Promotion

Report
15 Promotion
Oversigt
• Promotionformer (herunder reklame)
• Promotionstrategi (pull og push strategi)
• Markedskort
Promotion:
De aktiviteter som virksomheden benytter i sin kommunikation til markedet.
1
15 Promotion
Promotionformer
•
•
•
•
•
•
•
Reklame
Sales promotion
Public Relations (PR)
Sponsorering
Direct marketing
Online marketing
Personligt salg
2
15 Promotion
Reklame
• Reklame
– Betalt anvendelse af massekommunikation med det formål at påvirke
efterspørgslen efter produkter og serviceydelser eller holdninger og
adfærd
• Målsætninger for reklame
–
–
–
–
Opbygge kendskab til mærket
Vedligeholde eller øge kendskabet til mærket
Skabe præferencer for mærket
Skabe omsætning
• Reklamenulpunkt
– Er betegnelsen for det mindste krav, man må stille til en stigning i
afsætningen i forbindelse med iværksættelse af en reklamekampagne.
– Beregnes som:
Reklameomkostningerne
Dækningsbidraget pr. stk.
3
15 Promotion
Reklame
• Reklamemidler
– Er de typer formidlere, der bringer budskabet frem til modtageren.
– Fx annoncer, tryksager, reklamefilm, outdoor, messer, butiksreklame,
sponsorering, product placement
• Reklamemedier
–
–
–
–
4
Er de endelige bærere af et konkret reklamebudskab
Primære medier – bærende medier fx tv og dagblade
Sekundære medier – understøtter primære medier fx radio og outdoor
Fx dagblade, fagblade, tv, biograf, radio, hjemmeside, sms, posters,
POS-materiale, give-aways, brander på sportspladser mv.
15 Promotion
Reklamebudskab og -indhold
• Reklamer kan være informative eller manipulative (spiller på følelserne)
• AIDA-modellen
5
15 Promotion
Øvrige promotionformer
• Sales promotion
– Er salgsfremmende aktiviteter, der har til formål at støtte en
reklamekampagne.
– Sales promotion rettet mod forbrugeren kan fx være:
• Konkurrencer, rabatkuponer, events mv.
• Sponsorering
– Er et samarbejde, som tilgodeser såvel sponsor som sponerede.
Sponsoren ydet et økonomisk bidrag mod at få en effekt ud af det.
• Direct marketing
– Direct mails sendes til navngivne personer – fx breve, e-mails eller
SMS.
– Permission marketing – når kunderne har givet deres accept af at
modtage direct mail
6
15 Promotion
Øvrige promotionformer
• Online marketing
– Udnyttelse af elektroniske netværk mellem virksomhed og kunde, fx
internet, hjemmeside, annoncering på internettet
– Viral markedsføring – et reklamebudskab spredes gennem personlige
kontakter – fx gennem facebook eller mobiltelefon
• Personligt salg
– Er mundtlig præsentation i samtale med en eller flere mulige købere
med det formål at skabe et salg.
– Dialog mellem køber og sælger.
– Udføres fx af telefonsælger, ekspedient, servicemedarbejder osv.
7
15 Promotion
Promotionstrategi
• Push strategi
– Virksomheden retter sin markedsføringsindsats mod næste led i
distributionskæden, der herefter retter sin markedsføringsindsats mod
det efterfølgende led, indtil forbrugeren påvirkes.
– Produktet skubbes ud på markedet.
– Samarbejdet med butikken er central for producenten.
• Pull strategi
– Producenten retter sin markedsføringsindsats direkte mod
forbrugeren. Forbrugeren vil efterspørge produktet i butikken, der
ønsker at forhandle varen.
– Producenten ønsker at skaber ønsker og præferencer hos forbrugeren.
– Pull strategien bygger på massekommunikation som fx reklame i tv og
annoncer i magasiner og blade.
8
15 Promotion
Promotionstrategi
9
15 Promotion
Markedskort
• Markedskortet er et værktøj, der kan måle effekten af en
promotionaktivitet.
• Markedskortet er en visuel fremstilling af fire forhold
vedrørende produktet:
–
–
–
–
Hvor mange der kender mærket
Hvor mange der har prøvet mærket
Holdningen til mærket hos forbrugere, der har prøvet mærket.
Indstillingen til mærket hos de forbrugere, der kender mærket, men
ikke har prøvet det.
• Markedskortet udarbejdes ud fra en simpel markedsanalyse.
10
15 Promotion
Markedskort
11
15 Promotion
Markedskort nøgletal
12
15 Promotion

similar documents