Stáhnout

Report
Pedagogická porada 14. června 2013
Bc. Zrcek Miroslav
 Je
nutné aby se do práce s IAT zapojili i
učitelé předmětu
 Český jazyk, matematika, (dějepis), ON i
další
 Pomůcky
 www.
 Na
naleznete na Metodickém portálu
rvp.cz
tomto portálu se nacházejí i již
zpracované DUMY ale i čeština pro cizince
 Na
tomto portálu po otevření naleznete:
 Všeobecné vzdělávání – český jazyk,
matematiku, základy přírodních věd
 Služby – gastronomie
 Informační a komunikační technika
 Finanční gramotnost
 Základy k podnikavosti
 Ekonomika a právo – zbožíznalství
 a spousty jiných aktuálních témat
 Interaktivními
tabulemi budou vybaveny
všechny třídy našeho učiliště
 Všichni
pedagogové by se měli do výuky s
tabulí zapojit dle svých možností.
 Myslím
si, že v tomto školním roce se práce
na IAT osvědčila a přinesla našim žákům
zajímavou, poutavou a motivující výuku
 Děkuji
za pozornost.

similar documents