Masterplan drinkwatervoorziening Huishoudelijk

Report
Masterplan
drinkwatervoorziening
Huishoudelijk
afvalwaterzuivering
Groep 3:
Eduards Donnevan (SWM)
Lalta Aroena (ADEK)
Pawiroredjo Ramona (NH, DWV)
Sambo Lionel (Curaçao)
11 feb 2011
Huishoudelijk afvalwater is het in de
huishouding vervuilde water z.a. bad– en
waswater mede de vaste en vloeibare
menselijke uitscheidingen.
Onderverdeling:
* Grijs water: bad- en wasgelegenheden
* Zwart water: toilet
In Suriname: hoeveelheid afvalwater productie
200 liter per persoon per dag.
Masterplan drinkwatervoorziening
Suriname
Unitair systeem
Het afvalwater wordt per huishouden geloosd en
niet verzameld.
Biologische zuiveringsprocessen.
*
Masterplan drinkwatervoorziening
Buitenland
Centraal systeem
Mechanische zuivering
*
Masterplan drinkwatervoorziening
De systemen zijn onder te verdelen in:
*
*
*
Conventionele afvalwaterzuivering vb. Een
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Biologische- of natuurlijke afvalwater
zuivering
Lokale of insitu afvalwater
zuiveringssysteem
Masterplan drinkwatervoorziening
Conventioneel systeem
• Voorbehandeling
• Primaire- of fysische behandeling
• Secundaire- of biologische
behandeling.
Masterplan drinkwatervoorziening
Het zuiveren van huishoudelijk
afvalwater is noodzakelijk, omdat
drinkwater niet efficiënt genoeg
gebruikt wordt. Dit leidt tot een hoge
mate aan verspilling van goed
drinkwater.
Masterplan drinkwatervoorziening
Afnemers:
* Brandweer
* Car washes
* Industrieën(spoelen van materieel)
* Landbouw
Masterplan drinkwatervoorziening
Effectief gebruik van water is noodzakelijk.
Op lange termijn zal de vraag naar water
mogelijk groeien, dit zou een beperkte
aanbod kunnen betekenen voor de
Surinaamse samenleving.
Masterplan drinkwatervoorziening
Doelstelling
Hergebruiken van huishoudelijk
afvalwater om de
drinkwatervoorziening veilig te
stellen.
Masterplan drinkwatervoorziening
*
De verschillende industrieën worden
buiten beschouwing gelaten
*
Ziekenhuizen
*
Horeca
Masterplan drinkwatervoorziening
*
*
*
*
*
Wet- en regelgeving aanpassen
Onderzoek doen naar de kwaliteit en
kwantiteit van afvalwater
Afvalwater verzameling
Transport van het afvalwater
Parameters nagaan voor veilig gebruik van
water
Goed
slecht
Masterplan drinkwatervoorziening
Oxidatiebedden
* Stabilisatievijvers
* wetlands
*
Masterplan drinkwatervoorziening
*
*
Natuurlijk
• Moerassen
Kunstmatig aangelegd
•
•
Zelf geconstrueerd, waar hydraulisch
systeem, stroomsnelheid, bodemprofiel en
plantengroei gereguleerd worden.
Het proces is voorspelbaar
Masterplan drinkwatervoorziening
*
Free water surface
Met drijvende planten.
Het te behandelen water is in contact met de
atmosfeer.
• water stroomt vrij door het systeem
• Waterdiepte ong. 0.6m
• Atmosf. Zuurstofoverdracht
• L : B is 10:1
• Talud is 0,5%
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
*
Sub surface wetland
Waterniveau afvalwater onder
bodemniveau (planten wortelen in het
sustraat)
• Substraat van grind en zand
• Zuurstof overdracht via planten
wortels
• L:B is 2:1 en talud is 2%
• Diepe wortelpenetratie
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening




FAMILIE: MORINGACEAE
LOCALE NAAMGEVING: KELOR, SAIJHAN
BLOEIWIJZE: HGT: 5-12 M, STAMDTE: 10-30 CM
- Parapluvormige kroon
- Bladeren die lijken op die v.d.flamboyant
- Crème kleurige bloemen
CULTIVERING
- Heeft weinig water nodig
- Behoeft geen bemesting
- Groeit in tropische, subtropische en aridegebieden
- Kent weinig plagen
Masterplan drinkwatervoorziening






VOEDINGSBRON(mensen, zoogdieren, vissen)
- Zaden, bloemen, bladeren rijk aan mineralen,
vitaminen
- Mondiaal geteeld ter bestrijding van
ondervoeding
MEDICIJN (mensen, dieren,planten)
◦ Bladeren,zaden, wortels, bloemen
ZUIVERING HONING
PARFUM/LOTION
VERFSTOF
COAGULANT/DESINFECTANT OPPERVL.WATER
Masterplan drinkwatervoorziening
Masterplan drinkwatervoorziening
COAGULATIE
Troebelmakende (coloidale) deeltjes in het
water tot bezinking brengen door
samenklonteren te bevorderen rendement
ongeveer 90%.Omdat:
- schadelijke deeltjes kleven aan
coloidale deeltjes - het effect groter is bij
een soortgelijke dosis alum.
 DESINFECTIE
De bacterien voor meer dan 90% en de
virussen voor 98%
gedood worden.Minder toxisch als chloor

Masterplan drinkwatervoorziening



DOSERING/TOEPASSING
- 50-150 mg zaad (vermalen) per liter
water (troebel water)
- afval- en oppervlaktewater
(huishouding/gemeenschap)
VOORZUIVERING
Septic tank(afvalwater)
BEZINKBAK
coagulatie/desinfectie
Masterplan drinkwatervoorziening

similar documents