Jiří Brát, Unilever ČR

Report
VÝŽIVOVÉ INOVACE
JAKO SOUČÁST
SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI FIREM
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
UNILEVER ČR
Naše zapojení...
180 zemí, 400 značek
...2 miliardy spotřebitelů každý den
NAŠE VIZE
NAŠÍ VIZÍ JE ROZVOJ OBCHODNÍ ČINNOSTI VE
SPOJENÍ
SE SNIŽOVÁNÍM DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ZVYŠOVÁNÍM POZITIVNÍHO VLIVU NA
SPOLEČNOST
UNILEVER PLÁN UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
3 CÍLE DO ROKU 2020
POMOCI
MILIARDĚ
LIDÍ ZLEPŠIT
ZDRAVÍ A
HYGIENU
SNÍŽIT NA
POLOVINU
DOPAD NA
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
PĚSTOVAT 100%
ZEMĚDĚLSKÝCH
SUROVIN
UDRŽITELNÝM
ZPŮSOBEM
ZLEPŠIT ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
POMOC 1 MILIARDĚ LIDÍ ZLEPŠIT
JEJICH ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ
PODMÍNKY
HYGIENA
VODA
VÝŽIVA
Výživa
jako součást udržitelného rozvoje
VÝŽIVA
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Snižování soli
Snižování nasycených mastných kyselin
Eliminace transmastných kyselin
Zvýšit příjem esenciálních mastných kyselin
Snižování cukru
Snižování kalorií
Poskytování nutričních informací (Choices)
Propagace zdravého srdce
Zlepšit zdraví našich zaměstnanců
DIVIZE VĚDA & VÝZKUM (R&D)
• 6000+ zaměstnanců
• 6 výzkumných center
• 31 regionálních vývojových center
• €1 miliarda ročně na projekty věda & výzkum
• 300 – 350 vědeckých publikací a přednášek na světových konferencích
• 250 - 300 patentů ročně
• Unilever vlastní celosvětově 20,000 patentů
SITUACE V ČESKÉ
REPUBLICE
NA CO NEJČASTĚJI UMÍRÁME ?
• Kardiovaskulární onemocnění - 48%
• Rakovina - 21%
• Chronická onemocnění dýchacích cest - 12%
• Diabetes - 3,5%
KARDIOVASKULÁRNÍ MORTALITA*
Úmrtí na 100,000 obyvatel
<30
>=30, <45
>=45, <80
>=80, <130
>=130
Věkově standardizované údaje, muži ve věku 0 až 64 let
*European cardiovascular disease statistics, 2008.
KLÍČOVÉ NUTRIENTY VE VÝŽIVĚ
- Dle expertní skupiny WHO/FAO 2003 za stále se zhoršující zdravotní stav
populace mohou 4 klíčové nutrienty ve výživě
Nasycené
mastné kyseliny
Trans mastné
kyseliny
Sodík
Cukr
- Jejich nepřiměřená konzumace vede ke kardiovaskulárních chorobám,
hypertenzi, obezitě.
WHO GLOBÁLNÍ STRATEGIE
Specifická doporučení pro průmysl:
» Snížit hladinu nasycených tuků, trans MK, přidaného cukru a soli
ve výrobcích na trhu.
13
» Poskytovat spotřebiteli odpovídající a srozumitelnou informaci o
výživové hodnotě výrobku.
» Zavádět jednoduchá jasné a konzistentní značení potravin a používat
vědecky podložená tvrzené.
» Pomáhat spotřebiteli s výběrem nutričně preferovaných potravin.
Zdraví je klíčový faktor rozvoje a ekonomického růstu společnosti
PŘÍJEM KLÍČOVÝCH NUTRIENTŮ V ČR
•
nasycené mastné kyseliny – 1,5 až 2x vyšší (nedaří se snižovat)
• transmastné kyseliny - situace se zlepšuje, ale limit je nízký
(2 – 2,5g denně), rizikové komodity v případě časté a opakované konzumace
(trvanlivé pečivo, náhražky čokolády, polevy)
•
sůl - 3x vyšší (16 g denně)
• cukr – 2x vyšší, konzumace vzrůstá, WHO plánuje snížit tolerovaný příjem
na polovinu
VELKÝ POTENCIÁL K NÁPRAVĚ

Přibližně 75% kardiovaskulárních onemocnění může být přiřazeno
ovlivnitelným rizikovým faktorům jako:

