Andské státy

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU -22- 49
Anotace
Andské státy
Autor
Mgr. Petra Vavrušková
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci dokáží určit které státy patří mezi Andské státy a vyhledat
základní údaje
Speciální vzdělávací potřeby Ne
Klíčová slova
Andské státy, Peru, Ekvádor, Bolívie
Druh učebního materiálu
Prezentace /
Druh interaktivity
Kombinace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost
2110 kB prosinec 2011
Ekvádor, Peru, Bolívie
 Nejčastěji
označovány Peru, Ekvádor a
Bolívie
 Pro oblast And typická výšková stupňovitost
 Výrazné zastoupení indián a mestici
 Hospodářství málo vyspělé, závislé na
exportu nerostných surovin
 Mají značné nerostné bohatství



Bolívie – antimon, cín, zinek, stříbro , wolfram
Peru – stříbro, olovo, měď, zinek
Ekvádor – ropa, zemní plyn
 Hlavní
město:
 Rozloha:
 Počet obyvatel:
 Státní zřízení:
 Úřední jazyk:
 Sousední státy:
 Hlavní
město: Quito
 Rozloha:284 000km²
 Počet obyvatel: 12 mil.
 Státní zřízení: republika
 Úřední jazyk: španělština
 Sousední státy: Kolumbie, Peru
 Hlavní
město:
 Rozloha:
 Počet obyvatel:
 Státní zřízení:
 Úřední jazyk:
 Sousední státy:
 Hlavní
město: Sucre
 Rozloha: 1 100 tis. km²
 Počet obyvatel: 8mil.
 Státní zřízení: republika
 Úřední jazyk: španělština, angličtina,
kečuánština
 Sousední státy: Peru, Brazílie, Paraguay,
Argentina, Chille
 Hlavní
město:
 Rozloha:
 Počet obyvatel:
 Státní zřízení:
 Úřední jazyk:
 Sousední státy:
 Hlavní
město: Lima
 Rozloha:1 290 tis. km²
 Počet obyvatel:25mil
 Státní zřízení: republika
 Úřední jazyk: španělština, kečuánština
 Sousední státy: Chille, Bolívie, Brazílie,
Ekvádor, Kolumbie




ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman . "Nový svět" Amerika,
Austrálie a Oceánie. 1. vydání. Olomouc : Olomouc,
s.r.o., 2000. 283 s. ISBN 80-7182-113-6.
KUHNLOVÁ, Hana. Zeměpis světa : Kontinenty. 1.
vydání. Praha : Nakladatelství české geografické
společnosti s.r.o., 2004. 40 s. ISBN 80-86034-59-3.
HOLEČEK, Milan ; JÁNSKÝ, Bohumír a kol. Zeměpis
světa 2 : Amerika - Asie. 1. vydání. Praha :
Nakladatelství české geografické společnosti s.r.o.,
1996. 72 s. ISBN 80-86034-03-8.
Všechny obrázky [cit. 2012-1-31]. Dostupný pod
licencí Microsoft Office 2010
(viz http://explore.live.com/microsoft-servi ...
cz&CTT=114) na WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
Pedagog se řídí pokyny autora v
prezentaci.
 Obrázky je možné využívat k dokreslení
tématu.
 Správné řešení vždy na následujícím
slide
 Všechny údaje na slide žák opíše


similar documents