OVOCNÉ ROSTLINY

Report
Ovocné rostliny
Svět práce, 6. ročník
VY_32_INOVACE_328, 17. sada, SP
ANOTACE
Prezentace seznamuje žáky s druhy ovocných rostlin a ovocných dřevin, s množením ovocných
rostlin. Formou otázek si žáci toto téma procvičují.
Druh učebního materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žáci znají dělení ovocných rostlin, umí správně zařadit ovoce, znají způsoby množení ovocných
rostlin.
Pro koho je materiál určen
Žáci 6. ročníku ZŠ
Autor
Mgr. Martina Špačková
Datum vzniku
15. 9. 2012
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
OVOCNÉ ROSTLINY
• Rozdělení ovocných rostlin
• Rozlišování ovocných dřevin
• Množení ovocných rostlin
• Otázky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
ROZDĚLENÍ OVOCNÝCH ROSTLIN
• Ovoce stejně jako zelenina je nedílnou
součástí našeho jídelníčku.
• Kromě ovocného cukru a vody obsahuje ovoce
životně důležité látky: vitaminy, bílkoviny,
minerální látky, organické kyseliny a vlákninu.
• Ovocné rostliny rozdělujeme podle typu
plodů.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
JÁDROVÉ OVOCE
Typ plodu – malvice
Jabloň
Hrušeň
Jeřáb
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
PECKOVÉ OVOCE
Typ plodu – peckovice
Třešeň
Višeň
Meruňka
Broskvoň
Slivoň
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
SKOŘÁPKOVÉ OVOCE
Typ plodu - peckovice
- oříšek
Ořešák
Líska
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
DROBNÉ OVOCE
Typ plodu - bobule
vinná réva
angrešt
rybíz
- souplodí peckovic
maliník, ostružník
- souplodí nažek
jahodník
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
ROZLIŠOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN
• PODLE PLODŮ – ke správnému hodnocení je
nutné vybrat plody pro danou odrůdu typické,
dobře vyvinuté a nepoškozené. Hodnotit můžeme
podle vnějších znaků (např. tvar plodů, velikost
plodů, délka stopky), ale i podle vnitřních znaků
(např. vůně, chuť, šťavnatost).
• PODLE KORUNY STROMŮ – pyramidální, kulovitá,
plochá, vejčitá, oválná, zploštělá, převislá.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
ROZLIŠOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN
• PODLE LISTŮ – podle listů můžeme rozlišovat
ovocné dřeviny v době vegetace. Podle
vzhledu listů určíme, o jaký typ listu se jedná
(použijeme znalostí z botaniky).
• PODLE LETOROSTŮ A PUPENŮ – rozlišování
letorostů a pupenů ovocných dřevin
provádíme v době vegetačního klidu, kdy
dřeviny nemají listy.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
MNOŽENÍ OVOCNÝCH ROSTLIN
• Sadba ovocných dřevin se pěstuje v ovocných
školkách.
• Vegetativně je možné množit ovocné dřeviny:
- řízkováním letorostů
- částmi kořenů
- hřížením
- štěpováním
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
OTÁZKY
• Které ovocné dřeviny plodí peckovice?
• Co obsahuje ovoce?
• Podle kterých vnějších znaků posuzujeme
ovoce?
• Které vnitřní znaky jsou podstatné pro
posuzování ovoce?
• Čím se liší ovocné dřeviny?
• Které způsoby množení ovocných dřevin znáš?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.
Použité zdroje:
• [cit. 2012-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jablo%C5%88_apple.jpg
• [cit. 2012-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kt_xx_0011_ubt.jpeg
• [cit. 2012-09-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_(o%C5%99ech).jpg
• [cit. 2012-09-15]. Dostupný pod licencí Public Domains na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_strawberries.jpg
• DYTRTOVÁ, R. a kolektiv. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník
základních škol. Pěstitelství. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997.
ISBN 80 – 7168 – 448 – 1. s. 82 - 96
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková.

similar documents