Taurin Sunumunu İndir

Report
TAURİN
HAZIRLAYAN:
MÜCAHİT MUSLU
www.gencdiyetisyenler.com



Yarı esansiyel methiyonin ve sistinden
türetilen sülfür türevi bir aminoasittir.
İnsan vücudunda da üretilir ve doğal
olarak bulunur.
Beyin ve karaciğer taurin sentezinden
sorumlu iki önemli organdır.
TARİHÇE;
 İlk kez 1827 de Friedrich Tiedermann ve
Leopond Gmelin tarafından boğanın
safrasından elde edilmiştir.

Taurin yunanca ‘taurus’(boğa)
kelimesinden türemiştir.

Daha sonra yapılan bilimsel
araştırmalarda insan vücudunda da
üretildiği ve birçok etkiye sahip olduğu
keşfedilmiştir.
İŞLEVİ VE ETKİLERİ

Taurin;Beyin ve sinir sistemindeki
kalsiyum ve potasyum dengesinin
düzenlenmesinde yardımcıdır.

Merkezi sinir sisteminde anksiyete önleyici
özellik taşır.

Zihinsel aktiviteyi arttırdığı tespit
edilmiştir.

Kanda su ve mineral dengesine
yardımcıdır.
Psychopharmacology dergisinin Kasım
2011 sayısından rapor;

Kafein ile kombine edilen taurinin zihinsel
performans üzerine etkilerinin incelendiği
plesebo-kontrollü bir çalışma
yayımlanmıştır.

Plesebo grubuyla karşılaştırıldığında
kafein-taurin kullanan grupta dikkat, sözel
akıl yürütme ve tepki süresinin uzadığı
görülmüştür.

Antihipertansif özelliğinden dolayı koroner
risk ve enfarktüs tehlikesini azaltmaktadır.

Japonya’da taurin tedavisi gören ischemic
kalp rahatsızlığı ve kalp aritmisi olan
hastalarda başarı elde edilmiştir.

Bazı araştırmalarda kalp kasının kasılma
gücünü arttırdığı ve kalp yetmezliğini
önleyici etkisi olduğu bulunmuştur.
University of Maryland Medical Center
araştırma sonuçlarında;

Günde 2 kez alınan 1000 mg taurinin kalp
ve akciğer sorunlarının gelişme riskini
azaltacağı ve kalp sağlı ve işleyişini
geliştirebileceği bildirilmiştir.
‘Japanese Circulation Journal’ dergisinin
Ocak 1992 sayısından;

Yapılan bir çalışmada konjestif kalp
yetmezliği olan 17 kişi üzerinde oral taurin
desteğinin etkileri incelenmiş.

Osaka University Medical School
araştırmacıları 6 hafta boyunca alınan
günlük 3gr taurin dozunun ventrikül
fonksiyonu üzerinde önemli bir tedavi
etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Journal of Cardiology’nin Mayıs 2011
sayısından;
 Yaş ortalaması 60 olan ve kalp yetmezliği
görülen kişiler 2 hafta boyunca günde 3
kez 500mg taurin kullanmıştır ve egzersiz
süresi ve mesafesinde kayda değer artış
olduğu tespit edilmiştir.

Farklı bir çalışmada; günde 2 kez 2 mg
olarak alınan taurinin 24 konjestif kalp
hastasının 19’unda pozitif etkili olduğu
saptanmış.

Güçlü bir antioksidan olan taurin yüksek
miktarda gözün retina kısmında bulunur.

Retina yapısı ve fonksiyonunu korur ve
makula dejenerasyona karşı koruma
sağlar.

Taurin eksikliği göz hastalığı olan retinit
pigmentoza bağlantılı olmuştur ve
fotoreseptör hücrelerinin dejenerasyonuna
yol açabilir.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi;arşivinden;
(in vitro glükoz kataraktı oluşmuş tavşan
lenslerindeki glutatyon ve lipid
peroksidasyon düzeylerine taurinin etkisi)
 Taurinin lenste de antioksidan etki
göstererek membranı LPO ya karşı
korumuştur.Taurin tek başına aldoz
redüktaz inhibisyonuna alternatif kabul
edilmesede diyabetle ilişkili katarakt
oluşumundaki metabolik hasarı önlediği
tespit edilmiştir.
‘Experimental Medicine and Biology’ dergisi
2009 sayısından;
*Yapılan çalışmada 22 sağlıklı orta yaşlı
kadın günlük 3 gr taurin almış ve 4 hafta
sonra kan testinde homosistein düzeyinde
belirgin bir azalma tespit edilmiştir.

TGF-beta2 saç dökülmesi ve fibrozis ile
sonuçlanan saç foliküllerinin içindeki
hücrelerin ölümüne yol açan bir proteindir.

Taurin TGF-beta2 proteinini bastırıcı
etkisiyle saç dökülmelerini azaltabilir.

Ayrıca saç köklerinin hasar görmesini
engeller.

İnternational Journal of ‘Cosmotic Science’
Dergisinin 2006 basımından;
*Yapılan in vitro deneyde saç problemi
görülen 36 kadında 7 hafta içinde
düzelmeler görülmüştür.
*Bu deneyde taurin omega-3 ve resveratyol
içeren bir ürün kullanılmıştır.

