Kapittel 22

Report
BOKMÅL
Kapittel 22. Andre verdenskrig
Elevene skal kunne
– gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene, og drøfte
virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
Påbygging
Forspillet
- 1931: Den japanske hæren okkuperte Mandsjuria uten å rådføre seg
med sin egen regjering.
- Japan ble et militærdiktatur.
- 1936: Japan dannet Anti-Komintern-pakten sammen med Tyskland og
Italia.
- 1937: Japanske styrker okkuperte de viktigste byene i Kina og
innledet en omfattende offensiv mot de indre delene av landet.
Påbygging
- Mars 1938: Hitler innlemmet Østerrike i Tyskland (Anschluss).
- September 1938: Münchenforliket.
- August 1939: Ikke-angrepspakten mellom Hitler og Stalin.
- September 1939: Tyskland og Sovjetunionen okkuperte hver sin del
av Polen.
Påbygging
Hovedårsaker til krigen i Europa
- Tysk og italiensk ekspansjonisme.
- De andre stormaktenes vilje til å akseptere denne ekspansjonismen
så lenge og så langt (appeasement) at det til slutt ble umulig å stagge
den uten å gå til krig.
- De andre stormaktenes beslutning om å stanse den tyske og
italienske ekspansjonen, selv om det innebar krig.
Påbygging
Krigens første fase, 1939–1942
- 1. september: Angrepet på Polen.
- Våren 1940: Tyske styrker erobret Danmark, Norge, Nederland,
Belgia og Frankrike.
- 13. august til 15. september: Slaget om Storbritannia.
- 22. juni 1941: Hitler innledet angrepet på Sovjetunionen.
- 7. desember 1941: Japanske fly angrep den amerikanske
marinebasen i Pearl Harbor på Hawaii.
- Kort tid etter bombet japanerne Hong Kong og Singapore og invaderte
Thailand, Filippinene og Malaya.
Påbygging
Krigens andre fase, 1942–1945
- 1942: Engelsk-amerikanske tropper gikk i land i Algerie og begynte
tilbakeerobringen av Nord-Afrika.
- Våren 1942: Slaget ved Midway i Stillehavet.
- Juli 1943: Invasjonen av Sicilia og det påfølgende felttoget i Italia
begynte.
- Vinteren 1943: Slaget om Stalingrad.
- Juni 1944: Britiske, amerikanske og andre allierte styrker gikk i land i
Normandie i Frankrike.
- April 1945: De sovjetiske styrkene kom fram til Wien, og i mai slo de
seg fram og inn i Berlin.
Påbygging
- Krigen i Europa var over 8. mai 1945.
- 6. august 1945: Det amerikanske bombeflyet B-29 slapp den første
atombomben over Hiroshima.
- 14. august 1945: Japan aksepterte de alliertes krav om betingelsesløs
kapitulasjon.
Påbygging
En total krig
- I andre verdenskrig ble det for første gang i historien med fullt
overlegg drept flere sivile enn soldater.
- Hitler og regimet hans satte seg fore å utrydde alle jøder og
sigøynere.
- Under massakren i Nanjing ble mellom 300 000 og 400 000
mennesker henrettet og torturert.
- Ny teknologi og vitenskap brukt i krigens tjeneste førte til enorme tap
av menneskeliv.
- Ikke bare soldater og militære anlegg, men hele samfunn ble definert
som krigsmål.
Påbygging
Konsekvenser av krigen
- Nazismen og fascismen ble nedkjempet i 1945 og forsvant nesten for godt fra
det politiske livet.
- I Nürnberg ble de tyske nazilederne stilt for en internasjonal domstol. Denne
domstolen var et forsøk på å få til en internasjonal rettsordning.
- Demokratiet og menneskerettighetene kom styrket ut av krigen.
- I San Francisco i juni 1945 skrev 51 nasjoner under FN-pakten.
- Sovjetunionens nedkjemping av Hitlers styrker i øst bidro til at også
kommunismen og sosialismen kom styrket ut av krigen.
- Europa ble spaltet på midten og delt i to blokker.
- De gamle europeiske stormaktene kom svekket ut av krigen.
- Det europeiske koloniherredømmet brøt sammen etter 1945.
Påbygging

similar documents