Hent Ivan Jespersens præsentation

Report
Forståelsespapir
Forståelsespapir - ikke en aftale, og så
alligevel…..
Rammer der er centralt udfyldte med KLF.
Loven er gældende alle de steder, hvor man er i
tvivl, og hvor der ikke er lagt konkrete rammer.
2 små ´KTO-aftaler´ om nettonorm på 1.680
timer.
Årsnorm
Nettoårsnorm på 1.680 timer.
Reelle gennemsnit i de næste 10 år er 1.683,5
timer.
Sikring mod udsving i antal stillinger
Fordeling af nettonormen
1.680 timer svarer til normen i dette skoleår.
Teoretiske muligheder
40 uger med 42 timer
41 uger med ca. 41 timer
42 uger med 40 timer
45,4 uger med 37 timer
227 dage med 7,4 timer
Samlet arbejdstid
Vigtigt for KLF at arbejdstiden er samlet.
Det er sikret ved mindst 37 timer om ugen i
skoleugerne og mindst 7,4 time på ikkeskoledage.
Hvorfor er det vigtigt?
1. maj og 5. juni
1. maj er en hel fridag
5. juni er en halv fridag
Hvis dagene falder på hverdage mandage til
fredage
Værdien heraf 11,1 timer fradrages i
nettonormen.
Opstart af planlægning 2014-15
For skoleåret 2014-2015 er aftalt 7,4 timer til
påbegyndelse af forberedelse af næste skoleår.
Disse 7,4 timer afvikles i indeværende skoleår.
Det betyder rent praktisk, at fredag 1. august
2014 er en afspadseringsdag.
Normperioden starter derfor først mandag 4.
august.
Tidsregistrering 1.
For mindst 37 timer om ugen skal der være en
fast mødeplan placeret mellem 7.30 – 17.00 fx:
Mandag – torsdag 7.45 til 15.30
Fredag 7.45 til 13.45
Denne mødeplan kan ændres, men der skal
være fastlagt 37 timer pr. skoleuge.
For de 37 timer, der er fast planlagt, vil det ikke
være nødvendigt med yderligere
tidsregistrering. Det drejer sig om 1.480 timer.
Tid ud over 37 timer om ugen skal registreres.
Tidsregistrering 2
For de resterende timer er det nødvendigt med en
eller anden form for registrering af tid.
Der kan fx være tale om nedtælling fra 200 timer.
Herfra trækkes så opgaverne:
• Sommeruniversitet
• 1. maj, 5. juni
• Opstart på planlægning
• Evt. 6. ferieuge
• m.m.
Mellemregning
Eksempel
Nettoårsnorm
40 skoleuger
1. maj og 5. juni
Sommeruniversitet + torsdag og fredag
Påbegyndelse af planlægning af skoleåret 2014-15
Sum
Evt. 6. ferieuge
Sum
1.680 timer
-1.480 timer
-11,1 timer
- 37 timer
- 7,4 timer
144,5 timer
- 37
107,5 timer
Tidsregistrering 3
Opgaver der skal føres regnskab over:
• Tid ud over de ugentlige 37 timer. Det kan fx
være forældremøder/forældrekontakt, møder
med andre personalegrupper,
skolearrangementer, skolebestyrelsesmøder,
forberedelse, der ikke kan rummes inden for
de ugentlige 37 timer, videreuddannelse,
lejrskole m.v.
Maksimale timetal
Max 45 timer om ugen – undtagen ved lejrskole
Max 28 ugentlige lektioner af 45 minutter
Planlægningsdokumenter
• Fast plan for skoleuger med 37 timer, hvor
man ved hvilke opgaver der forventes løst (fx
undervisning, understøttende undervisning,
team forberedelse og efterbehandling).
• Oversigt med disponering i opgaver af hele
den resterende tid (”200 timer”).
6. ferieuge
Fremover 3 muligheder:
• Udbetaling
• Indregning i hele året/nedsættelse af
nettoårsnormen
• Efter aftale med skoleleder kan 6. ferieuge
holdes som en samlet uge (også på
skoledage).
Tillidsvalgte
Nødvendig tid
Signal om tid i nuværende niveau
Skoleåret 2014-15 pulje på 330 timer til
fordeling mellem TR/SUP og AMR
Fast træffetid/fælles tidspunkter?
Udestående
Konvertering af tillæg på 25 % efter kl. 17.00
Forhåndsaftalen

similar documents