Vysoký krevní tlak

Složení krevních lipidů mimo rozsah doporučených hodnot

Kouření

Fyzická nečinnost

Obezita

Nesprávná strava

Diabetes mellitus
POŘADÍ VNÍMÁNÍ DŮLEŽITOSTI ZDRAVOTNÍCH
RIZIK
Zdravotní rizika z potravin
pořadí
podle odborníků
podle laiků
1.
výživa (složení stravy)
chemické kontaminanty
2.
kontaminace potravin
mikroorganizmy a jejich toxiny
potravinářská aditiva (látky
přídatné „E“)
3.
přírodní toxické látky
kontaminace potravin
mikroorganizmy a jejich toxiny
4.
chemické kontaminanty
výživa (složení stravy)
5.
potravinářská aditiva (látky
přídatné „E“)
přírodní toxické látky
ČEHO SE NEJVÍCE BOJÍME
Ano, mám
Trochu
mě to
velké
znepokojuje
obavy
Obavy
příliš
nemám
Vůbec
nemám
obavu
Nevím
Zbytky chemikálií ve stravě (např.
antibiotika v mase, dioxin v oleji apod.)
50.2%80,3%30.1%
13.8%
3.1%
2.5%
Pesticidy v ovoci, zelenině a cereáliích
47.2% 79,6%32.4%
15.2%
2.5%
2.4%
Nebezpečí bakteriální nákazy
43.2%
26.4%
20.5%
7.3%
2.3%
Geneticky modifikované potraviny
33.9%
26.9%
20.8%
13.4%
4.7%
Přenos nemocí ze zvířat
33.2%
25.7%
26.8%
12.1%
1.9%
Špatné nutriční složení stravy (špatný podíl
bílkovin, tuků, sacharidů apod.
16.8% 55,7%
38.9%
30.6%
8.9%
4.5%
Nemoci způsobené špatnou stravou (např.
obezita, nemoci srdce a cév, cukrovka)
33.6%
38.8%
17.1%
7.8%
2.4%
Přibírání na váze
25.3%
37.6%
22.6%
11.4%
2.8%
Obsah přídatných látek, tzv. éčka (barviva,
konzervační látky, aromata)
36.5% 73,8%37.3%
17.9%
4.9%
3.1%
Alergie způsobené jídlem
21.2%
26.4%
19.2%
4%
* nejvyšší hodnota
* nejnižší hodnota
28.9%
N=10.742
SPRÁVNÉ NUTRIČNÍ
SLOŽENÍ POTRAVIN:
PRIOTIRA PRO UNILEVER
JAK PLNÍME
NAŠE ZÁVAZKY
ZVÝŠIT
INFORMOVANOST
SPOTŘEBITELE
O VÝŽIVOVÉ HODNOTĚ POTRAVIN
CÍL
• Uvádění informací o výživové hodnotě potravin jsou standardem v
Evropě a Severní Americe, do roku 2015 celosvětově.
• Navíc údaj energie na porci a % denního doporučeného množství,
kde to legislativa umožní.
PLNĚNÍ
• V Evropě, Austrálie, Nový Zéland a Latinská Amerika údaje o
výživové hodnotě na obalech, pokrok v Africe, Asii a na středním
Východě.
Nutriční a zdravotní
tvrzení
Výživová
hodnota
Změny složení
výrobků &
osvěta
Standardy
reklamy
ÚČAST SPOLEČNOSTI UNILEVER V PROGRAMU
„CHOICES“
• Upozorňuje na potraviny a nápoje s nižším obsahem kritických živin
• Podporuje průmyslové inovace a změny receptur1
• Zlepšuje skladbu stravy z hlediska výživové hodnoty2
• Řízeno Choices International Foundation s celosvětovou působností
• www.choicesprogramme.org
• www.vimcojim.cz
• www.viemcojem.sk
• Otevřeno všem výrobcům, prodejcům a stravovacím provozům.
CHOICES PROGRAM MŮŽE ZLEPŠIT PŘÍJEM
JEDNOTLIVÝCH ŽIVIN
Při výběru produktů dle kritérií „choices“
Snížení rizikových živin
Zvýšení prospěšných živin
 transmastné kyseliny 63%
 vláknina 28%
 nasycené mastné kyseliny 40%
 vápník 17%
 cukr 36%
 železo 13%
 sodík / sůl 23%
 kyselina listová 5%
Roodenburg A, et al. Nutrition Bulletin, 2009: 34, 318–323.
ÚČASTNÍCI PROGRAMU
POČET PRODUKTŮ
NÁRŮST PRODUKTŮ S LOGEM VÍM, CO
JÍM
NÁRŮST POVĚDOMÍ
AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO EDUKATIVNÍ
ČINNOSTI
AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO EDUKATIVNÍ
ČINNOSTI
AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DO EDUKATIVNÍ
ČINNOSTI
CESTA JE TRNITÁ ….
CESTA JE TRNITÁ ….
CESTA JE TRNITÁ ….
…její proslulé „vraž do toho tucet vajec a libru
másla“ zase může vyvolat dojem nezdravé
výživy, plné cholesterolu; opak je však
pravdou. Recepty M.D. Rettigové jsou
založeny na potravinách prostých jakýchkoli
chemických přísad, jde tedy o kuchyni
přírodní a ekologickou.
Květy č. 43/2009
… ALE ŘEŠENÍ JE JEDNODUCHÉ
• Sledovat výživovou hodnotu potravin a celkovou skladbu stravy.
• Omezovat příjem rizikových živin a nahrazovat je zdraví prospěšnými.
jednoduché cukry
vysoký glykemický index
nasycené mastné kyseliny
komplexní sacharidy +
vláknina
nízký glykemický index
nenasycené mastné
kyseliny
ZMĚNY
STRAVOVACÍCH
NÁVYKŮ
SKUTEČNĚ
FUNGUJÍ
SPOTŘEBA POTRAVIN V ČR 1989 VS 1997
130 % rostlinné oleje a margaríny
118 % drůbeží maso
1989 = 100 %
110 % ovoce a zelenina
92 % vepřové maso
54 % hovězí maso
44 % máslo
ZMĚNY STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ
KVO mortalita /100000
Pokles non-HDL cholesterolu 1988-1997 ~ 13%
muži
ženy
Spotřeba tuků na obyvatele / rok
rostlinné tuky
sádlo
máslo
IKEM
DĚKUJI ZA
POZORNOST

similar documents