App-V 5.0 SP2

Report
Fra 0 til 100 uden
at miste overblikket
edgemo summit CPH
maj 2014
Kort intro
Flemming Hjorth Andersen
Infrastructure specialist
Arbejder primært med Citrix
[email protected]
Præsentationen – alle 37 sider! - kan downloades fra
edgemo.com på mandag 
En typisk opgave
Pc-platformen skal fornyes. Der er +300 applikationer installeret lokalt på pc’erne.
Flere applikationer findes i flere versioner, og vi kan ikke konsolidere på én version.
Der er flere klient-server applikationer, hvor server- og klientversion skal følges ad ved opgradering.
Ofte bliver vi varslet <24 timer før en opgradering af back-end, f.eks. ved kritiske fejlretninger.
Vi ønsker at give brugerne mulighed for en mere mobil arbejdsgang. Derfor vil vi konsolidere vores
applikationer på en Citrix XenDesktop 7.5 løsning, på den mest kost-effektive måde.
Vi ønsker en effektiv løsning til administration af operativsystemer i XenDesktop løsningen.
Vores brugere kører 24/7-drift.
Løsningen
Umiddelbart lige til højrebenet!
- XenApp Hosted Shared til flertallet af brugerne (love it )
- Brugere med særlige behov tildeles en XenDesktop VDI
- Single image management med Machine Creation Services
MEN!
Hvordan Søren håndterer vi så…?
• At finde ud af hvad der kan køre på XenApp, og hvad der
kan/skal køre på XenDesktop?
• Hvilke operativsystemer vi skal benytte på hhv. XenApp og XenDesktop?
• At flere versioner af samme applikation måske skal konsolideres på samme
XenApp server?
• At software skal kunne installeres med kort varsel,
mens der er brugere på løsningen?
Eller sagt på en anden måde…
Hvordan kommer vi fra
Til
Uden at miste overblikket?
2 effektive værktøjer - I måske allerede har licenserne til!
Inkluderet i Platinum-licensen
fra og med XenApp/XenDesktop 7.5
Inkluderet i RDS- og MDOP-licensen
Citrix AppDNA 7.5
Kan AppDNA hjælpe os?
JA! fx med at:
• Skabe overblik over udfordringen – estimere arbejdsindsats
• Identificere problematiske applikationer
• Automatisere test af applikationer til ny platform
• Afhjælpe problemer med applikationer
• Kortlægge applikationer og operativsystemers DNA
Hvorfor AppDNA?
Til:
Kort sagt
Fra:
AppDNA - Data Import
• Active Directory & SCCM
– Importér brugere, gruppér OU’er mv. fra AD
– Importér pakker og collections fra SCCM
• Operativsystemer
– Importér virksomhedens eget image
• Windows Applications
– Direct Import (MSI & App-V)
– Application Capture (alt andet)
– Self Provisioning
• Web Applications
– Direct Import (Web Archive)
– Web Capture Import (AppDNA Web Spider)
AppDNA - Analyse
• Over 68.000 analysepunkter
• Eksterne data – Shims og App Readiness list
• Terminologi - RAG:
– Red = Applikation indeholder fejl, som ikke kan rettes med AppDNA,
og applikationen vil sandsynligvis fejle
– Amber = Applikation indeholder fejl, som muligvis kan rettes
enten automatisk eller manuelt
– Green = Applikation vil højst sandsynligt fungere
• AppDNA præcision: 95%
AppDNA - Planlægningsfasen
• Estate View
– Overblik over din samlede programkompatibilitet
– Before/After remediation (fix)
• Your Organization
– Se programkompatibilitet for en enkelt eller flere afdelinger/grupper
AppDNA - Design/assessment-fasen
Definere strategi for applikationslevering:
1. App-V 5.0 as XenApp Published Application
2. Locally installed app as XenApp Published Application
3. App-V 5.0 on XenDesktop VDI
4. Locally installed app on XenDesktop VDI
Virtual
AppDNA - Design/assessment-fasen
AppDNA Forward Path:
Application
Skype™ 6.7
Mocha Telnet for Vista
Lotus Notes 8.5.3
Google Chrome
Remote Desktop Connection Manager
Microsoft RichCopy 4.0
Wise InstallTailor 6.0
Secure Copy 3
Manufacturer
Skype Technologies S.A.
MochaSoft
IBM
Google, Inc.
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
Wise Solutions, Inc.
Small Wonders Software
Version
6.7.102
1.1
8.53.11258
6.520.549.283
2.2.0423
4.0.211
6.0.0
3.60.0000
Outcome
XenApp 7.5 on 2012R2 as Locally installed app
XenApp 7.5 on 2012R2 as App-V 5.0 app
XenDesktop on Windows 8.1 as Locally installed app
XenApp 7.5 on 2012R2 as App-V 5.0 app
XenApp 7.5 on 2012R2 as Locally installed app
XenDesktop on Windows 8.1 as Locally installed app
XenApp 7.5 on 2012R2 as App-V 5.0 app
XenDesktop on Windows 8.1 as App-V 5.0 app
Mulighed for kald af eksterne kommandoer!
