prezentacji

Report
Blok zajęć niespecjalistycznych (soft skills)
prowadzony przez
zespół Zakładu Informatyki Stosowanej UAM
prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz
Ostatnia aktualizacja:
W. Hołubowicz
styczeń 2012
1
Jeśli interesuje Ciebie:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Po co komu zajęcia niespecjalistyczne?
Jaka tematyka poruszana jest na zajęciach?
Dla kogo są te zajęcia?
Jak nazywają się „przedmioty” oferowane na UAM?
Jak wyglądają zajęcia?
Na czym polega zaliczenie zajęć?
Skąd pochodzi wiedza i doświadczenie prowadzącego?
Jakie są opinie uczestników zajęć?
Jak się zapisać na zajęcia?
…to przeczytaj do końca tę prezentację !
W. Hołubowicz
2
Po co komu zajęcia niespecjalistyczne?
►
Od zawsze, uczelnie dostarczały studentom mieszanki wiedzy i
umiejętności. Od kilku lat trwa systematyczna ewolucja uczelni w
Polsce i Europie w stronę zwiększania udziału „umiejętności” w
stosunku do samej „wiedzy”
►
Tak jak sukces produktu zależy od „treści” i „opakowania”, tak
atrakcyjność pracownika zależy w równym stopniu od umiejętności
specjalistycznych oraz tzw. soft skills
►
Nasza wiedza i umiejętności ciągle podlegają
procesom „starzenia się”, ALE umiejętności
miękkie starzeją się wolniej! Jest szansa, że
część z nich zostanie Ci na całe życie…
możesz też przeczytać artykuł „Dobry fachowiec” zamieszczony na naszej stronie
internetowej…
W. Hołubowicz
3
Tematyka zajęć
►
Co roku podlega pewnej ewolucji, w większości na skutek sugestii
uczestników zajęć. Dodawane lub rozbudowywane są nowe tematy,
usuwane są elementy mniej przydatne
►
Lista zagadnień podana jest na następnym slajdzie, a poszczególne
przedmioty (30 godz) zawierają po 4-5 zagadnień.
►
W ramach każdego przedmiotu stosowane są zróżnicowane i
interakcyjne sposoby uczenia
W. Hołubowicz
4
Zakres tematyczny zajęć (c.d.)
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Negocjacje
Zarządzanie projektem i zespołem
Biznesowy savoir-vivre
zasady skutecznego działania
Komunikacja (też interkulturowa), organizacja zebrań
Wpływanie na innych
Zarządzanie wiedzą i innowacje
Własna firma, przedsiębiorczość, praca w korporacji
Zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem
Rynek pracy, szukanie pracy (*)
Przedsiębiorczość akademicka (*)
(*) – nowe tematy dodane w roku 2011
W. Hołubowicz
5
Sposób prowadzenia zajęć (1) – sześć składników
Kombinacja następujących składników:
► Wykład tradycyjny
► Komentarze pisemne od uczestników, emailem po każdych zajęciach,
do prowadzącego wraz z późniejszą dyskusją na zajęciach, z udziałem prowadzącego
► Filmy szkoleniowe, w oryginale angielskojęzyczne, z polskimi napisami i omówieniem
przez prowadzącego
► Zajęcia w grupach: samodzielne rozwiązywanie problemów + dyskusja rozwiązań
► Gry szkoleniowe pozwalające przećwiczyć w praktyce umiejętności z zajęć
► Wykorzystanie książek posiadających
własną fabułę jako alternatywa do
podręczników zawierających zalecenia
W. Hołubowicz
6
Sposób prowadzenia zajęć (2)
Zalety obowiązkowego pisemnego komentarza do zajęć od uczestników:
Motywuje uczestników zajęć do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
► Umożliwia prowadzącemu przybliżenie tematyki zajęć i przykładów do faktycznych
doświadczeń i zainteresowań uczestników
► Pozwala stworzyć zestawy przykładów do samodzielnego rozwiązywania w
grupach, co ułatwia przyswojenie sobie przez uczestników nie tylko wiedzy ale i
praktycznych umiejętności jej zastosowania
► Umożliwia zastąpienie (w większości przypadków) egzaminu na zakończenie
przedmiotu oceną wystawianą na podstawie pracy studenta podczas semestru
►
Przykłady wykorzystywania książek posiadających własną fabułę :
► Zarządzanie projektami – T. DeMarco „Zdążyć przed terminem”
► Praca w korporacji – M. Urbanek „Romans biurkowy czyli 99 dni z życia
