midtsten

Report
ISRAEL-PALESTINA
KONFLIKTEN
2000 år siden:
• Romerne slår ned opprør. Mange jøder drept,
mange må flykte.
Jødene bosetter seg mange steder
Mange jødeforfølgelser i historien
• Eks Svartedauden: Jøder får skylden noen
steder – og brennes:
Utover på 1800-tallet: Sionisme:
Jødene må få egen stat.
Etter 1. verdenskrig:
• Britene har kontroll over området:
Britene lover jødene en stat og –
Britene lover palestinerne en stat……
2. verdenskrig
1947 – FN: To stater
• En jødisk
• En palestinsk
1948: Staten Israel
• Arabiske naboland: NEI!
• Krig. Israel vinner.
Cirka 750.000 palestinere ut av i Israel:
• Til
1967: 7 dagers krigen:
•
•
•
•
Israels områder etter 7
dagers krigen.
1978: Egypt får Sinai tilbake
mot fredsavtale mellom
Egypt og Israel.
OG FLERE ANDRE KRIGER…
1964: PLO
(Palestine Liberation Organization)
• FATAH (ET PARTI, VIKTIGSTE
PARTI I PLO).
• 70-tallet: Black September:
terror (for eksempel
Munchen OL)
HAMAS (1986)
• Palestinsk, islamistisk organisasjon: Politisk og
sosial
• Hva vil Hamas?
• Hele Palestina er muslimsk område – Israel ut.
NYE BOSETTINGER
• Israelere bygger hus og tar jord i områder
Israel tok i 1967-krigen. (For eksempel
Vestbredden – Øst-Jerusalem: nesten 500.000
israelere bosatt)
JERUSALEM - VIKTIG
• I 3 RELIGIONER
• FN: Jerusalem internasjonal kontroll eller delt.
• I dag: Israel kontroll.
INTIFADA (OPPRØR) 1987
• Frustrerte palestinere: ikke jobber, ikke land,
diskriminering, ingen løsning på konflikten
OSLO-AVTALEN:
• PLO anerkjenner Israel, Israel anerkjenner PLO
• Israel ut av okkuperte områder, palestinerne
få selvstyre Gaza og Vestbredden (Men ingen
selvstendig stat – ennå…)
MEN……….
• Israel fortsetter bosettinger
• Israel fortsetter streng kontroll og
diskriminering
• Palestinske selvmordsbombere
MUREN….
CHECKPOINTS
• 522 sjekkpunkter inne på Vestbredden +
mange midlertidige -> frustrere palestinere.
SITUASJONEN I DAG. 1
• HAMAS STYRER GAZA (MEN Israel kontroll
over alle grenser og sjøen)
• FATAH styrer Vestbredden, men
Israel har militær kontroll.
SITUASJONEN I DAG 2
• URO, spesielt på Vestbredden. Blir det en ny
intifada (nr.3)?
• Nye jødiske bosetninger fortsetter på
Vestbredden og i Øst-Jerusalem – nå 520.000
bosettere på okkuperte områder.
Hva vil ISRAEL?
• stoppe palestinsk terrorisme
• Ikke grensene fra før 1967 – gir ikke nok trygghet
• Kontroll over hele Jerusalem
• Kontroll inne på palestinske områder (terrorismefare)
• Palestinske flyktninger (nå 4,6 mill.) kan ikke komme
tilbake
• (Men forskjellige syn inne i Israel…)
HVA VIL PALESTINERNE?
• Hamas og Fatah uenige (Men Hamas litt
«mykere» nå?)
• Grensene før 1967: En israelsk og en
palestinsk stat
• Øst-Jerusalem skal være palestinsk
• Flyktningene må få komme tilbake.
HVA MENER FN?
• To stater (1947)
• Generalforsamlingen: Mange
resolusjoner mot Israel
• Sikkerhetsrådet (som har makt):
Ingen resolusjoner mot Israel (veto
fra USA).
• Problem for FN: Er palestinsk vold terrorisme
eller motstand mot okkupasjon?
USA
• Sterke grupper støtter Israel, både jødiske og
kristne (Bibelen: Gud ga Israel til jødene)
• Kan en president eller en senator bli valgt hvis
han/hun ikke støtter Israel??
EMSTREME GRUPPER PÅ BEGGE
SIDER:
• Vil HAMAS godkjenne Israel?
• Vil haukene eller duene i Israel «vinne»?

similar documents