RAG
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
AppDNA - Implementeringsfasen
• Application Issues
– Identificér application issues
– Find ”de lavthængende frugter”
• Application Actions
– Se AppDNA’s foreslåede actions, links til KB-artikler mv.
• Application Remediation
– Hent MST-fil, apply Shims
AppDNA Demo
• Direct Import af MSI
• Analyse – princippet
• Estate View
• Your Organization
• Forward Path
• Application actions and remediations
It’s demo time
Microsoft App-V 5.0
Kan App-V 5.0 SP2 hjælpe os?
JA! fx med at:
• Isolere applikationer, så flere versioner kan eksistere samtidigt på XenApp
• Lette udrulning og opdatering af applikationer (væk med Shadow keys)
• Eliminere konflikter, f.eks. DLL-konflikter
• Omgå problemer med programmer, som skriver til "ikke-godkendte“ foldere
• Installere applikationer, mens der er brugere på systemet!
• Lynhurtig installation ved anvendelse af streaming (just-in-time)
App-V 5.0 SP2 – Integration
• Integration til XenApp/XenDesktop 7.5 (user published applications)
• Application Groups – integration mellem virtuelle apps
• Integration til lokale apps
– RunVirtual key: HKLM\Software\Microsoft\AppV\Client\RunVirtual\<exe-file>
 @ = "<packageguid>_<versionguid>"
 Global setting, gælder for alle launches af det pågældende lokale program
– <local app command line> /appvve:<packageguid>_<versionguid>
 Fx shortcut til lokalt program, trækker det virtuelle miljø med i luften
– <local app command line> /appvpid:<PID>
 Fx til debug – starter program i det virtuelle miljø, som allerede kører!
– Kan laves mere generisk med PowerShell, fx:
$AppVName = Get-AppvClientPackage <Package>
Start-AppvVirtualProcess -AppvClientObject $AppVName cmd.exe
App-V 5.0 SP2 – Integration
Extension Points
Fx MailTo links, så de åbner med virtualiseret Outlook
Start virtuelt program fra fx start  Kør  Winword.exe
Integration til "Set Program access and computer defaults" samt "Set Default
programs"
Fx "Føj til 7-Zip arkiv" ved højreklik på fil/folder
Fx visning af PDF integreret i browser (IE Add-on)
App-V 5.0 SP2 – Integration
Administration af Extension points
• Extension Points kan enables/disables med dynamic configuration Files
• Fleste Extension Points administreres på user-niveau, såsom shortcuts
• Væsentlige Extension Points dog på computerniveau, såsom BHO's mv.
• Dynamic Configuration Files i XML-format
• Freeware tools til redigering!
www.virtualengine.com/vet/ace
App-V 5.0 SP2 – Demo
•
PVAD
–
–
•
Start Total Commander med PVAD'ed Java
Start regedit med PVAD'ed Java  Læg mærke til Java Home
Fake PVAD
–
–
Start Total Commander med Fake PVAD'ed Java
Start regedit med Fake PVAD'ed Java  Læg mærke til Java Home
•
Kig i pakkerne (rename to zip)
•
Integration med lokale programmer (/appvve)
–
–
•
Integration til "Default App settings"
–
–
–
•
Start Internet Explorer på siden http://javatester.org/version.html,viser Java 1.7 installeret.
Se samtidig version på tilføjelsesprogrammet Sun Java i "Manage Addons"
Start Internet Explorer integreret med virtuel Java 1.6 u20 på siden http://javatester.org/version.html, viser Java 1.6 installeret.
Se samtidig version på tilføjelsesprogrammet Sun Java i "Manage Addons".
Sæt virtuel Google Chrome som default browser
Start www.edgemo.com fra URL-link
Start Task Manager, find Chrome, Go to details, view colums: Command line. Verificér sti til executable. Bemærk client integration folder.
Integration til "Default Programs" samt kontekst-menuer
–
–
–
Opret zip-fil (send to Zip)
Højreklik, vælg "åbn med", vælg standard program (7-Zip)
Højreklik, brug 7-zip kontekst-menu
It’s demo time
App-V 5.0 SP2 – Streaming
Lidt baggrund
• Feature Block 0 = Publishing data
– Streames altid ved publishing.
