Dodatak – Upoznajemo zviježđa

Report
• Antički astronomi su uveli za
opisivanja sjaja zvijezda brojeve
koje se koji su nazvali „zvjezdana
veličina“ ili magnituda (m ) .
• Hiparh ( 2. st. pr. Krista) razvrstao zvijezde po zvjezdanim
veličinama od 1. do 6. veličine .
Tako uvedeno zvijezde 1. veličine
su najsjajnije zvijezde , a zvijezde
6. veličine su najslabijeg sjaja .
• Poslije se javila potreba za
korištenjem i drugačijih
magnituda … , -2 , -1 , 0 i 7 , 8 , 9
,…. pa i decimalni iznosi .
 Vidimo ih cijelu vedru
noć . Kroz noć nisu
jednako položena jer
prividno obilaze oko
sjevernog nebeskog pola .
 U Hrvatskoj ( od 42,50 do
46,50 geografske širine )
cirkumpolarna zviježđa
su : Mali medvjed , Veliki
medvjed , Kasiopeja ,
Cefej , Zmaj , Žirafa i
djelomice Ris .
Zvijezde u Velikom
medvjedu :
Dubhe , Merak , Phegda ,
Megrez , Alioth , Mizar ,
Benetnaš ( Alkaid) , …
Alkor
Mizar
Alioth
Alkaid ili
Benetnaš
Megrez
Phegda
Merak
Mushida
Uz Mizar je Alkor .
Sarir
 U Malom medvjedu sjajnije
zvijezde su : Sjevernjača i
Kochaba .
 Sjevernjača ( Polara) – div u
odnosu na Sunce , udaljena 680
g.s. , dvojna zvijezda
 Kochaba – crveni div .
Yildun
Kohab
Ferkad
 Kasiopeja ( Cassopeia)
Segin
Rukbah
Cih ili Navi
Marfark
Achird Kaff
zviježđe oblika slova W . Na
suprotnoj strani je od Velikog
medvjeda u odnosu na
Sjevernjaču . Usred je
Kumovske slame . Sjajnije
zvijezde su : Šedir , Kaf i Cih .
 Cih – promjenljiva zvijezda
 η Cas – dvostruka zvijezda
 Cefej ( Cepheus ) –
Errai
Alfirk
Alvahet
Al Agemim
Al Radif
Alkurah
susjedno zviježđe Kasiopeji
.Najsjajnija zvijezda je
Alderamin (2 < m <3 ).
 δ Cep - promjenljiva
zvijezda s periodom 5,37
dana .
Magnituda : 4,1<m <5,2 .
Služi kao mjerač
udaljenosti .
 Zmaj ( Draco) – vijugavo
Aldhibain
Altais
Rastaban
Altanin
(Etamin)
zviježđe koje se uočava u
mrkloj noći .
 Thuban - m = 4 ; na potezu
Benetnaš ( UMa) i Kochaba
( Umi ) . Sjeverni nebeski pol
će za 21000 godina biti na tom
mjestu ( precesija Zemlje ! ) .
 Najsjajnija zvijezda : Altanin
ili Eltanin , m = 2
Žirafa ( Camelopardalis)
Ris ( Lynx)
JESENSKO NEBO
Početkom studenog navečer osim cirkumpolarnih zviježđa vidimo još
Andromedu , Pegaza , Trokut , Ovna , Ribe , Kita , Vodenjaka i Južnu ribu .
 Širah ( α And ) u Andromedi
je na pravcu od Sjevernjače
kroz Kaf ( u Kasiopeji)
dvostruko dalje nego Kaf .
 Zvijezde Mirach i Alamak su
uz Širak gotovo na istom
pravcu .
 Od Miracha prema Kasiopeji
su dvije zvjezdice pa onda M31
( Andomedina galaksija ) .
 Alkamak –sustav od 4
zvijezde .
 Andromeda- kćer etiopskog kralja
Cefeja i kraljice Kasiopeje
Almak
Mirah
 jugozapadno od
Andromede
 Šeat , Markab i Algenib sa
Širahom (α And ) grade
četverokut
 Enif – zapadnije od
četverokuta
 Šeat je nepravilno
promjenljiva zvijezda
Matar
Šeat
Sadalbari
Jih
Algenib
Homam
Baham
 Pegaz – krilati konj
Enif
-slabije prepoznatljivo zviježđe
na nebeskom ekvatoru južno od
Andromede
-najsjajnije zvijezde : Menkar , Mira
i Denab Kaitos – gotovo su na
pravcu
-Mira- dugoperiodična
promjenljiva zvijezda ( period oko
1 god.) . Stvarno mijenja promjer i
temperaturu .
-Tau Ceti –jedna od najbližih
zvijezda koju vidimo ( 11,8 g.s.).
Slična je Suncu . Ima li planetski
sustav ?
Kaffaljidhm
Baten Kaitos
Deneb
Algenubi
Shamali
Difda
( Deneb Kaitos)
 sjajnije zvijezde :
Hamal ( m =2) i
Šeratan ( m=3) .
 u zviježđu se nekada
nalazila proljetna točka
pa je proljetna točka
zadržala simbol
ovnujskih rogova .
Bharani
Sheratan
Botein
Mesartim
 jugoistočno od Andromede
 sadrži slabašne zvijezde
 u zviježđu je M 33 – spiralna
galaksija
Deltonum
 između Pegaza i Kita
 najsjajnije zvijezde : Alriša
, Van Maanova zvijezda
 Alriš – dvostruka zvijezda
 Van Maanova zvijezda –
jedna od bližih (13,8 g.s.) ,
bijeli patuljak
Kullat Nunu
Alriša
Proljetna
točka
-razuđeno zviježđe južno
od Pegaza
-sjajnije zvijezde :
Sadalmelek i Sadalsud
( m=3) , sjajni veledivovi
Sadalmelik
Proljetna
točka
Sadalsud
Skat
 blizu horizonta
 Femalhaut-najjužnija
zvijezda koju možemo
ugledati , m = 1 .
Aboras
 neugledno zviježđe u
prostoru između Cefeja ,
Kasiopeje , Andromede ,
Pegaza i Labuda
 BL Lacertae – zvjezdica koja
je galaksija veoma aktivna

