Vkladové služby

Report
Obchodní akademie a Střední
odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny,
p.o.
Osvoboditelů 380, Louny
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0644
Číslo sady
36
Číslo DUM
08
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Činnosti obchodních bank
Název materiálu
Vkladové služby
Autor
Ing. Charlotta Kissová
Datum tvorby
1. 5. 2013
Ročník
3. ročník
Anotace
Kombinovaný materiál zaměřený na téma vkladové služby. Obsahuje charakteristiku vkladových služeb,
rozdělení a druhy vkladů, úrokové sazby z vkladů a charakteristiku fondu pojištění vkladů. Součástí je
i samostatná aktivita žáků.
Metodický pokyn
Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti vkladových služeb a formou
úkolů si na závěr danou problematiku procvičí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
VKLADOVÉ SLUŽBY
CHARAKTERISTIKA
• pasivní bankovní operace
• banka přijímá vklady → je v postavení dlužníka
(opatřuje se cizí kapitál)
• úrokové sazby závisí na:
a) délce vkladu (delší doba = vyšší úrok)
b) výši vkladu (vyšší částka = vyšší úrok)
• vklad je v bance automaticky pojištěn
ROZDĚLENÍ VKLADŮ
• 1. dle termínu:
na požádání (netermínované)
termínované
ostatní
• 2. dle měny:
korunové
devizové (v cizí měně)
DRUHY VKLADŮ
1. NA POŽÁDÁNÍ
• lze s nimi kdykoli volně nakládat (nestabilní zdroj banky)
• nízká úroková sazba
• patří mezi ně:
a) vklady na běžných účtech
(uskutečňování bezhotovostního platebního styku)
b) úsporné vklady na vkladních knížkách a spořících
účtech bez výpovědní lhůty
(vyšší úrok)
DRUHY VKLADŮ
2. TERMÍNOVANÉ
• nelze s nimi kdykoli volně nakládat
• vyšší úroková sazba
• výpovědní lhůta nebo doba uložení prostředků omezuje
majitele v disponování s vkladem (7 dní - 5 let)
• předčasný výběr = sankce
• patří mezi ně:
a) úsporné vklady na vkladních knížkách a spořících
účtech s výpovědní lhůtou (př. na 3 měsíce)
b) termínované vklady (př. na 1 rok)
DRUHY VKLADŮ
3. OSTATNÍ VKLADY
• depozitní certifikáty (vkladové listy)
• bankovní obligace
• hypoteční zástavní listy
• úvěry od ČNB
• úvěry od ostatních obchodních bank
• speciální vklady
(př. penzijní připojištění, stavební spoření)
ÚROKOVÉ SAZBY
•
•
•
•
•
zveřejňuje banka v ceníku
vztahují se k ročnímu období (p. a. „ per annum“)
rozdělení:
a) pevné (př. 2% ročně - po celou dobu vkladu)
b) pohyblivé:
1. základní (referenční) sazba: dle ČNB, mění se
(vliv inflace)
2. pevná odchylka: vklady → záporná
úvěry → kladná
• př. základní sazba 10 %, odchylka – 8% → výsledek 2%
FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ
• právnická osoba (sídlo Praha)
• instituce poskytující náhrady vlastníkům vkladů u bank,
které nemohou dostát svým závazkům → nejsou schopny
vyplatit vklady
• vychází ze zákona o bankách
• banky musí přispívat do fondu určitým % z vkladů
• náhrada vkladu vyplacená fondem činí 100%
(maximálně 100 000 EUR / osobu / 1 banku)
ÚKOLY - zadání
1. Prostřednictvím internetu vyhledejte informace o spořícím
účtu ING konto a účet popište.
2. Paní Nováková má na běžném účtu u banky vloženou částku
ve výši 950 000 Kč. Banka oznámila u ČNB neschopnost
dostát svým závazkům.Kolik Kč vyplatí paní Novákové Fond
pojištění vkladů při kurzu 25 Kč / EUR?
ÚKOLY - řešení
1. Spořící účet ING konto:
vklad lze uložit i vybrat kdykoli, aktuální úroková sazba dle
ceníku, nabídka zvýhodněných vkladů
2. Fond pojištění vkladů vyplatí paní Novákové 950 000 Kč,
neboť tato částka nepřesahuje limit 100 000 €, což
v přepočtu podle kurzu činí 2 500 000 Kč (25 * 100 000).
ZDROJE
• BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z
ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2.,
upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168989-8.
• KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická
lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN
978-80-7373-033-8.
• ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe
aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 295 s. ISBN 80-9034333-3.
• NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ.
Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.

similar documents