcsúsodhat…
• Több forrásból - hasonló adatok is
• Több elemzési lehetőség a „cselekményalapú” és nem
„egyénalapú” megközelítésnek köszönhetően
• Eddig nem, ill. kevéssé vizsgált adatkörök (ellátásban
részesülők)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése(TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adatbázisok az oktatási ágazatban
• Köznevelés Információs Rendszere (KIR)
• Adatok a közoktatásban résztvevőkről (tanulók, pedagógusok)
• Több adatbázis, „laza” szerkezet
• Első adatok: 1998, érettségi alap adatok (eredmények nélkül)
• Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)
• Adatok a felsőoktatásban résztvevőkről (hallgatók, oktatók)
• 2007-től tv. írja elő a működtetést, 2008/09-től gyűjt adatokat
• FIR2 – 2012-ben megújult szerkezet, technológia és tartalom
• Historikus adattárolás (módosítások és hatályok is tárolva!)
• „feltöltődés alatt”
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• Közoktatási intézménytörzs
• Intézmények azonosító, elérhetőségi adatai
• Feladat-ellátási hely adatok, ellátott feladatok
• Tanulói azonosító szám adatok
• Személyi és személyes adatok
• Lakcím adatok
• (Intézményi) jogviszony adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése(TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• Pedagógus azonosító szám adatok
• Személyi és személyes adatok
• Végzettségi adatok
• Munkaköri adatok
• (Intézményi) jogviszony adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• Közoktatási statisztikai adatbázis és adatgyűjtés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intézményi, feladat-ellátási hely statisztikai adatok
Tantervre vonatkozó adatok
Pedagógus statisztikai adatok
Tanulói statisztikai adatok
Szakképzésre vonatkozó statisztikai adatok
Gyógypedagógiai oktatásra vonatkozó statisztikai adatok
Logopédiai ellátásra vonatkozó statisztikai adatok
Nevelési tanácsadóra vonatkozó statisztikai adatok
Szakértői bizottságokra vonatkozó statisztikai adatok
Alapfokú művészetoktatásra vonatkozó adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• Szülők információs rendszere
• Pedagógiai programok
• Intézményi eredmények összesítése
• Tanulmányi eredmények
• Tanfolyamok, képzések és szakkörök
• Kollégiumi és pedagógiai szolgáltatások
• Személyi ellátottság
• Tárgyi ellátottság
• Intézményben működő szervezetek
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• Tanulmányi eredmények és kompetenciamérési adatok
• 9., 10. évfolyamos tanulók félévi és év végi tanulmányi
eredményei tantárgyanként
• Országos mérések eredményeit publikáló programok:
• Iskolai és telephelyi kérdőívek
• Tanulói eredmények a szövegértési képességek
felmérésében
• Tanulói eredmények a matematikai eszköztudás
felmérésében
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• A középfokú iskolák felvételi információs rendszere
(„KIFIR”)
• Felvételiző tanulók személyes adatai (az adatkezelési határidő
után anonimizálásra kerülnek, egyeztetés a statisztikai
felhasználás lehetőségeiről)
• Felvételi jelentkezések és rangsorrendek
• Középfokú intézmények tanulói rangsora
• Kiértékelt végeredmény
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
• A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere
(„érettségi szoftver”) programjai
• Tanulók személyes adatai (az adatkezelési határidő után
anonimizálásra kerülnek, egyeztetés zajlik a statisztikai
felhasználásról)
• Érettségi vizsgaeredmények
• Érettségi vizsgaadatok
• Bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és
törzslapkivonat nyilvántartás (KÉNY) programjai
• Tanulók személyes adatai
• Érettségi vizsgaeredmények
• Érettségi vizsgaadatok
• Bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat adatok
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köznevelés Információs Rendszere
Állami és nem állami fenntartású intézmények pénzügyi
adatainak gyűjtése
• Működésre, gazdálkodásra vonatkozó általános adatok
• Feladathoz kapcsolható általános adatok
• Feladathoz kapcsolható bevételek és kifizetések
• Telephelyek vagyonadatai
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felsőoktatási Információs Rendszer
Intézményi Törzs (FIR-IT)
• Szervezetekre (intézmény, kollégium stb.) vonatkozó adatok
• Képzési törzs/nyilvántartás adatai
Hallgatói és Oktatói nyilvántartás (FIR-SZNY)
• Személyes adatok
• Jogviszony (tanulói, kollégiumi stb.) adatai
• Képzések adatai
• Nyelvvizsga és mobilitási adatok
• Bizonyos szociális státuszra vonatkozó adatok
• Végzéssel összefüggő adatok (pl. lemorzsolódás!)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
További adatbázisok
Felvételi jelentkezési adatbázis (FELVI)
• Adatok többsége más rendszerekből is kinyerhető
• Jelentkezési sorrendek, „nem nyert” jelentkezések adatai!
