Nerostné suroviny .

Report
Nerostné bohatství
4. ročník





Vypracoval: Mgr. Iva Hořejší
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Vlastivěda
Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, která lze
použít i k opakování učiva.
Ročník: 4. ročník
Datum vytvoření: 28.12.2011






V České republice se nacházejí významná
naleziště:
Černého uhlí
Hnědého uhlí
Kaolínu
Sklářských písků
Vápence
paliva
rudy
pevná
(uhlí)
Rudy
(železné
rudy)
kapalná
(ropa)
plynná
(zemní
plyn)
Nerudné
suroviny
kaolín
sklářské
písky
vápenec
http://vedaprovsechny.blog.cz/0710/vycerpatene-zdroje-energie
Hnědé uhlí se těží v
povrchových dolech.
Spalováním
hnědého uhlí se
v tepelných
elektrárnách
vyrábí
elektrická
energie.
•těží se v hlubinných
dolech
•je starší než hnědé uhlí
•vznik – zuhelnatěním
rostlin
Černé uhlí se těží v
hlubinných dolech.
Z černého uhlí se vyrábí koks.
Při spalování koksu vzniká
vysoká teplota – výroba železné
rudy a oceli.
Pískovec je zpevněná, usazená hornina. Jeho
podstatnou část tvoří křemen. Vznikl stmelením
pískových částeček s jílovitými. Jeho složení se liší
podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy:
od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i
vícebarevný.
Žula
křemen
žula
živec
slída
Vápenec je hornina tvořená nerostem kalcitem, vznikla z
vápenatých usazenin.
Vápenec může mít bílou, béžovou, nebo nažloutlou barvu.
Vápencové masívy – dna moří – korálové útesy
- pohoří – část Alp
- krasová území – např. Moravský
kras, Český kras
Vápenec se dobývá v lomech
Nejdůležitější energetická surovina
Ropa má podobnou vůni jako benzín.
Je různobarevná – bělavá, nažloutlá až
růžová, hnědá i černá
V ČR se těží u Hodonína (jen malé množství)
Doprava - ropovod
Výroba benzínu a nafty
Výroba elektřiny
Stavebnictví – asfalt
Chemický průmysl
Těžba ropy u Hodonína.
Téma: Nerostné suroviny, 4. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.
Windows XP Professional
PowerPoint
www.obrázky.cz
Obrázky z internetu
Autor: Mgr. Iva Hořejší
ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

similar documents