-susjedno zviježđe Andromedi i
Trokutu
-najsjajnije zvijezde : Mirfak i
Algol
-Algol- promjenljiva zvijezda
( T = 2 d 21 h ), pomrčinska
dvojna zvijezda
-bogati dvostruki skup zvijezda
h i χ ( u teleskopu gužva
zvjezdica )
Misam
Miram
Algol
Gorgonea Tertia
Menkib
Atik
Prijipati
-zviježđe zimi iznad glave
-ima oblik peterokuta
( jedan vrh pripada Biku !)
-najsjajnija zvijezda : Kapela
( m= 0)
-ε Aur - složeni pomrčinski
sustav u kojem je jedan sjajni
velediv ( jako udaljen od nas )
Menkalinan
Almaaz
Hoedus II
Hoedus I (Azaleh)
Bogardus
Hassaleh
 Aldeberan – sjajna crvena
zvijezda
 Vlašići (Plejade) privlačna
skupina zvjezdica ( Bore ,
Boreta , Mile , Mileta , Rade
, Radeta i Mali Prigimiz )
 Hijade- zvjezdani skup ,
blizu Aldeberana
 Maglica M1 – ostatak
supernove , pulsar u
središtu
Elnath
Tien Kuan
Ain
Hyadum I
Alkione
-ima zvijezde bijelog sjaja , visoke
temperature
-Rigel ( m = 0 )
-Betalgeuse ( α Ori ) – lagano
promjenljiva sjaja , 750 puta veći
od Sunca
-Kosci ( Mintaka , Alnilam ,
Alnitak ) , Mintaku – dvostruki
sustav
-Alnitak i Rigel u teleskopu s većim
povećanjem se vide kao dvostruki
sustavi
-Velika Orionova maglica( M 42 ) –
ispod Kosaca
-maglica Konjska glava je u blizini
Alnitaka
Heka (Meissa)
Belatriks
Alnilam
Alnitak
Hatsja
Saiph
Mintaka
Muliphein
Murzim
Wezen
Aludra
Adhara
Furud
Gomejs
-najsjajnije zvijezde :
Kastor ( α Gem) i
Poluks (β Gem )
-Kastor – šesteroki sustav
Mebsuta
Tajat Prior
Wasat
Tajat Poesterios
Mekbuda
Alhena
Alzir
istočno od linije Poluks –
Procyonum
Jaslice ( Praesepe) – skup
zvijezda- M44
Asellus Borealis
Asellus Australis
Tegmen
Akubens
Altarf
 Proljetna zviježđa su :
Lav , Djevica , Volar i
Sjeverna kruna . Tu su
smješteni i : Mali lav ,
Sekstant , Hidra , Vrč
, Gavran, Kosa
Berenkina i Lovački
psi .
 Lav i Djevica su na
ekliptici .
-oblik životinjskog tijela
-Najsjajnije zvijezde :
-Regulus ( Kraljević) , m =1
-Denebola
-Algieba je u teleskopu blizak
par zvijezda
Zosma
Denebola
Algieba
Regul
Algenubi
( Rasalas)
-u nastavku zakrivljenosti ruda
Velikih kola
-Najsjajnija zvijezda je Arktur ,
m=0.
-Dvojne zvijezde su : δ Boőtis i
Izar .
Nekkar
Seginus
Alkalorups
Izar
Mufrid
 južnije između Volara i Lava
 najsvjetlija zvijezda Spica