• Eljárás lezárását követően anonimizálják a személyes adatokat,
de marad statisztikai adatbázis (csak makroadatként csatolható)
Munkaerő-piaci kutatások (pl. GVI)
• Frissdiplomásokat külön (is) vizsgáló kutatások, hogy láthassuk a
„másik oldal” véleményét is
KSH adatok, EMMI statisztikai adatok, egyéb projektek (pl. TÁMOP-ok)
kutatásai!
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Összekapcsolás jelentősége
• Államigazgatási adatintegráció + KIR-FIR összekapcsolás:
Bizonyos generációk esetében közel teljes oktatási
pályakövetés válna lehetségessé!
• Számtalan elemzési lehetőség a két oktatási szint
együttes vizsgálatával: lemorzsolódás, HH hallgatók
továbbtanulása, mobilitás stb.
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Összekapcsolás státusza
• Folyik az adatbázisok feltérképezése (metaadatszint!)
• Technikailag megvalósítható bármilyen, akár rendszeres
adatkapcsolás is
• Fontos: csak célhoz kötött adatkapcsolások!
• Eddig bevont minden szereplő támogatja az ügyet
• De hátra van még: OH, adatvédelmi hivatalok
• Adatvédelmi szempontból rendkívül sok aggály, „nehéz
menet” lesz…
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az adatintegráció előnyei
Intézményi DPR
Államigazgatási adatbázisok integrációja
Az adatgyűjtés
online kérdőíves kutatás
meglévő adatállomány összekapcsolása
Válaszadási ráta
15-20%
elvileg a teljes populáció
Költségek
intézményi adatfelvételek, szakértők,
az adatok rendelkezésre állnak, csak
rendszer
szakértő
Folytonosság
fenntartási időszakban (motiváció-függő)
folyamatos, nem motiváció-függő
Adat-típusok
értékelő, szubjektív adatok is
csak meglévő, objektív, statisztikai
kategóriák
Fejleszthetőség
új kérdésekkel, témákkal korlátosan
új adatbázisokkal korlát nélkül bővíthető
bővíthető
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A szakpolitikai felhasználás lehetőségei
Államigazgatási adatbázisok integrációja
Információk felsőoktatás-kapacitási döntésekhez
Ciklikus és összevethető statisztikai információk (trendek)
Képzések munkaerő-piaci beválása (közgazdasági)
Felsőoktatási intézmények összevetése
Állami támogató eszközök, beavatkozások hatásvizsgálata
Modellszámítások, előrejelzések készítése
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
A kutatási felhasználás lehetőségei
Államigazgatási adatbázisok integrációja
Pályakövetés-módszertani kutatások
A felsőoktatás kibocsátáson alapuló vizsgálata, intézményi és végzett-tipológiák
megalkotása
Elhelyezkedés képzési háttértényezőinek feltárása
Vertikális és horizontális illeszkedés objektív vizsgálata
Atipikus végzett-csoportok részletes elemzése
Végzettségek munkaerő-piaci profilja, munkakörök képzési profilja
Frissdiplomás munkaerő-piaci életutak, átmenet megragadása
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az intézményi felhasználás lehetőségei
Államigazgatási adatbázisok integrációja
Munkaerő-piaci integráció dinamikája, regionális piac
Visszatérés a felsőoktatásba
Képzésfejlesztés, képzési profilok
Marketing
Minőségbiztosítás, beválásvizsgálat
Stratégiai döntés-előkészítés
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Intézményi célú adatintegráció - a Grazi Egyetem példája
• Ausztria: társadalombiztosítási rendszer teljes adatbázisa (anonimizált formában) elérhető kutatási célokra. Az
adatok, adatbázisok összekapcsolását külső, közvetítő munkaerő-piaci szolgáltató intézmény végzi.
• Grazi Egyetem és a bécsi Institute for Advanced Studies: egyetemi hallgatóktól származó anonim adatok és a
társadalombiztosítás anonim adatainak összekapcsolása: végzett hallgatók egyetem utáni karrierje
• Intézményi és társadalombiztosítási adatbázisok összekapcsolásának rendszere: napi szinten (!) tartalmazza az összes
Ausztriában élő végzett longitudinális adatait.
