PPT

Report
SoleSolenergiergi
Virkemåde, montering,
lovgivning og beregninger
Virkemåde
• Panelerne producerer jævnstrøm/spænding
• Inverteren konverterer til vekselstrøm/spænding
• Elektriciteten der ikke bruges samtidigt sælges til
nettet
Styr på begreberne
• Det er vigtigt at man som håndværker er godt
inde I de forskellige begreber, og kan forklare dem
til husejeren.
• Hvad er fx forskellen på effekt og energi?
• I baggrundsrapporten om solcellemontage er der
et bilag med ordforklaring af de mest gængse
udtryk og begreber
Problematik ved montering
• Beslag passer ikke til danske tage
• Tagkonstruktion typisk ikke stærk nok
Montering
• Tegltag
Montering
• Eternittage
Montering
• Tagpaptage (flade)
Montering
• Integrerede løsninger (naturskiffer)
Montering
Umulige eller besværlige tage
• Hygrodioder
• Stråtage
• Understrøgne tage
• Tage med udnyttet til tagetage
Pas også på hér
Installationen
• Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, 6A, SIKmeddelelse 2/12, samt en tjekliste (sik.dk)
• Alt El arbejdet SKAL udføres af en autoriseret elinstallatør – ja der er én undtagelse
Gråzoner
• I overgangene mellem elektrikerens og montørens
arbejde findes der gråzoner for hjem der skal
udføre arbejdet, fx kabelgennemføring i taget.
• Det er vigtigt at elektriker og montør kan arbejde
sammen, så vil gråzonerne ikke fremstå som
problemer.
De nye regler
•
•
•
•
Time afregnet 1,30kr/kWh boliger, 1,45kr/kWh foreninger (2013)
Ingen størrelses begrænsning (400kWp)
CO2 besparelsen kan ikke sælges
Store anlæg kun markedspris ved overproduktion
• Tbt estimeret af regeringen til 10år ud fra en samtidighedsfaktor
på 40%
• Meeeen det er svært at beregne den reelt
Digitale værktøjer
ByggeriOgEnergi.dk
KSO eller VE-ordning
• Ny VE-ordning stiller krav til hvem er må montere og
installere mindre VE-anlæg – dog frivillig ordning
• Ordningen skal erstatte den tidligere KSO-ordning, der er
dog stadig ikke helt styr på den nye ordning og man kan
derfor ikke blive medlem/godkendt endnu
• Når VE-ordningen har hørt i 3 år, skal det overvejes om
ordningen skal gøres obligatorisk
Arkitektonisk
Lidt alternativer
Solceller
Beregning af størrelse
Arealet af anlægget
•
•
•
•
•
Ønsket årlig effekt
Panel virkningsgrad
Tagets retning og hældning
Solens effekt (ca.)
Areal = 8000 / (0,16 * 1000 * x) =
8000 kWh
16 %
syd 35o
1000 kWh/m2 pr år
50 m2
Årlig effekt
•
•
•
•
•
Tag areal til rådighed
Panel virkningsgrad
Tagets retning og hældning
Solens effekt (ca.)
Årlig effekt = 0,16 * 120 * 1000 * x =
120 m2
16 %
syd 35o
1000 kWh/m2 pr år
19.200 kWh
Solceller
Beregning af størrelse
ller
Beregning af størrelse
Tagets retning
Vest
SV
Syd
SØ
Øst
Hældning
90o 60o 45o
30o
15o
0o
15o
30o
45o
60o
90o
0o
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
5o
86
88
89
89
90
90
90
89
89
88
86
10o
86
89
91
92
93
93
93
92
91
89
86
15o
85
90
92
94
95
95
95
94
92
90
85
20o
84
91
93
95
97
97
97
95
93
91
84
25o
83
91
94
97
98
99
98
95
94
91
83
30o
81
91
94
98
99
100
99
97
94
91
81
35o
80
90
94
97
99
100
99
97
94
91
80
40o
78
89
91
97
99
100
99
97
94
89
78
45o
60o
77
70
88
83
93
88
96
93
99
94
99
94
99
94
96
92
93
88
88
83
77
70
70o
90o
66
44
78
64
82
68
86
70
88
72
88
72
87
72
86
70
88
68
83
64
70
44
Opgivet I procent
Solvarmeanlæg
Solvarme til varmt brugsvand
06-03-2013
Solvarme til varmt brugsvand
• ca. 1 m2 solfanger pr.
beboer
• ca. 50 liter beholder
pr. beboer
Solvarmeanlægget
Solfangertyper
Integrerede og usynlige løsninger
250 kWh/m2 pr. År
. 25m2 til en alm. husstand
Besparelse solvarme til brugsvand
Ydeevne i % af optimalt
Kombination af VE-anlæg
• Solceller
• Solvarme
• Varmepumpe

similar documents