Tip 1 şeker hastalarında;serbest
radikallerle savaşarak serbest radikallerin
pankreasta yaptığı tahribatı önleyen bir
antioksidan etkisi olduğu

Aynı zamanda safra asitine dönüşerek
vücuttan daha fazla kollesterol atımını
sağladığı tespit edilmiştir

Taurin eksikliği obezite ile bir arada
bulunabilmekte ve obezitenin kalıcı hale
gelmesinde etkili olabilmektedir.
The journal of Retinal and Vitreous
Diseases dergisinden;
*Uzun vadali taurin takviyesi diyabetik
sıçanlarda ölüm oranını azaltmıştır.
*Deneysel verilerin çoğunda taurinin Tip 1
diyabetik tedavisinde ve insülin direnci
önlenmesinde yararlı olduğu bulunmuştur.
Dr . Michael B.Schachter’in araştırma
sonuçlarına göre;

Taurin uyarıcı nörotransmitterlerin
vahşilesmesi ve hücre ölümlerine yol
açmasını engeller.

Endişe,hiperaktivite ve beyin aktivitesi
bozukluklarında taurin eksikliği
görülmüştür.
Missouri Shealy Enstitüsü klinik araştırma
sonuçlarına göre;
*Depresif insanların %78’inin taurin
eksikliğine sahip olduğu tespit edilmiştir.
-----------------------------------------------Psikiyatrist James Greenblatt’in
‘Depresyondan Kurtulmanın yolları’ adlı
kitabından;
*Her öğünde ve uyumadan önce 125-300
mg aralığında magnezyum taurin tüketen
bireyler daha rahat uyumakta ve
depresyon geçirme riskleri azalmaktadır.
AYRICA;
*Kemiklerde osteoblast üretimini arttırıcı
*Pankreatik bazı hastalıklarda tedavi edici
*Çinko ile birlikte oksijensizlik durumlarında
nöron koruyucu
*osmoregüasyon,immünomodülasyon ve
safra tuz oluşumunda önemli rollerinin
olduğu tespit edilmiştir.
GEREKSİNİM VE KAYNAKLAR
*Günde 3000mg taurin kullanımı sağlıklı bir
insan için yeterlidir.
*İnsan vücudunda üretildiği gibi; et,balık
ve anne sütünde bulunmaktadır.
*Prematüre doğan ve bu yüzden taurin
üretemeyen bebeklere ilave olarak
verilebilir.(sistein ile beraber prematüre
bebekler için esansiyel aminoasittir.)
EKSİKLİĞİ;

İnsan vücudu taurin üretebilir yalnız A
vitamini B6 vitamini,metionin ve sistein
aminoasitlerinin eksikliğinde taurin yeteri
kadar üretilemez.

Ayrıca beyin ve ciğerlerde oluşan kronik
rahatsızlıklar eksikliğe neden olabilir.

Endişe ,hiperaktivite,beyin işlevi
bozuklukları,uyku düzensizlikleri
 Kalp ve retina dejenerasyonu
 Oksidatif stress
 Nörodejerenatif hastalıklar
 Aterosikleroz
 Saç dökülmesi
 Bazı pankreas bozuklukları
gibi durumlarda taurin eksikliğine rastlanmıştır.
(ama kesinliği hala tartışılmaktadır)
GÜNLÜK KULLANIMLARI;
*Neredeyse bütün enerji içeceklerinde bulunur
(kafein,guarana ve şeker ile beraber bulunur
bu nedenle fazla kullanımı obeziteye neden
olabilir ve aynı zamanda alkol ile
kullanılmaması gerekmektedir.)
*Saç kremlerinde kullanılmaktadır.
*Magnezyum ile birlikte antidepresanlarda
*Bazı hayvan mamalarında bulunmaktadır.
KAYNAKÇA;
MAKALELER ve KİTAPLAR
*Wright CE, Tallan HH, Lin YY, Gaull GE. Taurine: biological update. Annu
Rev Biochem.1986;55:427–453.
*Thomas EL, Grisham MB, Melton DF, Jefferson MM. Evidence for a role of
taurine in the in vitro oxidative toxicity of neutrophils toward
erythrocytes. J Biol Chem. 1985 Mar 25;260(6):3321–3329.
*Aruoma OI, Wasil M, Halliwell B, Hoey BM, Butler J. The scavenging of
oxidants by sulphasalazine and its metabolites. A possible contribution to
their anti-inflammatory effects?Biochem Pharmacol. 1987 Nov
1;36(21):3739–3742.
*’Depresyondan Kurtulmanın Yolları’ writen by Psk. Michael B.Schachter.
* in vitro glükoz kataraktı oluşmuş tavşan lenslerindeki glutatyon ve lipid
peroksidasyon düzeylerine taurinin etkisi.İzmir üniv.Ecz fak.Borova.Ege
tıp 2001.
DERGİLER;
*Japanese Circulation Journal …1992 OCAK
*Journal of Cardiolagy… 2011 MAYIS
*Experimental Medicine and Biology… 2009 ŞUBAT
*Psychopharmacology …2001 KASIM
*İnternational Journal of’Cosmetic Science’ …2006
*The Journal of retinal and Vitreous Disease …2010
www.gencdiyetisyenler.com

similar documents