Terénní tým Sokolov Cheb

Report

V rámci projektu „Vytvoření sítě služeb
péče o osoby s duševním onemocněním
na území karlovarského kraje.“ byly
1.10.2013 otevřeny dvě nové služby
sociální rehabilitace – case
managementu pro okresy Sokolov a
Cheb.

V nových službách v současné době pracuje 9
pracovníků, kteří od března 2013 prošli
komplexním
vzděláváním
v
oblasti
psychosociální rehabilitace

Součástí vzdělávání byli specializované kurzy,
které zajistilo Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví, zahraniční stáž v Holandské organizaci
GGZ Noord – Holland –Noord, tuzemské stáže v
mateřské organizaci Fokus Mladá Boleslav a
teoretické samostudium pod vedením oblastního
ředitele sdružení
Služby jsou určeny pro cílovou skupinu SMI
(several mental illenss) – osoby s těžkým
duševním onemocněním, dle dg. vymezení
F2, F3 okrajově F4 a F6
 Služby jsou registrované dle zákona
108/2006 jako terénní forma sociální
rehabilitace
 Služby pracují metodou case
managementu
 Služby jsou klientů poskytovány zdarma

Pracovníci týmů jsou pro klienty průvodci,
kteří mapují a následně naplňují přání a
potřeby klientů, potřebné ke spokojenému
životu v přirozeném prostředí klienta.
 Pracovníci kontinuálně mapují sociální i
zdravotní situaci klienta (využívají k tomu
profesionální nástroje CAN-C, HONOs,
mapování dle domén).
 Pracovníci s každým klientem vytvářejí plán,
který vede k naplnění jeho potřeb, tento plán
je každému klientovi „ušitý na míru“.

Dobrovolnost
 Individuální přístup
 Spolupráce v přirozeném prostředí
klienta
 Spolupráce s přirozenou sítí klienta
(rodinou, komunitou)
 Multidisciplinární přístup (v týmech jsou
přítomni i pracovníci se zdravotnickým
vzděláním)


Svatopluka Čecha 100, Sokolov (vedle okresní
správy sociálního zabezpečení)
Složení terénního týmu

Mgr. Nikola Skalická - vedoucí týmu

Lada Balická - case manager

Michaela Langhojerová - case manager

Jiřina Procházková - case manager

Dagmar Zomerská - peer konzultant
Potenciální
Aktivní
Přechodoví
Pasivní
32
35
30
23
25
20
15
11
7
10
5
0

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
Složení terénního týmu
 Blanka
Horníková - vedoucí týmu
 Martina
Eisenhammerová, Dis.
 Markéta
 Marek
Benešová, DiS.
Lučín
Potenciální
Aktivní
Přechodoví
Pasivní
23
25
20
15
9
10
6
3
5
0
 Udržet
kvalitu obou programů
 Průběžně
nabízet středním školám
edukační program zaměřený na
problematiku duševního zdraví
 Práce
s rodinnými příslušníky v rámci
psycho edukačního programu

similar documents