VY_32_inovace_VL5_19

Report
Název: 1. světová válka
VY_32_inovace_VL5_19
Autor: Mgr. Ilona Nováková
Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda
Stručná anotace: Prezentace je věnována žákům 5. ročníku. Prezentace žáky seznamuje s
příčinami vzniku 1. světové války. Žáci se dozvídají o průběhu války, o způsobu boje, následcích
války na civilní obyvatelstvo. V materiálu je zmínka o československém odboji a jednáních o
vzniku samostatného státu. Závěrem se žáci dozvídají, kdy a jak válka skolnčila.
Datum: 15.12.2011
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. Světová válka
• Spory států o nové uspořádání světa vedly k 1. světové válce
• Impulzem pro válku byl atentát na následníka Rakousko –
Uherského trůnu Františka Ferdinanda ´d Este v srbském
Sarajevu 28.6.1914. R-U vyhlásilo válku Srbsku.
V následujících dnech propukla válka v celé Evropě.
Vytvořily se dvě hlavní bojující strany:
Ústřední mocnosti
x
Mocnosti Dohody
Rakousko – Uhersko
Velká Británie
Německo
Francie
Spojenci (Bulharsko, Osmanská říše)
Rusko (Rumunsko,
Srbsko, Itálie,...)
Obrázky: http://zlatuska.net/2011/historie-frantisek-ferdinand-deste.html
Mapa států zapojených do války
Mocnosti Dohody
Ústřední mocnosti
Neutrální státy
mapa: http://www.gamepark.cz/1_svetova_valka_381026.htm
1. světová válka v českých zemích
• Češi nechtěli bojovat za císaře, byli posíláni na východní
frontu do Ruska (museli bojovat proti Slovanům)
čeští
vojáci přebíhali k nepřátelským
vojskům.
• 1. světové válce se říkalo zákopová válka
• Byly poprvé použity chemické zbraně – plyn iperyt
• Nové zbraně: tanky, ponorky, lodě, kulomety, letadla
http://www.gamepark.cz/1_svetova_valka_381026.htm
http://www.naval-history.net/WW1NavyTurkish.htm
http://bitevnipole.blog.cz/
http://historieletani.wz.cz/bomb1/bomb1.php
http://www.valka.cz/clanek_13424.html
Život lidí za války
• Byla zastavena činnost spolků (Sokol)
• Cenzura tisku, některé noviny přestaly vycházet.
• Život obyčejných lidí se zhoršil – byl nedostatek
potravin, zboží
rostla jejich cena, lístkový
přídělový systém, byl hlad a bída
• Rozšířil se černý trh s potravinami
od sedláků na venkově.
• Výroba v továrnách probíhala pro válku – zbraně
• Muži museli do války pracovaly ženy a děti
•
http://monarchiemistorepubliky.blog.cz/0910/prvni-svetova-valka-1-jak-zasahla-do-zivota-lidi
Československé legie
• Rostl odpor proti Rakousku – Uhersku, mnoho politiků
emigrovalo (odešlo do ciziny).
T.G.Masaryk, Eduard Beneš, Milan Rastislav Štefánik
= zahraniční odboj
V zahraničí probíhala jednání o vzniku
samostatného českého státu.
Od roku 1917 vzniká v Rusku proti R-U
ozbrojený odboj - československé legie
Masaryk: http://www.33pluk.cz/?cat=7&paged=4
Beneš: http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-9-a/zahranicni-politika-csr-195/
Štefánik: http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
Legie: http://zpravy.idnes.cz/cesi-bojovali-hrdinne-za-rakousko-uhersko-ale-prvni-republika-to-tutlala-1qb-/kavarna.aspx?c=A081026_232405_kavarna_sim
Konec války
• Válka přinesla velké hospodářské potíže, hlad, nemoci a bouře
obyvatel
stávky, demonstrace
• Bouřili se i vojáci, sbíhali k nepřátelským vojskům
• Do války vstupují USA- jsou na straně Anglie a Francie. Státy
Ústředních mocností nedokázaly odrážet vojenské útoky.
• Listopad 1918 – porážka
R –U a Německa
• R-U se začalo rozpadat
• Masaryk a další politici
se dohodli na vytvoření
samostatného státu Čechů a Slováků.
Leden 1919 – závěrečná mírová jednání –vznikly nástupnické státy
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/35320-konec-1-svetove-valky-podepsan-v-zeleznicnim-vagonu-na-stanici-rethondes/

similar documents