otvory

Report
Slouží k prosvětlení,větrání a ke komunikačnímu
spojení sousedních prostorů





Okenní
Dveřní
Vratové
Průchody
Výklenky,niky



Všechny otvory mají nadpraží a ostění.
Okenní otvory mají dále dolní část-parapet
(poprsník)
Dveřní a vratové otvory mají práh,nebo
jsou bez prahu
Vliv umístění a velikosti otvoru na
fungování prostoru
Dle technologie:
 Zděné (kamenné a cihelné klenby)
 Monolitické (ŽB překlady)
 Prefabrikované (ocelové,dřevěné,z
keramických dílců z lehkých betonů,ze
železobetonu)
 Prefamonolitické
 Montované
Dle materiálu:
 Kamenné
 Cihelné
 Ocelové
 Železobetonové
 Pórobetonové
 Keramické
Dle umístění:
 Samostatné (samostatný překlad)
 Spojité (spojené s ŽB věncem)
Cihelné klenuté nadpraží se zakřivenou spodní plochou
(1 - zapuštěná patka klenby, 2 - klenutý cihelný pás, 3 ramenát, 4 - klíny, 5 - příčný trámek, 6 - sloupek, 7 vzpěra; L - světlost otvoru max. 3000 mm)
Cihelné rovné nadpraží vyztužené páskovou ocelí (1 cihly, 2 - pásková ocel; L - světlost otvoru max. 1800
mm)
Monolitické nadpraží s ocelovými nosníky tvaru I (a nosníky tvaru I plně zabetonované v překladu, b nosníky tvaru I částečně obezděné cihlami; 1 - cihly, 2 beton, 3 - nosníky tvaru I, 4 - betonový podkladek v
uložení, 5 - pletivo; U - délka uložení, L světlost otvoru
max. 6000 mm, Š - šířka překladu)
Monolitické železobetonové nadpraží (1 - cihly, 2 beton, 3 - výztuž; U - délka uložení, L - světlost otvoru
max. 6000 mm, Š - šířka překladu)
Tvary okenních nadpraží (1 - rovné, 2 - s jedním
ozubem, 3 - se dvěma ozuby, 4 - s drážkou; a - příčné
řezy, b - půdorysy (ve zmenšení))
Poloha nadpraží vzhledem k nosné stropní konstrukci


Statické
Tepelně technické
Rozklad sil z překladu

Překlad nad otvorem musí zajistit přenos
zatížení z oblasti bezprostředně nad ním do
přilehlých částí zdí vedle otvoru


Nadpraží musí být tepelně izolována,tak aby v
jejich místě nevnikaly tepelné mosty
Požaduje se,aby tepelně izolační schopnost
byla stejná jako u stěny



Slouží k osvětlení a větrání otvorů
Chrání vnitřní prostory před teplem a chladem
Umožňují přirozené větrání místností
Okenní otvory rozdělujeme podle způsobu otevírání
 Otvíravá
 Otočná
 Kyvná
 Sklápěcí
 Vyklápěcí
 Posuvná
 Výsuvná
Rozdělení oken podle materiálu:
 Ze dřeva
 Z oceli
 Plastová
 Z oceli potažené PVC
 Z celoskleněnými křídly
Funkce:
-Komunikační spojení prostorů
Rozdělení zárubní:
 Hrubá tesařská
 Fošnová hoblovaná
 Ocelová
 Truhlářské hoblované rámy
Rozdělení dveří:
 Podle počtu křídel
(jednokřídlová,dvoukřídlová,vícekřídlová)
 Podle směru otevírání
 Podle funkce
(kývavé,skládací,posuvné,otáčecí……)
Funkce-komunikační spojení místností a vnějšího
prostoru
Provedení vrat:
 Otočná
 Posuvná
 Skládací
 Zvedací
 Výsuvná
 Kulisová

similar documents