Document

Report
ELEKTROKOTER
CİHAZLARI
124580 - Onur AKTANSOY
Elektrokoter Nedir?

Elektrokoter, yüksek frekans
ve yüksek enerjide elektrik
akımının hastanın
vücudundan doktorun
kontrolünde geçirilmesiyle
kesme, koagulasyon
(pıhtılaşma) gibi cerrahi
işlemlerin
gerçekleştirilmesinde
kullanılan bir cihazdır
Elektrokoter çıkış güçleri 10 wattan 400 vata kadar
değişmektedir.

Alçak güçte elektokoter
(100 watt a kadar)





Beyin cerrahisi
Dişçilik
Plastik cerrahi
Jinekoloji
Orta güçte elektrokoter
(200 watt)





Genel cerrahi
Ortopedik cerrahi
Kalp-damar cerrahisi
Üroloji
Yüksek güçte elektrokoter (400
watt a kadar)




Kalp-damar cerrahisi
Kanser cerrahisi
Üroloji
Hasta çıkış devresinin
bağlantısına göre olan
elektrokoter cihazları


Bipolar elektrokoter cihazı
Monopolar elektrokoter cihazı
Bipolar Elektrokoter Cihazı




Çıkış devreleri şaseden izole
olan cihazlardır.
Elektrokoter akımı ancak iki
aktif elektrot arasında temas
eden dokudan geçer.
Dikkatli çalışma isteyen
beyin/sinir cerrahisi ve
damarla ilgili diğer cerrahi
işlemlerde kullanılır.
50 wattan yüksek güçlerde
kullanılamaz.
Monopolar Elektrokoter Cihazı




Bu cihazlar hasta çıkış devresi
şaseye direkt veya kondansatör ile
bağlı olan cihazlardır.
Çıkış devresinin bu tarafına dönüş
elektrodu dediğimiz, geniş yüzeyi
ile hastaya çok iyi temas ettirilmesi
gereken iletken bir plaka bağlanır.
Anlaşılacağı gibi aktif elektrottan
çıkan elektrokoter akımı bu
plakadan devresini
tamamlamaktadır.
Bu yüzden aktif elektrot eğer
değerse etraftaki diğer insanlar
üzerinde de toprağa olan kapasitif
bağlantıdan dolayı devresini
tamamlayıp yaralayıcı sonuçlar
doğurabilir.
Elektrokoter Cihazının Genel Parçaları




Elektrokoter Cihazı
Hasta Plağı
Aktif Elektrot
Ayak ve El Pedalları
1-Elektrokoter Cihazı

Bu cihaz aşağıdaki elemanlardan oluşur

Mikroişlemci: CPU sayesinde elektrokoter içerisine atılan bir yazılımla
cihaza bağlanan elektrotların işlerlik kazanmasını ve kullanıcının rahatlıkla
istediği fonksiyonu seçmesini sağlar.

LCD ekran: Seçilen fonksiyonların görüntülenmesini sağlayan kısımdır.

Dijital doz göstergeleri: Uygulama esnasında kesme ve pıhtılaşma doz
değerlerinin gösterildiği göstergelerdir.

Dokunmatik tuşlar: Bu tuşlar sayesinde istenilen fonksiyonlar dozajlar seçilir.

Dijital gösterge: Bu göstergeler, güç ayarının gösterildiği göstergedir.

Hoparlör: Ayak ve el kumandası ile aktive eder, çalışan modu ve çıkış gücünü
ses modülasyonu tekniği kullanarak operatör bilgisine sunar.
Elektrokoter Cihazı İç Yapısı
2-Hasta Plağı




Hasta plağı, dönüş elektrodu ya
da nötr elektrot olarak da
tanımlanmaktadır.
Hasta plağının operasyon
bölgesine yakın bağlanması aktif
elektrottan hasta plağına gidecek
olan akımın yolunu kısaltır.
Hasta plağını çalışma bölgesine
yakın yerleştirdiğinizde daha az
çıkış gücü gerekecektir.
İki tip hasta plağı bulunmaktadır.


İkili hasta plağı
Tekli hasta plağı
3-Aktif Elektrot


Elektrokoter uygulamasında
kesme ve koagulasyon
işlemlerinin
gerçekleştirilmesinde
kullanılan elektrokoter
parçasıdır.
Elektrokoter cihazlarında
kullanılan aktif elektrotlar;
Bıçak elektrot,
 Loop elektrot,
 Küre elektrot,
 Penset elektrotlardır.

