Kritische blik op de GAS bemiddeling als instrument in

Report
Kritische blik op GAS en
GAS-bemiddeling in de
strijd tegen overlast
Stefaan Pleysier
Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven
Colloquium GAS-bemiddeling, Brussel, 28 mei 2013
POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid
Inhoud
•
•
•
•
•
Inhoud
Achtergrond
GAS: belangrijkste punten van kritiek
Bemiddeling binnen GAS
Conclusie
Achtergrond
• Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (LINC)
o
o
GAS als aandachtspunt
Focus op minderjarigen
• huidige en toekomstige wet en praktijk
• forumtekst in Panopticon
• advies Kamercommissie BZ en hoorzitting Groen-Ecolo
GAS: belangrijkste punten van kritiek
• Toekomstige wetgeving
o
o
Noodzaak voor leeftijdsverlaging
Gemeentelijke ‘strafrechtsketen’
• rechtszekerheid en –gelijkheid
• scheiding der machten
• legaliteit, proportionaliteit…
o
Nieuwe sancties
• educatieve maatregelen
• gemeenschapsdienst
• plaatsverbod
o
‘Evidence based’ hervorming (?)
Bemiddeling binnen GAS
• Positie van bemiddeling binnen GAS
o
Huidige ~ toekomstige wetgeving
•
•
•
•
o
verplicht aanbod voor minderjarigen
laagdrempelige afhandeling tussen dader en slachtoffer
responsabilisering van de dader
betrokkenheid en herstel bij slachtoffer
Alignerend op jeugdrecht
• eigen taal
• 6de staatshervorming
Bemiddeling binnen GAS
• Vragen bij GAS-bemiddeling
o
Dialoog
• enkel in repressief ‘sluitstuk’ van overlastbeleid
• breder veiligheids- en preventiebeleid
o
Machtsvrije dialoog
• positie van de bemiddelaar
• gemeente als slachtoffer
o
Bemiddeling, maar…
• stok achter de deur: boete / gemeenschapsdienst
o
Proportionaliteit
• wanneer bemiddeling, wanneer niet?
Conclusie
• GAS als sluitstuk van breder gemeentelijke beleid (cf.
Devroe 2012)
• GAS-bemiddeling als dialoog
o
o
o
o
Eigen ‘taal’
Proportionaliteit
Procedurele duidelijkheid
Partijen in de bemiddeling

similar documents