Povodně

Report
POVODNĚ
LENKA PROKEŠOVÁ, VII.B
POVODNĚ
Přírodní jev
 Rozlití nadměrného množství vody mimo koryta vodních toků
 Zvýšení průtoku

Škody na majetku i životech
 V některých zemích důležité pro zemědělství

Přírodní povodně
 Zvláštní povodně - havárie

Příčiny

Celosvětová změna klimatu

Energeticky náročné projekty, doprava (CO2, CH4)

Hurikány, zemětřesení  (Tsunami)
ČR

Dlouhotrvající deště, masivní tání sněhu

Neschopnost krajiny pojmout vodu (odlesňování, odvodňování,
zpevněné plochy)

Umělé udržování stavů hladiny přehrad
Záplavová oblast

Místa s vysokou pravděpodobností zaplavení při zvednutí toku

Předcházení škodám

Rozsah vymezeného území určuje vodoprávní úřad

Pozemky bez ochrany, v minulosti zaplavené

Problémy s pojišťovnami
Omezení

Výstavba staveb

Těžba, sklad odplavitelných předmětů, zřizování kempů, táborů
Stupně povodňové aktivity

Míra povodňového nebezpečí na daném úseku toku

Rozsah preventivních opatřeních se řídí vývojem povodňové situace

1. stupeň – stav bdělosti – Na Františku – 455 m3
- nastává při nebezpečí přirozené povodně, zaniká při pominutí příčin
- činnost zahajuje hlásná a hlídková služba
 2.
stupeň – stav pohotovosti – Na Františku – 1010 m3
- vyhlašuje se ve chvíli, kdy nebezpečí přerůstá v povodeň, zároveň
nedochází k větším rozlivům
-
Aktivizace účastníků povodňové ochrany, opatření ke zmírnění
průběhu povodní

3. Stupeň – stav ohrožení – Na Františku – 1520 m3
-
Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod
velkého rozsahu, ohrožení majetku i životů
-
Nouzová opatření – povodňové zabezpečovací práce, záchranné
práce, evakuace
Vltavská kaskáda

Soustava vodních děl na Vltavě

Vodní elektrárny

Význam: ochrana před povodněmi, vodáctví, rekreace
Protipovodňová opatření

Slouží k ochraně před povodněmi

Cíl: akumulovat vodu mimo lidská sídla

Vodní nádrže, nezastavěné nivy, protipovodňové hráze, suché
poldery (nádrže – naplnění během povodní)

Mobilní bariéry, písek, železobetonové stěny, uzavíratelné
kanalizace

Praha – povodňový plán
Systém se začal budovat v roce 1997 (4030 m3) , po roce 2002 výrazné
přepracování (5300m3)
Povodně 2002 Praha 6-9, 12-18.8

Tlaková níže – vytrvalé deště

2 vlny

Pětisetletá až tisíciletá povodeň

Vltavská kaskáda – kapacita pouze na 1. vlnu, výpadek elektrárny,
ztráta kontroly, přeplnění

Vltava 5300 m3

Mobilní stěny – Masarykovo, Smetanovo nábřeží, na Františku,
Zabezpečení kanalizace – Jiráskův – Čechův most
 záchrana před zaplavením Starého města

Zaplaveno: Karlín, Holešovice, Troja, Smíchov, Libeň, Stromovka (11m),
Zbraslav, Chuchle

19 stanic metra včetně Muzea (10/2002 odčerpání, 1/2003 plný provoz)

Evakuace 50 000 lidí
Florenc
Most v Písku
Čistička odpadních vod Bubeneč
Libeň
Karlín
Protipovodnová opatření po roce
2002

Zemní valy, železobetonové stěny – 11 km

Mobilní bariéry – 6,5 km

Změny na kanalizační i stokové síti (uzávěry, přečerpávací systémy)

Přepracování povodňového plánu

Rozlivový model Vltavy –pravidelná aktualizace, + 30 cm od 2002
VIDEO

Velký důraz na zamezení zatopení metra- tlaková vrata

Které domy jsou při různých hodnotách v ohrožení
Povodně 2013

29.5-5. června

Průtok 2/3 z nejvyššího průtoku v roce 2002 (Praha)

Ústí nad Labem, Praha, Děčín, České Budějovice

Příčiny: nasycená půda z období jarních dešťů, vysoké srážky

Problémy: pozdní vypouštění Vltavské kaskády

Výrazné rozvodnění neregulovatelných přítoků Vltavy (Rokytka 
Kyje, Botič  Hostivař, Záběhlice)

Opatření: uzavření stanic metra, omezení v dopravě, evakuace,
vystavění mobilních i betonových stěn

Zaplaveno: Závodiště Chuchle, Císařský ostrov, Stromovka, Divadlo
pod Palmovkou
Dlouhodobá předpověď pro průběh
povodní
 Povodeň
nelze z dlouhodobého hlediska
předpovědět
 100
letá voda – i 2x za 10 let
 Hydrologie
z dlouhodobého hlediska - období sucha
 povodně v jiném místě
Zdroje

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100053127.html

http://www.hzscr.cz/clanek/povodne-a-protipovodnova-opatreni-v-hlavnim-meste-praze.aspx

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1106&stranka=2

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1106

http://zpravy.idnes.cz/praha-uz-vi-kam-se-pri-pripadne-povodni-rozlije-voda-ma-novy-model-pys/domaci.aspx?c=A110815_152135_praha-zpravy_ab

http://technet.idnes.cz/povoden-nema-v-praze-sanci-jak-funguji-protipovodnova-opatreni-pss/tec_reportaze.aspx?c=A060403_174657_tec_checktech_vse

http://www.nase-voda.cz/novy-rozlivovy-model-praha-je-proti-povodni-dostatecne-chranena/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9TwZn0kPEAs

http://cs.wikipedia.org/wiki/Protipovod%C5%88ov%C3%A1_ochrana_Prahy

http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu/dusledky-sucho-povodne.php

http://img.aktualne.centrum.cz/529/7/5290750-foto-tak-povodne-v-roce-2002-zasahly-prazske-metro.jpg

http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A120806_164418_praha-zpravy_top&foto=TOP450268_7.JPG

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A130607_1937667_domaci_jav&foto=JB4ba3a7_06.jpg

http://imgs.idnes.cz/tec_checktech/A060403_KUZ_KAMPA2_DRUHA_LINIE_V.JPG

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/povoden-2002-zrodila-novy-karlin/r~i:gallery:27751/r~i:photo:495206/

http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/39/3860/385921.jpg?1344853439

similar documents