81 - Inet-tr

Report
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı
Etkileşimli Beyaz Tahtalar İçin
Arayüz Tasarımı ve İçerik Geliştirme:
Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafya Dersi Örneği
Behlül Gücükoğlu (Eğitim Teknoloğu)
- [email protected]
Dilek Yördem Ceylan (İnteraktif Medya Tasarımı Uzmanı)
- [email protected]
Zeynep Dursun (İnteraktif Medya Tasarımı Uzmanı)
- [email protected]
Sunum İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafya Projesi - Tanıtım Videosu
FATİH Projesi
Etkileşimli Beyaz Tahta
Projenin Bileşenleri
EBA
MEB - İSUZEM Ortak Projesi
Projenin Amacı
Projenin Kapsamı
Üretim Süreci
Ekip
İş Planı
Arayüz Tasarımı Süreci
İçerik Geliştirme Süreci
Arayüz ve Özellikleri
İçerik Türleri
Tanıtım Videosu
Statik İçerikler
Hareketli İçerikler
Sonuç
İleriye Yönelik Çalışmalar
Soru - Cevap
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Millî Eğitim Bakanlığı Coğrafya Projesi - Tanıtım Videosu
Videoyu izlemek için resme tıklayınız.
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
FATİH Projesi - Etkileşimli Beyaz Tahta
2013 itibari ile;
3.657 okulda 85.000 akıllı tahta dağıtıldı.*
Hedeflenen;
42.000 okulda 570.000 sınıfta akıllı tahta kullanılması.**
* http://www.hthayat.com/cocuklu-hayat/okul-zamani/ogretme-metodlari/haber/1010286-okullarda-85-bin-akilli-tahta-internet-bekliyor
** http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
FATİH Projesi
Projenin Bileşenleri
1.
Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması
2.
Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi
3.
Öğretim programlarında etkin BT kullanımı
4.
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi
5.
Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir
BT kullanımının sağlanması*
* http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
FATİH Projesi - EBA
FATİH Projesi’nin bir alt projesidir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır.
FATİH Projesi’ndeki içerik ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır.
Sosyal eğitim platformudur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
311.698 kayıtlı kullanıcı
1.985 haber
51.993 görsel
3.766 video
3.074 ses
11 kamuya ait portal
38 herkese açık portal
27 öğretmene özel portal
1.080 dergi
1.351 e-kitap*
* http://www.eba.gov.tr/
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
MEB - İSUZEM Ortak Projesi
Etkileşimli beyaz tahtalarda ortaöğretim öğrencilerine
yönelik bir Coğrafya dersi nasıl işlenebilir?
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
MEB - İSUZEM Ortak Projesi
Projenin Amacı:
FATİH Projesi kapsamında okullara yerleştirilecek
etkileşimli beyaz tahtalar (EBT) için farklı türlerdeki
zengin ve kaliteli örnek ders içerikleri geliştirmek
ve bu içeriklerin tümünü çalıştırabilecek özellikte
bir arayüz tasarlamaktır.
Bununla birlikte EBT’lerin derslerde daha da etkin
kullanılması ve verimliliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
MEB - İSUZEM Ortak Projesi
Projenin Kapsamı:
EBT’lerde kullanılmak üzere Coğrafya 9-12. sınıf
için zengin içerik.
İçerikleri oynatmak için arayüz.
Coğrafya öğretmenleri tarafından kazanım
tabanlı ders anlatımı.
Video çekimi.