• Feature Block 1 (optional) = Blocks som skal streames, inden programmet startes
– Bruges for at optimere brugeroplevelsen og undgå ventetid i selve applikationen
– Defineres under sequencing
• Feature Block 2 = Resten af applikationen
–
–
–
–
Streames on-demand (fault streaming)
Sættes AutoLoad = 1, streames hele pakken automatisk i baggrunden, 1. gang applikationen startes. Herefter streames ikke mere
Sættes AutoLoad = 2, streames ALLE pakker automatisk i baggrunden, når App-V service starter. Herefter streames ikke mere
Sættes AutoLoad = 0, disables autoload, dvs. indhold som ikke benyttes ender aldrig på klienten.
• Shared Content Store Mode
– Kun FB0 streames til klienten. Resten hentes fra package-source
– Ideel til non-persistent miljøer
App-V 5.0 SP2 – Streaming
Normal streaming (Fault Streaming):
App-V 5.0 SP2 – Streaming
Shared Content Store:
RDS & Memory
Management
App-V 5.0 SP2 – Manuel Deployment
MSI install
• ALTID Global publishing
• Hele pakken "mountes”
PowerShell install
• Fx startup script
• kan køres med/uden mount for HA (tilføj "| mount-appvclientpackage")
App-V 5.0 SP2 – Streaming Infrastructure
Simpelt setup – SMB Streaming
Publishing
App-V
server
App-V File Share
App-V 5.0 SP2 – Streaming Infrastructure
Load-balanced HA setup – HTTP Streaming
App-V 5.0 SP2 – SCCM Deployment
SCCM Standard setup w. HA
App-V 5.0 SP2 – SCCM Deployment
SCCM Global setup:
App-V 5.0 SP2 – Sequencing
Lidt sequencing best practises
• Brug nyeste sequencer (5.0 SP2 Hotfix 4)
– Husk at hotfixes også kan inkludere ny sequencer
•
•
•
•
•
Match target OS (integrationer)
Undgå domæne-medlemskab
Inkluder evt. Office
Tilføj .Net frameworks
Hold øje med C++ dependencies
– De deployes automatisk sammen med pakken, men det forøger load-tiden første gang app
startes. Overvej at deploy C++ mv. forinden.
• Undgå installer-initiated reboots, reboot i stedet manuelt
App-V 5.0 SP2 – Sequencing
Lidt sequencing best practises
• Vigtigt at kende applikationen
– Foretag en test-installation af pakken, inden sequencing
•
•
•
•
Pas på med at rydde for meget op i pakkerne!
Undgå fonte i pakker (performance)
Undgå GPO'er i pakker – de bliver alligevel ikke afviklet af klienten
Disable User Account Control (hvis det er standarden)
– Eller påtryk Shims i App-V pakken!
• Tænk over om pakken er en del af en connection group (Fake PVAD)
• Kig på Exclusion list – tilpas evt.
App-V 5.0 SP2 - Things to know
• Separat klient til hhv. klient OS og RDS
• Powershell baseret – ingen GUI fra og med 5.0 SP2
– GUI findes dog som app-v pakke
• Pass-through keys:
– REG_MULTI_SZ "PassThroughPaths" i
HKLM\Software\Microsoft\AppV\Subsystem\VirtualRegistry
– Fx HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies  ignorér GPO settings i pakker
App-V 5.0 SP2 – Things to know
• Package-format  Rename to zip and explore!
• Shortcuts – Integration Folder – application update
• PVAD – Primary Virtual Application Directory
• Ingen file redirection – best performance
• Applikation kaldes fra %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\AppV\Client\Integration\XXX\XXX\Root
• Skrivning til PVAD tilladt pr. default (Copy On Write)
• VFS (Fake PVAD)
• Redirrigerer til C:\Program Files (x86)\...
• nyttig ved integration med andet software, f.eks. hard-coded paths
• Skrivning til VFS følger som udgangspunkt NTFS permissions!
• Med Hotfix 4 mulighed for at tillade skrivning, uanset NTFS perm. Nyttigt ifm. "kælder-software"
App-V 5.0 SP2 – Things to know
Copy on Write (COW) – File System
• Writes to Roaming AppData (%appdata%)  %AppData%\Microsoft\AppV\Client\VFS
• Writes to Local AppData (%localappdata%)  %LocalAppData%\Microsoft\AppV\Client\VFS
• App-V 5.0 antager at alle programmer er lavet "the Microsoft way" 
• Husk at tage hånd om Local AppData!
Copy on Write (COW) – Registry
• Writes to HKCU  HKCU\Software\Microsoft\AppV\Client\Packages\<pkgguid>\REGISTRY
• Roames pr. default med brugerprofil/profil-løsning
• Writes to HKLM  HKLM\Software\Microsoft\AppV\Client\Packages\<pkgguid>\REGISTRY
• Roames IKKE med brugerprofil/profil-løsning
• Husk at tage hånd om "dårlig opførsel", fx apply Shim til redirection af registry write til HKCU
Tak fordi I kom 

similar documents