4-Ayak ve El Pedalları



El ve ayak kumanda
düzeneği ile kesme,
koagulasyon işlemi
kontrol edilmektedir.
Elektrokoter cihazında bu
iki kumanda sisteminin
aynı anda çalışmasını
engelleyen bir kilit sistemi
bulunmaktadır.
Ayak kumanda sistemi su
geçirmez özelliktedir.
Monopolar Cerrahi için Elektrokoterin
Montajı




Monopolar ayak kontrolüne arka panele yerleştirilmiş monopolar
footswitch (ayak pedalı) dişi bağlantısı bağlanır.
Hasta plağı kablosu hasta plağına bağlanır.
Hasta plağı kablosunun diğer ucu ön panelin alt kısmındaki
PATIENT terminaline bağlanır.
Aksesuarları (el kontrolü, el ünitesi, ayak kontrolü), ekipmanının üst
kasasındaki tasarıma göre bağlanır.
Monopolar Cerrahi için Elektrokoterin
Montajı
Bipolar Cerrahi için Elektrokoterin
Montajı


Tek ayak kontrolünü arka panelde bulunan bipolar
footswitch dişi bağlantısına bağlayınız.
Bipolar aracın kablosunu ön panelin altında yer
alan bipolar çıkışına bağlayınız.
Taşıma Ünitesi ile Kullanımı

Taşıma ünitesi isteğe bağlı bir
aksesuardır. Satın alındığı
takdirde cihazı onun üzerine
yerleştirilir. Kolay kaldırmak için
elektrokoter sadece taşıma
arabasının üst kare çerçevesine
yerleştirilir, böylece vidalar ile
mekanik sabitlemeye gerek
kalmamaktadır.
ELEKTROKOTER CİHAZININ
PERİYODİK BAKIMI
Kullanıcı Bakımları

Kullanıcı her kullanımdan önce cihazı

Temizlemeli,

Tekrar kullanabilir aksesuarları sterilize etmeli

Cihazı kontrol etmelidir.
Servis Bakımları









Ekipmanın dış kısmını kontrol edilmelidir.
Nötr elektrot devresi izleme işlevi yapılmalıdır.
Yüksek frekans çıkış devresi fonksiyonu test edilmelidir.
Topraklama rezistansına bakılmalıdır.
Toprakla olan kaçak akımı kontrol edilmelidir.
Yüksek frekans kaçak akımı kontrol edilmelidir.
Çıkış gücünün doğruluğu test edilmelidir.
Tüm ışıkların ve ekranın düzgün yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.
Yüzde 10 ile 100 arasında basamaklarla güç kontrol edilmelidir.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN
ARIZALARI
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN ARIZALARI
DEVRE KESİCİLERİN ARIZALARI
 ELEKTROKOTER CİHAZLARIN YÜKSEK FREKANSLI
DALGA ÜRETİCİ DEVRE ARIZALARI
 ELEKTROKOTER CİHAZLARIN ELEKTROT ARIZALARI
 ELEKTROKOTER CİHAZLARIN MONİTÖR VE GÖRÜNTÜ
BİRİMİ ARIZALARI
 ELEKTROKOTER CİHAZLARIN GÜÇ ÜNİTESİ ARIZALARI

DEVRE KESİCİLERİN ARIZALARI



Devre Kesici Arıza Durumları ve Giderilmesi
1. Problem: Cihaz hiç çalışmıyor; voltaj gelmiyor.
Nedeni:
 Cihaz
fişi takılı değil.
 Cihaz düğmesi açılmamış.
 Cihazın arkasında bulunan sigorta yanmış.
 Prizde elektrik yok.

2. Problem: Cihazda çıkış yok ya da çıkış kesilmiş.
 Cihaz
LCD ekranda bir alarm mesajı vererek çıkışı keser.
Mesajın nedenini ortadan kaldırıp reset tuşuna
basıldığında cihazın normale dönmesi gerekir.
DEVRE KESİCİLERİN ARIZALARI





Alarm Mesajları
“Hasta aşırı kaçak akım” mesajı: Hasta plağından geri dönen akım aktif elektrottan çıkan
akımdan daha azdır.
Nedeni:
Geri dönmeyen akım yolunu EKG kablosu ve hastaya bağlı diğer transdüserler ve hastanın
değmiş olduğu topraklı yüzeylerden tamamlıyor olabilir.
“Hasta plağı kısa devre” mesajı: Hasta plağının plakları arasındaki direncin 20 ohmun altına
düştüğünün göstergesidir.




Nedeni:
Hasta plağı kablosu kısa devre yapmış.
Hasta plağında veya bağlantısında bir problem var.




Önlemler:
Bağlantılar ve kabloyu kontrol ediniz.
Hasta plağı boyutlarının yeterinden küçük olup olmadığını kontrol ediniz.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN YÜKSEK
FREKANSLI DALGA ÜRETİCİ DEVRE ARIZALARI





Muhtemel Arızaları ve Çözüm Yolları
Rf dalga boyu yok: Direkt çıkışlara bakılır ve kontrol paneli kontrol
edilir.
Rf dalga boyu belirlenenden farklı: Kristal kontrol edilir, varsa CPU
kontrol paneli kontrol edilir. Aynı zamanda RF sinyalinin sıfırlamasının
çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu aşamada test noktaları olan pinlere
bakılır.
Çıkış kartında yüksek frekanslı dalga mevcut değil ve çıkış
vermiyorsa: Osilatörler / modülatörler kontrol edilir.
Çıkış kartında yüksek frekanslı dalga mevcut değilse ve çıkış
vermiyorsa: Sürücü kartı devre elemanlarına bakılır.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN ELEKTROT
ARIZALARI

Elektrokoter cihazlarında kullanılan elektrotlar temel olarak iki tanedir.
Bunlar
Hasta plağı diğer adı ile nötr elektrot,
 Aktif elektrottur.


