zde - OTE, as

Report
Registrace Lokální Distribuční Soustavy
Tahle prezentace má pouze informační charakter závaznými
jsou příslušné platné předpisy.
OTE, a.s.
Dušan Laco
Distributor
EIC kódy se využívají jako identifikace pro různé účely
Identifikace pro
EIC generuje
Kód OPM
Společnost
ČEPS, a.s.
-
Předací místo
Nadřazený distributor
1025
Odběrná místa
zákazníků
LDS
1002
Dopočtové za síť
OTE
1005
Autor: Dušan Laco
Strana: 2
Distributor
Postup registrace síti LDS
1. Vygenerovat EIC kódy pro Odběrné místa
2. Sdělit obchodníkovy
(příslušnému dodavateli)
i. EIC kódy odběrných míst (druh 1002)
ii. EIC kód za síť (druh 1005)
Obchodník zadává požadavek na změnu
dodavatele na uvedené OPM
(tímto se přiřadí na odběrné místa)
3. Zaregistrovat Odběrné místa na OTE
Autor: Dušan Laco
Strana: 3
Distributor
Pro jaké OPM generuje EIC distributor?
 1005 – za síť generuje OTE a sdělí LDS
 1002 – odběrné místa generuje distributor
• Jednotlivé OPM, kde se mění dodavatel
• SUMární OPM, kde se nemění dodavatel
• SUMární OPM lze zgrupovat pro
• Typ měření (A, B), Skupinu SN a další
• Typ měření C a CM se ještě dál „grupuje“
dle třídy TDD
Autor: Dušan Laco
Strana: 4
Distributor
Pravidla generování EIC
Kontrolní znak: https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/eic-check-digit.zip
Autor: Dušan Laco
Strana: 5
Distributor
Pravidla generování EIC
Pro sumární OPM
by táto část měla
obsahovat slovo
„SUM“
Kontrolní znak: https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/eic-check-digit.zip
Autor: Dušan Laco
Strana: 6
Distributor
Parametry k zaregistrování odběrného místa
 EIC kód
 Skupina pro stavy nouze
 Kategorie odběru
 Typ měření
 Pro B
• Distribuční kapacita (v m3??)
 Pro C, CM
• Třída TDD (číslo 1 až 12)
• Plánovaná roční spotřeba
(zadáva se s mínusem v kWh)
Autor: Dušan Laco
Strana: 7
Distributor
Skupina pro stavy nouze a kategorie
 Skupiny pro stavy nouze:
A, B1, B2, C1, C2, D, E, F
Přiřazení dle vyhlášky o stavu nouze
č. 344/2012
Kategorie odběru:
VO, SO, MO, DOM
Přiřazení dle přílohy č. 8 a č. 2 vyhlášky
č. 365/2009 o pravidlech trhu s plynem
Autor: Dušan Laco
Strana: 8
Distributor
Typy měření
Průběhová:
A, B
Neprůběhová:
C, CM
Informace uvedené v téhle prezentace mají jenom informativní charakter.
Závazné znění je uvedeno v platné legislativě.
Pro určení typu měření je to vyhláška č. 108/2011 o měření plynu .
Autor: Dušan Laco
Strana: 9
Distributor
Typy měření – průběhová
Průběhová => denní rozlišení, měřených dat
A
- roční spotřeba: ≥ 157 GWh
- odečet denně (dálkovým přenosem)
B
- roční spotřeba: 4 200 ≤ x ≤ 157 000 [MWh]
- náhradní data / odečet
Autor: Dušan Laco
Strana: 10
Distributor
Typy měření – neprůběhová
Neprůběhová => Průběh není dostupní. Odečet je
jenom jeden, a to na konci období. Tudíž, průběh
je modelován dle TDD.
C
- roční spotřeba ≤ 4 200 MWh
- odečet max. 14 měsíců, rozpočítán dle TDD
 CM - roční spotřeba ≤ 4 200 MWh
- odečet každý měsíc, rozpočítán dle TDD
Autor: Dušan Laco
Strana: 11
Distributor
C, CM přiřazení třídy TDD
 Existuje 12 tříd TDD, zařazení je dle přílohy
č. 8 a č. 11 vyhlášky č. 365/2009 o
pravidlech trhu s plynem
Zdroj: www.eru.cz
Číslování dle klíče:
Název
DOM1
DOM2
DOM3
DOM4
MO1
MO2
MO3
MO4
SO1
SO2
SO3
SO4
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Autor: Dušan Laco
Strana: 12

similar documents