prezentace

Report
Projekt
vydání odbborné publikace:
Uranové minerály
a jejich nejvýznamnější naleziště
v České Republice
OBSAH PREZENTACE:
• Základní údaje o projektu
• Cíle a podpora projektu
• Obsah publikace a seznam kapitol
• Ukázky finální podoby
• Možnosti podpory projektu
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:
•
Předpokládaný počet stran: cca 400 stran
•
Předpokládaný náklad: 400 - 600 ks *
•
Formát publikace: A4+
•
Zpracování: bílý křídový papír (200-250gr), pevná vazba, plnobarevná
•
Rozpočet projektu: **
•
Termín vydání: jaro 2014
•
Autorský kolektiv: Petr Pauliš, Karel Babka, Jiří Sejkora, Pavel Škácha
•
Spolupracovníci a recenzenti: : Ing. J. Čejka, DrSc. RNDr., J. Hloušek, Ing. J. Komínek,
CSc. (†), prof. RNDr. M. Novák, RNDr. J. Litochleb, RNDr. J. Ondřík, RNDr. J. Plášil, RNDr. P.
Rojík, Ing. B. Scharm, RNDr. F. Veselovský, …a celá řada našich předních odborníků na
mineralogii, geologii a historii hornictví, s podporou státních i soukromých organizací,
muzeí, oborových sdružení a hornických spolků, pracovníků bývalého ČSUP a pamětníků
* - při dostatené podpoře a zájmu z řad sponzorů je možno navýšit náklad.
** - detaily projektu včetně ekonomické části a rozpočtu budou poskytnuty zájemcům z řad sponzorů
CÍLE PROJEKTU
•
Hlavním cílem projektu je podat ucelený a aktuální přehled o uranové mineralizaci na
území ČR, včetně nově určených druhů a fází uranových minerálů…
•
Celkový přehled o významných ložiscích a lokalitách, které byly a jsou předmětem
průzkumu a těžby radioaktivních surovin na území ČR
PODPORA PROJEKTU
•
Podpora projektu ze státních i soukromých subjektů a organizací
•
Projekt je podporován také celou řadou předních odborníků na mineralogii, geologii a
hornickou historii
•
Podpůrným nástrojem bude i webová prezentace se základními informacemi a možností
přihlášení se k podpoře projektu
OBSAH PUBLIKACE A SEZNAM KAPITOL
• Úvod –předmluva, poděkování spolupracovníkům a recenzentům
• Stručná historie průzkumu a těžby uranu na území ČR -včetně historických
fotografií
• Atlas uranových minerálů včetně krystalografie a barevných fotografií (přes
100druhů)
• Přehled nejvýznamějších ložisek uranu v ČR -22 lokalit, včetně 60 barevných
mapových příloh (geologie, tektonika, hlavní důlní díla) a přes 100 čb i barevných
fotografií (včetně dosud nepublikovaných)
• Rejstříky (minerálů, lokalit a odborných výrazů)
• Resumé v anglickém jazyce
• Poděkování sponzorům a reklama -prezentace sponzorských firem a společností
UKÁZKY FINÁLNÍ PODOBY PUBLIKACE – 1.ČÁST
Hlavní částí publikace bude
Atlas uranových minerálů
Celkem přes 100 minerálních druhů a fází s výskytem v ČR, včetně nově určených
Pro každý minerál bude obsahovat:
-
Název
Chemické složení a fyzikálně-chemické vlastnosti
Detailní popis minerálu a další důležité informace
Krystalografie
barevné fotografie až do vel. A4 (J.Sejkora, P.Škácha)
UKÁZKY FINÁLNÍ PODOBY PUBLIKACE – 2.ČÁST
Druhou hlavní částí publikace bude:
Přehled nejvýznamějších nalezišť v ČR
řazených dle velikosti (objemu těžby) a lokalit s výskytem uranové mineralizace
Bude obsahovat:
-
Název ložiska (lokality)
Popis lokality, její historický vývoj a současnost
Údaje o průzkumu a těžbě
Barevné, strukturně-geologické mapy
LOŽISKA URANU DLE VELIKOSTI
(OBJEMU TĚŽBY)
Příbram
(48 432,2 t U)
Zálesí
(405,3 t U)
Dolní Rožínka
(19 267,0 t U)*
Chotěboř
(148,8 t U)
Stráž pod Ralskem (15 562,0 t U)**
Kladská
(115,9 t U)
Hamr na Jezeře
Ústaleč
(99,8 t U)
(13 205,9 t U)
Jáchymov
(7 849,0 t U)
Damětice
(83,9 t U)
Zadní Chodov
(4 150,7 t U)
Nový Fojtov
(46,3 t U)
Olší
(2 922,2 t U)
Medvědín
(20,8 t U)
Horní Slavkov
(2 668,3 t U)
Labská
(16,6 t U)
Jelení Vrch
(11,9 t U)
Vítkov II
(972,6 t U)
* -ložisko v těžbě; údaj do roku 2009 včetně
** - údaj bez chemické těžby do roku
..a další ložiska a lokality se zajímavou uranovou mineralizací, např. Měděnec, Rýžoviště,
Smrkovec, Horní Halže a Prachovice
Strukturně – geologické mapy
jednotlivých ložisek se zanesením
povrchové situace a hlavních důlních děl
Stručnou historii průzkumu a těžby
uranu na území ČR doplní
historické fotografie šachet , důlních
závodů a dalších provozů…
…z podzemí uranových dolů i
další zajímavé snímky z oficiálních
i soukromých archivů
PODPORA PROJEKTU
Přímá podpora projektu:
- Sponzoring formou finančního příspěvku na konto projektu
-
Dodatečné financování nákladů projektu
Nepřímá podpora projektu:
-
Závazné objednání výtisků publikace pro prezentační a marketingové účely, případně jako
pozornost pro externí spolupracující subjekty , dodavatele a zákazníky i přátele z oboru
-
Poskytnutí podkladů (textová, grafické i fotografické materiály, vzorky minerálů, atd.
případně kontaktů
VÝHODY PODPORY PROJEKTU A GARANCE
Výhody podpory:
- Umístění reklamy Vaší společnosti (logo texty a případně dalších materiálů) v publikaci
a na webu projektu.
- Nízké náklady na propagaci
- Možnost podílet se na dalších projektech
Garance:
- Podpora státu (publikace vzniká za podpory a se souhlasem DIAMO s.p.)
- Odbornost autorského kolektivu i spoluautorů, recenzentů a ostatních odborníků
- Distribuce do stejné cílové skupiny zákazníků Vaší společnosti a spolupracujícím firmám z
oblasti těžebního průmyslu, geologie, hydrogeologie, …
V případě zájmu o přímou podporu projektu formou
sponzorského daru zasílejte, prosím, prostředky na
níže uvedený účet
DO POZNÁMKY K PLATBĚ UVEĎTE, PROSÍM, NÁZEV ORGANIZACE A E-MAILEM
ZAŠLETE ÚDAJE PRO VYSTAVENÍ DOKLADU
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
IBAN:
138898001 / 5500
CZ1155000000000138898001
Děkujeme za projevený zájem o
podporu projektu
AUTORSKÝ KOLEKTIV
KONTAKT:
K.BABKA
E-MAIL: [email protected]
P.PAULIŠ
E-MAIL: [email protected]

similar documents