Elektrot arızalarının ilk önde gelen nedeni


Elektrot kablolarında mekanik darbeden dolayı elektrot ile cihaz arasında
iletimin sağlanamamasıdır.
Çözüm:
Bu gibi durumlarda elektrot kabloları kontrol edilir.
 Bağlantıları gözden geçirilir.
 Gerekirse yenisi ile değiştirilebilir.

ELEKTROKOTER CİHAZLARIN ELEKTROT
ARIZALARI
 Hasta
plağında oluşabilen diğer bir tür arıza da
elektrot jelinin yetersiz olması, bu gibi durumlarda tek
kullanımlık olmayan hasta plaklarına uygulama
esnasında jelin yeterli miktarda ve doğru olarak
sürülmesi ile bu arıza ortadan kaldırılabilir

İkili hasta plağı ile ilgili verilebilecek iki uyarı mesajı aşağıdaki
gibidir:
 İkili hasta plağı kısa devre mesajı, temas direncinin 20 ohmun altında
ölçüldüğü durumlardır.
 İkili hasta plağı takılı değil mesajı ise temas direncinin 120 ohmun
üzerinde ölçüldüğü durumlarda görülür.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN MONİTÖR VE GÖRÜNTÜ BİRİMİ
ARIZALARI

Hata Bulma Metodu
 Monitör
tamirinde ilk olarak ekranda oluşan resme
bakılır, alıcı blok şemasındaki arızalı kat bulunarak
cihaz ile cihaz şeması arasındaki irtibat sağlanmalıdır.

1. Statik Ölçme
 Monitörde
bulunan kat ve devrelerin düzgün bir şekilde
ölçülerek kontrol edilmesi için en az 20 MHz bant
genişliğine sahip bir osiloskobun ve bir dijital
voltmetrenin bulunması gereklidir
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN MONİTÖR VE
GÖRÜNTÜ BİRİMİ ARIZALARI

2. Dinamik Ölçme
 Bir
görüntü sisteminin işlevlerinin anlaşılması için bütün
katların tek tek kontrol edilmesi gerekir.

3. Sinyal Uygulama
 Çeşitli
ölçmeler yapıldıktan sonra arızanın durumu ve
bulunduğu devreye göre monitöre arıza tespiti için
sinyaller uygulanır. Uygulanan sinyallere göre ekranda
meydana gelen sinyallerin durumuna göre arıza tespiti
yapılır.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN GÜÇ ÜNİTESİ
ARIZALARI

Sigortalar
 Aşırı
akımlardan ve kendi içerisinde oluşabilecek
herhangi bir durumda cihazı koruma amaçlı konulmuş
devre elemanıdır. Dâhili bir parçanın bozuk olması veya
uygun olmayan güç beslemesi sigortaya zarar verebilir.
Yani sigorta yanar ve cihazı korumuş olur.
ELEKTROKOTER CİHAZLARIN GÜÇ ÜNİTESİ
ARIZALARI

Doğrultucular
Diyotlar arızalı olabilir: Arızalı olan diyotların tespitini avometre
kullanarak yapabiliriz.
 Transformatör arızalı olabilir: Trafonun arızalı olup olmadığı yapılan
ölçümler sonucunda anlaşılabilir.
 Kondansatör arızalı olabilir: Ölçümlerde çıkış gerilimi görülür fakat filtre
edilmediği için gerilim dalgalanmalarından dolayı cihaz anormal çalışır
 Akım yollarında çatlaklar olabilir: Bu tüm arıza durumlarında kontrol
edilmesi gereken bir durumdur.

ELEKTROKOTER CİHAZLARIN GÜÇ ÜNİTESİ
ARIZALARI

Bataryalar
 Elektrokoter
uygulama esnasında oluşabilecek elektrik
kesintisine karşı cihaza ek olarak batarya
bağlanabilmektedir. Enerji kesintisi durumunda cihaz,
bataryası üzerinden çalışmaya başlar.

Bataryalarda oluşan en büyük arıza
 Bataryaların
şarj sistemlerinin arızalanması
 Batarya şarjlarının gerçekleşmemesi
 Bataryaların çalışma ömrünü doldurması sonucunda
cihazın acil durumlarda çalışmamasıdır.
Cihaz Arızalarında Kullanılan Cihaz
ve Aletler

Avometre (Multimetre)

Osiloskoplar

Güç kaynağı

Havya
TEŞEKKÜRLER

similar documents