EBA: •
•
•
•
9. Sınıf (26 Kazanım)
10. Sınıf (40 Kazanım)
11. Sınıf (44 Kazanım)
12. Sınıf (37 Kazanım)
Kaynak: MEB Ortaöğretim Coğrafya Kitapları
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Üretim Süreci - Ekip
İçerik Yapılandırma Ekibi
•
•
•
•
•
•
•
Proje Yöneticisi (1)
İnteraktif Medya Tasarım Uzmanı (2)
Yazılımcı (3)
Grafik Tasarımcı (3)
İllüstratör (4)
Eğitim Teknoloğu (2)
Redaktör (2)
Ses ve Görüntü Hizmetleri Ekibi
•
•
•
•
•
Yönetmen (1)
Yönetmen Yardımcısı (2)
Kurgucu (2)
Kameraman (1)
Yapım Asistanı (2)
Doğa Koleji Coğrafya öğretmeni (5)
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Üretim Süreci - İş Planı
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Üretim Süreci - Arayüz Tasarımı Süreci
1. Ön araştırma - Analiz
2. Bilgi Mimarisi
3. Etkileşim Tasarımı
4. Görsel Tasarım
5. Yazılım
6. Geliştirme
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Üretim Süreci - İçerik Geliştirme Süreci
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Arayüz ve Özellikleri
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Arayüz ve Özellikleri - Çizim Aracı
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Arayüz ve Özellikleri - İçindekiler Ekranı
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Tanıtım Videosu
Videoyu izlemek için resme tıklayınız.
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Ders Kapak Sayfası
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Ders Konu Başlıkları Sayfası
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Statik İçerikler
Aralık 2013
İçerik Türleri - Metin Ekranı
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Fotoğraf ve Metin Kullanımı
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Statik İçerikler
Aralık 2013
İçerik Türleri - Fotoğraf Galerisi
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Tablo
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Grafik
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Grafik
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Soru Ekranı
Statik İçerik
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - 3B ve 2B Grafikler
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - 3B Grafik
Statik İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Animasyon
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Simülasyon
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - İnteraktif Harita ve 3B Animasyon
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Hareketli İçerikler
Aralık 2013
İçerik Türleri - Video Animasyon
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Video
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Belgesel
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - İnteraktif Uygulama
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Sürükle-Bırak Uygulaması
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Hareketli İçerikler
Aralık 2013
İçerik Türleri - İnteraktif Harita
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - İnteraktif Şema
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Zaman Çizelgesi
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İçerik Türleri - Zaman Çizelgesi
Hareketli İçerikler
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Sonuç
FATİH Projesi’nin bir entegrasyon projesi olduğu unutulmamalıdır.
FATİH Projesi teknolojiyi eğitim sürecine entegre etmeyi amaçlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında hazırlanan materyaller, öğretmenin konuyu
daha etkili ve akılda kalıcı bir şekilde anlatabilmesi için gerekli görsel
ve işitsel malzemeleri sunmayı amaçlayan ders materyalleridir.
Bu ders materyalleri kullanılarak hazırlanan ders anlatım videolarının
da hem öğrencilere hem de coğrafya öğretmenlerine faydalı olması
amaçlanmıştır.
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
İleriye Yönelik Çalışmalar
Bu arayüz, bir içerik geliştirme arayüzü değildir; bir içerik sunma arayüzüdür.
Proje içerik geliştirmeye olanak sağlayacak şekilde
geliştirilebilir.
HTML5 ile içeriklerin tabletlerde de görüntülenmesi sağlanabilir.
Tahta ve tabletlerin ortak yazılım ile birleştirilmesi sonucunda, öğrencinin
tahtadaki içeriğe tableti ile katılabilmesi, içeriği manipüle edebilmesi,
kaydedebilmesi ya da eş zamanlı soru cevaplayabilmesi gibi aktiviteler
ile iki cihazın etkileşimi sağlanabilir.
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013
Soru - Cevap
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Behlül Gücükoğlu (Eğitim Teknoloğu)
- [email protected]
Dilek Yördem Ceylan (İnteraktif Medya Tasarımı Uzmanı)
- [email protected]
Zeynep Dursun (İnteraktif Medya Tasarımı Uzmanı)
- [email protected]
İstanbul Üniversitesi - AUZEF
Aralık 2013

similar documents