Ji*ní Afrika

Report
0
Jižní Afrika
Obr. 0
Autor : J.Čáp
I.Doplň názvy států dle mapky a rozlohu regionu.
1
II. Doplň rok vyhlášení nezávislosti státu do tabulky v následující tabuli č.3 a
koloniální mocnost,která území před vyhlášením nezávislosti ovládala.
(dle mapek ze Školního atlasu světa ,str. 101)
14
4
2
3
1
11
7
5
13
6
8
10
9
Obr.1
12
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Název státu
Rok vyhlášení
nezávislosti
Koloniální mocnost
2
Jihoafrický region se rozkládá na jižním cípu afrického kontinentu. Oblast zahrnuje
území o ploše …… mil. km2. (Doplň údaj.)
Na západě tvoří hranici Atlantský oceán, na východě pak oceán Indický. Sever
hraničí s centrální a východní Afrikou, k jižní Africe přiléhají ostrovy Indického
oceánu včetně největšího afrického ostrova Madagaskaru.
Podstatná část povrchu jižní Afriky je tvořena velkou náhorní plošinou. V centrální
části pak Kalaharská pánev. Na jihovýchodě regionu je horský masiv Dračích hor.
3
Jižní Afrika leží v tropickém a subtropickém pásmu, nejvíce srážek přinášejí letní
monzuny vanoucí od Indického oceánu. Nejnižší srážky jsou v poušti Namib.
Rostlinstvo tvoří převážně savany a řídké savanové lesy. Při pobřeží Indického oceánu
jsou to pak lesy tropické. Na jižním pobřeží je vegetace středomořského typu – macchie.
Divoká zvěř je soustředěná především v rezervacích a přírodních parcích.
I.Zjisti,ve které zemi leží „Pobřeží koster“ a čemu toto území vděčí za svůj název.
I.Duna 45 v poušti …….. je nejvyšší písčitou dunou na světě.
4
„Duny byly cihlově červené a tyčily se do
výšky kolem 300 metrů .“
U Pobřeží koster je oblast proslulá vraky
lodí, které ztroskotaly díky husté mlze.
Některé z těchto vraků leží až 50 metrů
na pevnině díky pozvolnému postupu
pouště na západ.(=mořská regrese)
Poušť Namib je rozlehlá poušť v jihozápadní Africe. Jméno „Namib“ znamená podle místního jazyka
„nesmírný“ nebo „velká prázdnota“.Poušť zabírá plochu 50 000 km² a rozprostírá se v délce 1600 km
podél Atlantského oceánu na pobřeží státu……... Její šířka (od západu na východ) se pohybuje od 50 do
160 km. Částí zasahuje také do jihozápadní oblasti Angoly. Poušť rozděluje řeka Kuiseb na přibližně dvě
stejné části. Zatímco pro severní část jsou typické skalnaté útesy, propasti a štěrková pole, pro jižní je
charakteristický písek.
Území je považováno za nejstarší poušť na světě, protože zde suché podmínky panují již nejméně 80
milionů let. Její extrémní suchost je způsobena tlakovou……….mrazivého vzduchu, která se stáčí podél
pobřeží. Každoročně zde spadne pouhých 10 mm dešťů. Díky tomu je poušť téměř celá vyprahlá.
Významné zemědělské plodiny a další přírodní zdroje regionu.
5
V zemědělství převládá rostlinná výroba ,zaměřená na pěstování exportních plodin
jako je káva, čaj, tabák,bavlna,cukrová třtina,citrusy,víno a koření.
Pro domácí spotřebu se pěstuje hlavně kukuřice,rýže,proso,pšenice a maniok.
Živočišná výroba se specializuje na chov ovcí a hovězího dobytka.
Státy severovýchodní části regionu (Mosambik,Zambie,Zimbabwe) trpí střídáním
extrémního sucha s povodněmi. Důsledkem jsou milióny hladovějících obyvatel.
19.2.2007
Desítky tisíc lidí musely do
záchranného tábora poté, co se
Mosambik a sousední Zambie
ocitli pod vodou. Silné deště
způsobily, že řeka Zambezi se
vylila z břehů.
Obr.3
I. Kterou plodinu sklízí Afričan na obrázku ?
II. Vyhledej všechna využití této plodiny.
III. Jak ovlivnilo americké plantážní pěstování této plodiny život Afričanů
v minulých 3 stoletích?
Obr.4
6
I. Která země regionu má světové prvenství v těžbě 3 ze 4 zobrazených minerálů ?
II. Přiřaď v tabulce na následující tabuli ke každé ukázce název
minerálu,chemickou značku látky,pro kterou je nerost těžen a využití tohoto
nerostu. (Pt,C,Cr,Au)
B
A
Obr.6
D
Obr.5
C
FeCr2O4
Obr.7
Obr.8
7
8
vzorek
A
B
C
D
název minerálu chem. značka
prvku,pro
který je
nerost těžen
využití ( všechna,která nastuduješ)
Použité zdroje:
Milan Holeček,B.Janský,S.Tlach – Zeměpis světa 1
Eva Klímová – Školní atlas světa/Kartografie Praha 2007,2008/
Karel Kašparovský –Zeměpis II. v kostce
Wikipedie
Citace obrázků:
Obr. 0 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 2.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.africa-alive.de/Festival_2009/images/7GeteiltesPlanet-RUSSLAND.jpg
Obr.1
9
- NEZNÁMÝ. flicker.com [online]. [cit. 30.3.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.szs-pi.cz/downloads/Studenti/zem%C4%9Bpis%20%201.B/mapy/Afrika/slep%C3%A1%20mapa%20Afriky%20-%20regiony.JPG
Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Dune_7_in_the_Namib_Desert.jpeg
Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.meteocentrum.cz/images/zpravy/093.jpg
Obr.4 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10285071537/foto09/kava_13.jpg
Obr.5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://hgf10.vsb.cz/546/Chemproc/obrazky/gp/zlato.jpg
Obr.6 -NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.tyden.cz/obrazek/platina-477bc44e83345_300x200.jpg
Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Chromium_crystals
_and_1cm3_cube.jpg/255px-Chromium_crystals_and_1cm3_cube.jpg
Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.ideje.cz/uploads/image/data/519.jpg
10

similar documents