Az egyenlőség

Report
J. J. Rousseau:
Az igazságosság az emberi tudatban
gyökerező érzés, amely minden
cselekvést irányít.
John Stuart Mill:
Az igazságosság az egyének azon akaratának
következménye, amely büntetni akarja
mindazokat, akik megszegik a társadalmi
törvényeket.
egalitarizmus ≈/≠ igazságosság
Az igazságosság bizonyos
esetekben megengedi az
egyenlőtlenséget, azért
hogy mindenki a lehető
legnagyobb szabadsággal
rendelkezzen.
Rousseau szerint a „társadalmi
szerződés” keretében mindenki
lemond a szabadságának egy
részéről, hogy érvényesüljön a
közös akarat, a közös szabadság és
igazságosság. Így születnek meg
a törvények, amelyek fenntartják
az igazságosságot. Tehát az
igazságosság az egyéni akarat
törvényé válása általánosítás
által.
Paris szavaz, hogy akarata érvényesüljön.
John Stuart Mill (1806-1873)
az igazságosság szerepét abban
látja, hogy a társadalom
megbünteti a törvények megszegőit, tehát egy morális
fogalom.
Tehát az igazságosság az emberek
jogait védi, és általános hasznosságra törekszik.
IGAZSÁGOSSÁG
MÉLTÁNYOSSÁG
SZABADSÁG
John Rawl (1921 - 2002) szerint az
egyén egoista és racionális, ezért
úgy fogalmazza meg a szabályokat,
hogy azok a jogok és javak
méltányos elosztását szolgálják.
Így az igazságosságnak két törvénye
van:
1 – az én szabadságom olyan,
mint a másiké.
2 – az egyenlőtlenség csak akkor
elfogadható, ha az mindenkinek
egyforma előnnyel jár.
Az emberek mindig keresik az egyensúlyt az egyéni szabadság és
a társadalmi (közös) érdek között. A kontraktualisták (J.J.
Rousseau, J. S. Mill, Th. Hobbes) megfogalmazták a társadalmi
szerződés elméletét, amely szerint mindenki lemond a
szabadsága egy részéről, hogy a közhaszon érvényesüljön, így az
igazságosság ez a törvény, illetve a törvény védelme. John Rowl
(amerikai filozófus, 1921-2002, liberális politikafilozófia
képviselője, legfontosabb műve Az igazságosság elmélete) az
emberek egyéni (egoista) és racionális döntéseikkel a
méltányosság útján jutnak el az igazsághoz: mindenki hasonló
szabadsággal kell rendelkezzen, és az egyenlőtlenség csak akkor
elfogadható, ha az mindenkinek egyenlő előnnyel jár.

similar documents