• Adatkörök a társadalombiztosításból:
munkaerő-piaci státusz (például a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás formái, közszolgálati dolgozók,
munkanélküliek)
társadalombiztosítás alapját képező jövedelem
szociális jellegű kifizetések
munkaadóra jellemző anonim adatok (például a munkavállalók
régió, a vállalat által
kifizetett átlagos jövedelem)
• Adatkörök az intézményi adatbankból:
nem, kor, nemzetiség
a tanulmányok tudományterületére
tanulmányok időtartama
lemorzsolódás
végzés jellemzői
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
száma, ágazat, ipari szektor,
A végzettek munkaerő-piaci státuszának alakulása
2003/04 téli szemeszter, minden tudományterület, összes végzett (N=563)
Képzés befejezése: 2004 március – ezt megelőző és követő 4 év státusza kéthavi bontásban
Képzésben maradás, újabb diplomaszerzés
Tanulmányok alatti munkavállalás (30-50%)
Alacsony jövedelmű munkavállalók
Inaktivitás
Trendek
Különböző kohorszok munkaerő-piaci integrációja
Hallgatók foglalkoztatása, minden tudományterületen
Időintervallum: 2003/04–2009/10, téli szemeszter – 7 év végzettjei
Trendek hasonlósága és eltérései (gazdasági környezet hatása)
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kohorszok munkaerő-piaci integrációja relatív perspektívában
Hallgatók foglalkoztatása, minden tudományterületen
Időintervallum: 2003/04–2009/10, téli szemeszter – 7 év végzettjei
A végzés dátuma = 0. hónap - hónapok a diplomázás időpontjához igazítva
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Munkaerő-piaci integráció képzési szintű vizsgálata
Hallgatók foglalkoztatása, 4 vizsgált szakon
Időintervallum: 2004/05–2008/09, téli szemeszter – 5 év végzettjei
Relatív perspektíva
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Elhelyezkedés képzési szintű vizsgálata
A végzettség megszerzése óta eltelt idő alapján, 2004–2009
* A szektorok az ÖNACE (osztrák TEÁOR) alapján; top szektor: n>5%, 18 hónappal a végzést követően.
Top szektor*
Végzés óta eltelt idő
6 hónap
1 év
2 év
4 év
Gyógyszerészet (Diploma)
Gyógyszerész
79,7%
80,3%
71,7%
71,3%
Felsőoktatás
10,4%
11,5%
14,1%
6,9%
Egyéb
9,9%
8,1%
14,1%
21,8%
Top szektor*
Végzés óta eltelt idő
6 hónap
1 év
2 év
4 év
Jog (Diploma)
Jogi tanácsadás
2,5%
13,0%
24,5%
19,7%
Könyvelés, könyvvizsgálat és auditori szolgáltatások,
2,1%
3,5%
7,0%
5,8%
Közszolgálati adminisztráció
2,5%
3,8%
7,7%
12,4%
Igazságszolgáltatás és bírói tevékenységek
73,1%
44,3%
9,3%
5,0%
Felsőoktatás
4,3%
7,2%
8,4%
6,6%
Egyéb
15,7%
28,3%
43,1%
50,4%
adótanácsadás
Top szektor*
Végzés óta eltelt idő
6 hónap
1 év
2 év
4 év
Német irodalom (Diploma)
Felsőoktatás
17,4%
16,4%
19,3%
16,7%
Egyéb oktatás
6,5%
9,1%
10,5%
16,7%
Egyéb
76,1%
74,5%
70,2%
Forrás: University of Graz/Austria: Long term career tracking of graduates using data from the social security system
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
66,7%
Adatintegráció eredményei a tantervfejlesztésben
Átadott tartalmi elemek és munkaerő-piaci igények összevetése
Ágazati besorolás az osztrák állami statisztikai hivatal ÖNACE-besorolása alapján
Végzettek munkahelyének besorolása 3 évvel a végzés után
Jogi végzettségűek, kohorsz: 2004/05–2008/09
Tantervben megnevezett ágazatok adatintegráció során talált gyakorisága
„Egyéb” kategória magas munkaerő-piaci aránya utalhat a tanterv fókuszának elcsúszására
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Köszönjük a figyelmet!
[email protected]
[email protected]
Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP-4.1.3)
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

similar documents