Ákos Vivien - Pohárdi Bernadett

Report
Mátra hegyvidéki és sziklai bükköseiben előfordul
Hegyi fehérlepke
(Pieris bryoniae)
Nyárfalepke
(Limenitis populi)
A Mátra patakvölgyeiben
A száraz sziklai
cserjések színes
nappali lepkéje
Keleti gyöngyházlepke
(Argynnis laodice)
Nagy fehérsávoslepke
(Neptis rivularis)
A Mátra hideg vizű patakjaiban növekszik
Bükkösökben fordul elő a ritka
hegyi szitakötő
(Cordulegaster bidentata)
havasi cincér
(Rosalia alpina)
A Mátra ritka és védett kétéltű és hüllő fajai
Alpesi gőte
(Triturus alpestris)
Foltos szalamandra
(Salamandra salamandra)
Sárgahasú unka
(Bombina variegata)
Erdei- és Gyepi béka
(Rana dalmatina, R. temporaria)
Találkozhatunk
Fürge- és Zöld gyík
(Lacerta agilis, L. viridis)
Lábatlan gyík
(Anguis fragilis)
Erdei- és Vízisiklóval
(Elaphe longissima, Natrix
natrix)
melyeknek néha nagyobb méretű
példányai kelthetnek riadalmat.
Félni nem kell tőle, de nem szabad
bántani, mert ha befogják, bátran támad
és harap.
A nagy területű, zárt erdőknek és az állatvilágnak igen gazdag a
madárvilága. A fészek lakó fajok között több fokozottan védett faj
szerepel. A legnagyobb európai sasok egyike a parlagi sas, mely
féltve őrzött fészkelő madarunk. A kisebb termetű kis békászó sas
is ritkán fészkel.
Parlagi sas
(Aquila heliaca)
Kis békászó sas
(Aquila pomarina)
Egyik legértékesebb és legszebb madarunk a kerecsensólyom. Sajnos
évről - évre kisebb számban költ a területen. A közönségesnek
mondható egerészölyv mellett gyérül fészkel a darázsölyv és a
ritkább kígyászölyv.
Darázsölyv
Kerecsensólyom
(Falco cherrug)
(Pernis apivorus)
Egerészölyv
(Buteo buteo)
Kígyászölyv
(Circäetus gallicus)
A baglyok közül az uhu felbecsülhetetlen madár. Ritka fészkelő a
császármadár, amely hazánkban fokozottan védett faj. Legjobban
gyarapodó a holló.
Császármadár
(Tetrastes bonasia)
Uhu
(Bubo bubo)
Holló
(Corvus corax)
A közel varjú nagyságú fekete harkály sem számít ma már
ritkaságnak. A gyors sodrású, tiszta vizű hegyi patakok bájos 1 - 2
párból álló vízirigó állomány. Értékes színfoltja az erdőknek a
fekete gólya .
Fekete harkály
(Dryocopus martius)
Fekete gólya
Vízirigó
(Cinclus cinclus)
(Ciconia nigra)
A Mátrában több védett emlősfaj is élőhelyet talál.
Az idős, lombos erdők korhadt fatörzseiben talál menedéket számos
denevérfaj és ezért védelemre szorul a legtöbb fa.
Hosszúszárnyú denevér
(Miniopterus schreibersi)
Közönséges denevér
(Myotis myotis)
A Tájvédelmi Körzet területén előfordul
Nyuszt
(Martes martes)
Borz
(Meles meles)
A vadmacska az érintetlen idős erdők lakója. Igen óvatos, rejtett életet él.
Másik macskaféle ragadozója a hegyvidéknek az igen ritkán előforduló
fokozottan védett hiúz .
Vadmacska
( Felis Sylvestris)
Hiúz
(Lynx lyinx)
A hazai erdős vidékek vadjai a Mátrában is előbukkannak, itt nagy
számban élnek, melynek a természetvédelem „nem nagyon örül”.
Gímszarvas
(Cervus elaphus)
Őz
(Capreolus capreolus)
A nagyobb vadak közül nem volt megszokott a muflon mert 1923-ban
telepítették és az őshazája Korzika.
Vaddisznó
Muflon
(Ovis musimon)
(Sus scrofa)
A Mátrában a parádi vadaskert Károlyi gróf
tulajdonában volt. Ezen a területen 3500 ha-on az
1920-as évekig folytattak vadgazdálkodást. Ezek
után a '70-es évek végéig hazánkban
vadaskerteket nem létesítettek.
A nagykárolyi Károlyi
család grófi címerének
egyik változata
Készítette :
9.a /1 (pék)
» Ákos Vivien
» Pohárdi Bernadett
» Laczkó Mária

similar documents