korporacji”, Warszawa 2010
[satyryczne przedstawienie pracy w BZ-WBK opisane przez jednego z pracowników]
►
Zasady skutecznego działania – S. Johnson „Kto mi ukradł ser”
W. Hołubowicz
7
Sposób prowadzenia zajęć (3)
Niektóre tematy bywają pokazane innowacyjnie
np. „szukanie pracy” jako proces sprzedaży
Temat wywołany sugestiami studentów jesienią 2010
► Tradycyjne podejście to: pisanie cv oraz listu motywacyjnego + instrukcja
odbycia rozmowy kwalifikacyjnej
► Podejście nowatorskie:
 proces sprzedaży B2B (business-to-business) w przedsiębiorstwie i jego
podobieństwa do szukania pracy przez absolwenta
 praca absolwenta i jego umiejętności jako produkt na rynku
 rekrutacja widziana oczami pracodawcy
 analiza socjologiczna rynku pracy, w tym rola znajomości (tu: artykuły
z prasy)
 rekomendacje co do kształtowania własnych kompetencji, pod kątem
rynku pracy
 rekomendacje co do cv, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej
►
W. Hołubowicz
8
Dla kogo są te zajęcia ?
Zajęcia odbywały się dotąd na pięciu wydziałach UAM
► Wydział Fizyki
► Wydział Matematyki i Informatyki
► Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
► Wydział Biologii
► Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Dodatkowo zajęcia te realizowane były na trzech studiach podyplomowych:
► MBA – Management for Central and Eastern Europe (Europa Universität
Viadrina)
► MBA – Zarządzanie Szkołą Wyższą (UAM oraz UE)
► Menadżer Projektów Badawczych (UAM)
W. Hołubowicz
9
Tytuły przedmiotów
ewoluują zależnie od tematyki zajęć i uczestników
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta
Własna firma czy praca w korporacji – podejście praktyczne
Przedsiębiorczość dla zaawansowanych (*)
Elementy nietechniczne w pracy informatyka
Soft skills
Negocjacje
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie ryzykiem i zmianą
(*) od roku 2012/13
W. Hołubowicz
10
Przedmioty oferowane w najbliższym czasie
►
W semestrze letnim 2011/12 oferowane będą dwa przedmioty:
- „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta”
(na Wydziałach Biologii, Fizyki oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki)
- „Własna firma czy praca w korporacji ? – podejście praktyczne”
(na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)
►
W semestrze zimowym 2012/13 oferowane będą trzy przedmioty:
- „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta”
- „Własna firma czy praca w korporacji ? – podejście praktyczne”
- „Przedsiębiorczość dla zaawansowanych” (*)
(*) nowość od jesieni 2012
►
Szczegółowych informacji udzielają dziekanaty na wydziałach albo
alternatywnie u prof. W. Hołubowicza [email protected] lub
u jego asystentki, p. Sandry Brzykca (tel. 61 6226985)
W. Hołubowicz
11
Opinie uczestników
►
W odrębnym pliku umieszczono komentarze uczestników zajęć:
- z wydziału Fizyki – blok zajęć proinnowacyjnych
- ze studium podyplomowego „Menedżer projektów badawczych”
- ze studium podyplomowego MBA Viadrina
W. Hołubowicz
12
Prof. W. Hołubowicz – doświadczenie zawodowe
(wybrane)
►
►
►
►
►
►
►
13
Kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej UAM
Praca etatowa dotąd na 5 uczelniach, w tym 2 zagranicznych
Od 1997 prezes zarządu ITTI sp. z o.o. (50+ pracowników)
utrzymującej się z wykonywania projektów komercyjnych i badawczych
Kierownik projektu w 10+ polskich projektach badawczych
Kierownik polskiego zespołu w 20+ międzynarodowych projektach
badawczych finansowanych przez EU
Kierownik projektu w 70+ projektach komercyjnych
Prowadzenie od 10+ lat zajęć z przedmiotów miękkich na dwóch
uczelniach, w programach MBA oraz na studiach podyplomowych
Więcej informacji:
Prof. Witold Hołubowicz, email: [email protected]
p. Sandra Brzykca, tel. 61 6226 985
W. Hołubowicz
14

similar documents