Prezentace zde - Den direct marketingu 2014

Report
Data pro papírový
direct mail - jak a kde
kupovat B2B a B2C
kontakty
[email protected]
Kdo z Vás obdržel
v posledním roce
papírový direct
mail?
….víte odkud na
Vás daná firma
získala kontakt?
Brief #1
Cílová skupina> muž/žena, věk 21 - 55 let, celá ČR, mimo Praha a JČ, majitel auta
Požadované údaje> jméno, příjmení, adresa, telefon pro follow-up
Brief #2
Cílová skupina> muž/žena, věk 26 - 50 let, celá ČR, ve spádové oblasti poboček,
majitel nemovitost, předpoklad příjmu, přípojka plynu
Požadované údaje> jméno, příjmení, adresa, stáří a typ nemovitosti
Brief #3
Cílová skupina> malé a střední firmy (<20 zaměstnanců), pouze Praha, Brno,
Ostrava, s potřebou často (>10x týdně) zasílat obchodní zásilky v ČR a do zahraničí
Požadované údaje> název firmy, kontakt na jednatele nebo majitele, telefon
Dnešní agenda
I.
Jaká data pro B2B a B2C jsou v ČR
dostupná
II. Dle jakých kritérií lze cílit alias jaké údaje
jsou o kontaktech dostupné
III. Jak nakupovat a dále s daty pracovat
Zdroje B2B a
B2C kontaktů.
Datové zdroje B2B a B2C v ČR
A. Veřejně dostupné zdroje
– Zlaté stránky, obchodní & živnostenský rejstřík, katastr
nemovitostí, registr budov, databáze profesionálních
komor
– nižší náklady na pořízení
– v praxi je nutné tyto zdroje vzájemně kombinovat a
deduplikovat
– hromadné získání dat z těchto zdrojů bývá komplikované
– nevyřešený opt-out, adresy nehomologované
Datové zdroje B2B a B2C v ČR
B. Specializované listbrookingové společnosti
– DirectSoft, Information Group (ex Schober), Český
marketing, Bisnode aj.
– využívají primárně veřejné zdroje, které propojují a dále
obohacují o další informace
– vyšší náklady na pořízení
– garance (95-98% doručitelnost, 90% dovolatelnost)
– data jsou pravidelně aktualizovaná, sledují opt-out,
homologované adresy
– dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Datové zdroje B2B a B2C v ČR
C. Další možné zdroje
– vydavatelské domy – Ringier Axel Springer
– partnerství s firmami s velkým množstvím kontaktů (Telco,
Finance, Utility)
–
–
–
–
složitější a časově náročnější domluva (u partnertsví)
dobré možnosti cílení
vyšší náklady na pořízení
adresní data ne vždy v dobrém stavu – nutnost homologace
Možnosti cílení.
B2C - dle jakých kritérii lze cílit?
 Kontaktní a socio. demografické údaje, majetek, lifestyle
– jméno, příjmení, titul, adresa, spádová oblast k ….nebo
vzdálenost od – 100%
– telefon, věk - 30%
– věk, vzdělání, rodiný stav, odhad příjmů, členství ve správních
orgánech společností, vlastnictví a typ nemovitosti,
vlastnictví auta, připojení k plynu apod., lifestyle (co čtou?),
cizinci,– 10%-20%
– speciální kritéria typu – současný operátor Telco, Utility,
Finance - na trhu jsou k dispozici, ale v omezené míře – 5%
 Řádově lze kombinací veřejně dostupných zdrojů a nákupu od
specializovaných společností získat obecný kontakt na cca. 2-3
mil. potenciálních zákazníku vs. 10mil. osob v ČR (4mil.
domácností)
B2B - dle jakých kritérii lze cílit?
 Kontaktní a základní ekonomické údaje
– název firmy, adresa, OKEČ/NACE, právní forma, spádová oblast
k…nebo vzdálenost od – 100%
– statutární zástupci – jednatelé – 90%
– telefon – 50%
– počet zaměstnanců, obrat a jejich vývoj v čase– 60%
– pobočky a provozovny, aktivita, rizikovost
– stáří firmy – cílení na nové subjekty
 Přes 2 mio. aktivních firem v ČR, měsíčně ~7000 nových
Jak nakupovat
a dále s daty
pracovat.
Jak data fyzicky získáme
 Většinou řešeno formou licenční smlouvy k užití databáze
– často časově omezeno (často max. 3 měsíce)
– užití pouze pro vlastní potřebu – nelze poskytnout třetí osobě bez
souhlasu poskytovatele
– Garance poskytovatele – doručitelnost, odvolatelnost, aktuálnost
– povinnosti i na straně nabyvatele – neoprávněné užití databáze,
ochrana osobních údajů, povinnost informovat o nesouhlasu se
zpracováním os. údajů – opt-out
– více viz. přednáška Mgr. Petra Kůty
 Technicky dochází k předání téměř výhradně elektronickou
formou
– nejčastěji formát XLS, CSV, MDB
– předávací protokol
Jak dál s daty pracovat
 Zabezpečte data jak po technické tak fyzické stránce –
zpracováváte osobní údaje
 Vyhodnocujte doručitelnost, odvolatelnost a aktuálnost – v
případě nákupu od listbrookingových společností existují
garance
 Sbírejte opt-out a předávejte opt-out společnostem od kterých
jste data získali
 Aktualizujte pravidelně data v případě, že je budete využívat i
později
 Obohacujte data o další získané informace
Otázky &
odpovědi.
Děkuji.

similar documents