Dag 9 Angst og misbrug - Psykologhuset Kognitivt Fokus

Report
En medfølelsesfokuseret tilgang til samarbejdet
med socialt udsatte i Randers kommune
Angst og misbrug
Dag 7
Ved psykolog Lena Højgård Isager
Psykologhuset Kognitivt Fokus
www.pkf.name
Den evolutionære baggrund for angst
• Angst får os til reagere per refleks i situationer,
hvor der reelt er fare på færde
• Samler vores opmærksomhed på det, der er
risiko ved, fx. kanten ved en skrænt
• Får os til at være opmærksomme i sociale
situationer, så vi tager hensyn til andre
2012
Lena Højgård Isager
2
Angstens komponenter
• Følelsesmæssige reaktioner –
oplevelsesdimensionen
• Fysiologiske reaktioner – kropslige
fornemmelser
• Kognitive reaktioner – tanker og forestillinger
• Adfærdsmæssige reaktioner – sikkerhedseller undgåelsesadfærd
2012
Lena Højgård Isager
3
Forskellige angstoplevelser
• Frygt er almindeligvis defineret, som en klar
og realistisk vurdering af en foreliggende fare
• Angst kan forekomme som:
– Panikanfald – alarmreaktion her og nu
– Forventningsangst eller bekymringer for
fremtiden
– Fobi – en overdreven frygt for bestemte
genstande eller begivenheder
2012
Lena Højgård Isager
4
Angstens funktioner
• Panik – akut trussel
– Skal forberede kroppen på lynhurtig og maksimal
reaktion over for faren
– Kamp/ flugt – gå-død-reaktion
• Forventningsangst – mere usikre / indirekte tegn
på trussel fx. en ukendt situation
– Stands op – vær på vagt – hold dig klar til handling
• Bekymringer – fremtidsorienteret
– Mere konstant kropslig spændingstilstand
– Koncentrations- og indsovningsbesvær
– Relativ ny i evolutionshistorien - kulturhistorien
2012
Lena Højgård Isager
5
Visualisering: Situation med angst
•
•
•
•
Fokuser på dit beroligende åndedræt
Opmærksomhed på kroppen
Dit trygge sted
Medfølende figur
•
Tænk på en situation, hvor du var nervøs/angst, genkald dig situationen og
følelserne, prøv at få en fornemmelse af, hvordan det er at være nervøs/angst,
hvordan mærkes det i kroppen, læg mærke til tankerne
•
Lad din medfølende figur vise indlevelse, forståelse, styrke, visdom og varme over
for dig
Vis herefter selv indlevelse, forståelse, styrke, visdom og varme over for dig selv
Anerkend at det er naturligt at opleve angst og at du klarede at være i situationen,
selv om det var ubehageligt
Mærk hvordan det er at blive anderkendt og mødt med styrke og varme.
Læg mærke til hvad der sker med ubehaget
Fokuser på dit beroligende åndedræt og lav et lille smil
•
•
•
•
•
2012
Lena Højgård Isager
6
Angstsymptomernes funktion
(Inspireret af Haugaard 2006)
Aktivitet
Funktion
Ubehag
Forhøjet
hjerteaktivitet
Øge ilttransport og
energitilførslen til kroppen
Hjertebanken
Høj puls
Blod til store
muskelgrupper
At være klar til kamp / flugt
Blodet føres bort fra hud, fingre og
tæer – kan give kulde- eller
dødhedsfornemmelse eller sovende/
prikkede fornemmelser
Hurtig
vejrtrækning
Øge ilttilførslen til blodet
Hyperventilering kan give åndenød,
kvælningsfornemmelse, smerter i
brystet og svimmelhed
Øget
At skaffe sig af med den
svedproduktion producerede
overskudsvarme
Bliver våd og klam
Nedsat
fordøjelsesaktivitet
Nedsat spytsekretion – mundtørhed
Manglende aktivitet i
mave/tarmsystemet – kvalme /
”sommerfugle i maven”
2012
At spare på energien
Lena Højgård Isager
7
Angstsymptomernes funktion
(Inspireret af Haugaard 2006)
Aktivitet
Funktion
Ubehag
Rødmen
At vise accept af underlegen Tanker om at være svag, mærkelig
status – ikke udfordre
eller et nervevrag
flokken
Besvimelse –
Nedsætte blodtrykket for at
kun ved blodfobi mindske risikoen for
forblødning, hvis man er
såret
Man kan modvirke ved bevidst at
spænde op
Hyperventilering At sikre ilt nok til blodet
Svimmelhed og ørhed
Uvirkelighedsfornemmelse
Åndenød eller
kvælningsfornemmelse
Paradoksalt virker det så der ender
med at komme mindre ilt til hjernen
Kultveilten i blodet bruges som
”målestok” for vejrtrækningen.
Ved hyperventilering drænes blodet
for kultveilte, det medfører at
kroppen holder igen på ilten bla.
ved at ilttilførslen til hjernen og
andre dele af kroppen mindskes
2012
Lena Højgård Isager
8
Øvelser – med henblik på at få fornemmelse af at de
kropslige symptomer ikke er farlige
•
•
•
•
•
•
•
•
2012
Holde vejret i 30 sek.
Hyperventilere 1 min.
Ryst hovedet fra side til side i 30 sek.
Løb op af trappen
Spænde i alle muskler i 1 min.
Dreje rundt på kontorstol i 30 sek.
Træk vejret igennem sugerør
Hold hovedet mellem benene i 30 sek. løft det
hurtigt ved at sætte dig op
Lena Højgård Isager
9
Når angst bliver ”unormal”
Typiske reaktioner ved mennesker med unormal angst:
1.
Overvurderer sandsynligheden for den frygtede begivenhed
2.