( Klas) , m =1
Spica , Arktur i Denebola
tvore trokut
γ Virginis – dvojna zvijezda
( m = 3,5)
sadrži mnogobrojne
galaksije ( skup galaksija
Virgo)
jedno od najsjajnijih zviježđa
Zodijaka
u Djevici se nalazi jesenska
točka (.)
Vindemiatrix
Minelava
Heze
Porrima
Zavijah
Zaniah
 ima oblik čaše
 najsjajnija zvijezda
Gemma ( Dragulj)
 najduže od svih zviježđa
 „glava“ se izdiže nad nebeski ekvator malo južnije od Raka
 Na ljetnom nebu se ističu
zviježđa : Vaga , Škorpion ,
Herkul , Lira , Orao , Labud
i Dupin .. Manje izrazita
zviježđa su : Strijelac , Jarac ,
Zmijonosac i Zmija .. Mala
zviježđa su : Štit , Strelica i
Lisica .
 Najsjajnije zvijezde ljetnog
neba su : Vega , Denab ,
Altair i Antares . Prve tri
čine trokut ) pravokutan ? ,
jednakokraki ?)
 U smjeru Strijelca su gušći
dijelovi Kumovske slame .
 zvježđe istočno od
Sjeverne krune
 nazire se u obliku čovjeka
 Ras Algethi – promjenljiva
zvijezda
( 3< m < 4 )
 magličasti objekt M 13 –
kuglasti skup ; najdalji
pripadnik naše Galaksije
kojeg se vidi golim okom
Cujam
Misam
Sarin
Rasalgethi
Ruticilius
 sadrži četiri zvjezdice koje grade





romboid
Vega – najsjajnija zvijezda , m =
0 (izvan romboida) , nakon
12000 godina sjeverni nebeski
pol će biti na 5 stupnjeva od
Vege
β Lyrae – pomrčinska dvojna
zvijezda
Prstenasta maglica M57
ε Lyrae – dva razmaknuta para
zvijezda
Aladfar
Sulofat
Šeliak
-visoko nad horizontom
-najsjajnija zvijezda je Denab
–velediv
-Albireo – dvojna zvijezda
(narančasta i bijela zvjezdica)
-61 Cygni – dvojna zvijezda ;
prva zvijezda kojoj je
izračunata udaljenost
Sadir
Gienah
Albireo
 najsjajnija zvijezda je
Altair – jedna od bližih
nam zvijezda ( 16 g.s. )
 η Aquilae – promjenljiva
zvijezda ( 3,5 < m < 4,3 )
Deneb el okab
Borealis
Tarazed
Deneb el okab
Australis
Alšain
Bezek
Al Thalimain Prior
-na sjeveroistoku Orla
-ima zanimljivu malu skupinu
zvjezdica
Venator
Rotanev
Deneb Dulfim
 ima dvije malo sjajnije
zvijezde : Zuben el Šamali i
Zuben el Genubi
Zuebn el
Šamali
Zuben Elkaribi
Zuben el
Genubi
Zuben Elakrab
Brachium
 vijugavo zviježđe
prema horizontu
 najsjajnija zvijezda
Antares – velediv ,
promjer 320 puta
veći od Sunca ;
dvojna zvijezda
 Najsjajnija zvijezda u zviježđu je

Albaldah

Nunki
Kaus Borealis

Askelia
Kaus Medius
Alnasl (Nash)
Kaus Australis


ε Sgr =Kaus Australis –m=1,9.
Sjajnije zvijezde:
σ Sgr = Nunki , m= 2,05
ζ Sgr = Askelia , m= 2,60 , ….
U smjeru tog zviježđa nalazi se
središte naše galaktike.
Ovaj dio Mliječnog puta posebno je
bogat Messierovim i NGC
objektima.
Dalekozorom se mogu vidjeti : M 8,
M 20 , M21 , M 22 , M 23 , M24 , M
25 , M28 i M 55.
Sunce prolazi Strijelcem od 18. 12.
do 19. 1., u periodu koji uključuje
zimski solsticij.
 Sjajnije zvijezde:
α Oph = Rasalague , m= 2,08
β Oph = Kebalrai , m =2,75
δ Oph = Jed , m= 2,72
ε Oph = Jed Posterior , m=3,22
η Oph = Sabik , m= 2,47
ζ Oph = Han , m= 2,54
 Pomrčinski dvojne zvijezde :
Rasalague , λ Oph ,…
 M 9 , M 10 , M 12 , M 14 , M 107
Rasalhague
Kebalrai
Jed Prior
Jed Posterior
Han
Sabik
-Ima dva dijela odvojena zviježđem Zmijonosac.
- Najsjajnija zvijezda α Ser ( Unukalhai) , m = 2,63
- M5 , M 16
Chow
Unukalhai
Alya
 Najtamnije zviježđe poslije
zviježđa Raka
 Najsjajnija zvijezda je
pomrčinska promjenjiva
zvijezda δ Cap = Deneb
Algiedi , 2,73 < m < 2,93 ,
četverostruki sustav.
 Ostale sjajnije zvijezde su :
α Cap = Algiedi – dvostruki
sustav (m1 = 4,24 , m2 = 3,56)
β Cap = Dabih , m=3,08 ,
višestruki sustav.
 M 30 , ( m = 8)
 NGC 6907 - pračkasta spiralna
galaksija
Deneb Algiedi
Dabih

similar documents