Overvurderer hvor alvorlige konsekvenserne af begivenheden er
3.
Undervurderer egne resurser eller evne til at klare problemerne
4.
Undervurderer mulighederne for at få hjælp
Vi kan arbejde med at realitetsjustere vurderingerne.
2012
Lena Højgård Isager
10
Angstlidelser
Agorafobi
Frygt for menneskemængder, offentlige steder, benyttelse af offentlige
transportmidler eller at forlade hjemmet alene.
Skyldes ofte angst for at få panikanfald
Socialfobi
Frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at
opføre sig pinligt
Enkelfobi
Frygt for særlige genstande eller begivenheder, fx dyr, højder, torden, mørke,
flyvning, tandlægeskræk eller synet af blod
Panikangst
Tilbagevendende, pludselige og uventede angstanfald, der fører til
bekymringer om hvad anfaldet skyldes (fx hjerteproblemer) eller for nye
panikanfald
Generaliseret angst
Vedvarende ængstelighed eller bekymringstendens med mange kropslige
symptomer
Obsessiv-kompulsiv
tilstand eller
tvangstilstand (OCD)
Tilbagevendende tvangstanker (obsessioner) og / eller tvangshandlinger
(kompulsioner), som personen ikke kan kontrollere, selv om han eller hun
godt kan indse, at de er urealistiske eller nytteløse
Posttraumatisk
belastningsreaktion
(PTSD)
En angsttilstand der opstår efter svært belastende begivenheder, fx overfald,
voldtægt, krigsbegivenheder eller naturkatastrofer, hvor personen reagerer
med intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel
2012
Lena Højgård Isager
11
Angstens onde cirkel
Truende
begivenhed
Oplevelse af
trussel
Vag angstfornemmelse
Katastrofetanker
Umiddelbar
forventningsangst
Angst for hvad angsten betyder
Angst for at blive angst
Kropslige
fornemmelser
(Fra Hougaard 2006)
2012
Lena Højgård Isager
12
Undgåelsesadfærdens og sikkerhedsadfærdens onde cirkel
Truende
begivenhed
Negative forventninger
”det er farligt, jeg
klarer det ikke
Angst
Tvivl og selvkritik
Undgåelse og
sikkerhedsadfærd
Brug af rusmidler
2012
Lena Højgård Isager
(Fra Hougaard 2006)
13
Kognitiv model for socialfobi
(Fra Hougaard 2006)
Udløsende
begivenhed
Katastrofetanker
Selvfokusering
Billede af sig selv set
udefra
Nu dummer jeg mig!
Han kan se, jeg er nervøs
Han tænker, jeg er mærkelig
Retter opmærksomheden
indad. Ser sit ansigt for sig
som rødt og fordrejet
Kropslige og
kognitive
symptomer
Sikkerhedsadfærd
Prøver at undertrykke kropslige
reaktioner. Undgår øjenkontakt.
Prøver desperat at finde på noget
at sige. Drikker / tager stoffer
2012
Møde hos sagsbehandler
Ryster, rødmer, halsen
snører sig sammen, kan
ikke finde på noget at sige
Lena Højgård Isager
14
Metoder i angstbehandlingen
• Opstilling af angsthierarki
• Brug af medfølende figur til at se på truende
situationer
• Medfølende brevskrivning
• Eksponering til angstvoldende situationer
• Adfærdseksperimenter
• Responshindring
2012
Lena Højgård Isager
15
Titrinsplan til at takle angst
Trin 1
Erkend at du har et problem med angst, som måske hæmmer dig eller griber ind i
dit liv på en eller anden måde
Trin 2
Tænk over, om din angst er knyttet til stress i dit liv eller kan skyldes en depression
– vær opmærksom på skyld / skam og selvkritik
Trin 3
Accepter, at du risikerer øget angst, før angsten tager af – men at du får bedre styr
på angsten og kan håndtere den
Trin 4
Gør dig det helt klart, hvorfor du ønsker at se angsten i øjnene – Lav liste
Trin 5
Spørg dig selv om du har brug for hjælp til at håndtere angsten
Trin 6
Lav en liste over situationer, hvor din angst kan spille en rolle, og noter, hvad du
kunne gøre for at få angsten til at gå over - angsthieraki
Trin 7
Forbered dig på den angstvoldende situation – beroligende vejrtrækning,
medfølende figur, anerkend dit mod …
Trin 8
Noter dig tanker til at håndtere angst – postkort med medfølende tanker om din
angst
Trin 9
Tag kampen op – eksponer til angsten med et medfølende fokus
Trin 10
Reflekter over din angst, når den er overstået
2012
Lena Højgård Isager
16
Angsthieraki eksempel socialfobi
Situationer hvor der kan
komme angst
Angstintensitet
Holde tale for flere
10
Holde tale for 5-10
9
Deltage i sammenkomst
8
Tale med 2-3
7
Biografbesøg, Bio + cafe, skovtur, brunchaftale…
Start med at sige få ting – øg gradvist – stil spørgsmål til andre
Tale med en ven
5
fx: Start med kort telefonsamtale, længere telefonsamtale, kort
kaffeaftale på cafe, frokostaftale ude, gåtur, besøg hjemme
Handle i Føtex
4
Samme rækkefølge som nedenfor
2
Købe 1 ting med få mennesker i butikken, købe flere ting med få
mennesker,
købe få ting med flere mennesker i butikken
Købe få ting med lidt kø
Tale med en i køen
Handle i kiosk
2012
Øvelser
Lena Højgård Isager
17
Angsthieraki
Situationer, hvor der kan
komme angst (sværeste øverst)
2012
Angstintensitet
Øvelser
Lena Højgård Isager
18

similar documents