Forstå filosofiske grundbegreber

Report
Filosofiske grundbegreber
Møde for religionslærere og skoleledere
Magleås, 11. og 12. november 2013
Program
Mandag:
• Velkomst og rammesætning
• Porte til filosofiundervisningen v/ Dorthe Enger
• Messe
• Processen på egen skole
Tirsdag:
• Væren Sandhed og Frihed v/Jacob Thorsen
• Det onde v/ Jesper Fich
At lære børn at tænke og forstå….
At komme til en forståelse af sig selv og
meningen med livet / sin bestemmelse,
- er en eksistentiel og ”akademisk” disciplin!
Fagformål:
At eleven opnår forståelse for den religiøse
dimensions betydning for livsopfattelsen
hos ……
At elevens indsigt i kristendommen vokser,
– historisk, nutidigt og eksistentielt
Slutmål:
Undervisningen skal lede frem mod…….
”Forstå filosofiske grundbegreber og anvende
dem til at diskutere abstrakte spørgsmål”.
Filosofi
• Kærlighed til viden
• At stille gode spørgsmål
• Tankens grammatik
• Principielt og ikke kun subjektivt / relationelt
• Brug af regler og fornuft/logik
• Inddragelse af erfaringer
• Eksistentielt
Etik/
lykke
Subjektivt/
Erfaring/
Objektivt
Følelser
Tro/
Viden/
fornuft
Videnskab
Sandhed/
Væren
Hvad kommer fortidens filosoffers
tanker os ved…?
”Så længe det drejer sig om tanker vedr.
fundamentale menneskelige problemer, vil deres alder
aldrig være et argument imod dem.
Refleksioner af denne type vil være gyldige lige så
længe tilværelsen er problematisk, og det ser vi ingen
ende på…”
Trond Berg Eriksen i ”Undringens labyrint” 1994.
I stærk modsætning til udviklingstanken hos fx Hegel
og Darwin (1800-tallet) som mente at historien viste
en udvikling mod stadig større kundskaber og
humanitet….
At lære børn at tænke
• Tænk dig om…!
• Vær fornuftig…!
• Prøv at lyt…!
• Det er ulogisk…!
• Det hænger jo overhoved ikke sammen…!
At lære børn at tænke…
• Tænkningen skal være processuel og have
konsistens.
• Dette kræver:
- udvikling.
- Renselse af sindet hvor fejltagelser ryddes
at vejen efterhånden som de observeres
/erkendes. (Thomas Aquinas).
VI SKAL VÆK FRA SYNES´NINGER!!!
At lære børn at tænke…
• Logik.
Udelukkelse af selvmodsigelser.
Det samme kan ikke være sandt og ikkesandt på samme tid og under samme
forhold.
Fx Aristoteles´ Alle-argumentet:
1) Hvis A så B
2) Hvis ikke B
3) Så ikke A
Fornuft og Tro
• Platon og Aristoteles taler om fornuften som
menneskets evne til at erkende sandheden.
• Filosofien bliver i middelalderen bl.a. med
Thomas Aquinas ”teologiens tjener”.
Eksempelvis med Aristoteles:
- Læren om alle tings bestemmelse.
(teleologi)
- transsubstantiationslære
Accidens / substans >
om almenbegrebernes realitet.
Niels Steensen (1638-1686)
Tro og videnskab – hånd i hånd…
Tro er en forudsætning for at nå til en højere erkendelse..
Med inspiration fra Augustin formulerede Anselm af Canterbury
sætningen:
"Credo ut intelligam"
(lat. 'Jeg tror, for at kunne forstå').
Pave Benedikt XVI
Det fælles grundlag for samtalen kan aldrig være bibelen.
Der er kun én autoritet for samtalen: Fornuften..!
”Fornuften søger sandheden.
Og gennem evangeliet kommer den søgende frem
til Gud som er sandhedens og godhedens ophav.
Brug fornuften og lyt til samvittigheden og kom et
stykke af vejen.
Hvis tvivlen bliver det fremmeste princip, fjernes
vores vilje og evne til at skelne imellem godt og
ondt”.
Tale til universitetet La Sapienza i Rom, 2010.
Søren Kierkegaard:
”Subjektiviteten er sandheden,
men sandheden er ikke subjektiv”.
• Man må bringe sig selv med hele sit liv, glæder,
sorger, angst og død ”på spil” i forhold til
sandheden/Gud…
> Træde ind i relationen. Sætte sig selv på spil….
• Men ER der tale om sandheden, er den for både
dig og mig….
Udsagnet ”Det er sandt for mig….” er noget vrøvl !
Heidegger (1889-1976)
Ifølge Heidegger har vi glemt, hvad det er at være….
Han taler om en ’værensglemsel’.
Vi går op i det foreliggende, men stiller ikke spørgsmål om
dets væren.
Derfor er Heideggers metafysiske grundspørgsmål:
”Hvorfor er der overhoved noget,
og ikke snarere ingenting?”
Heidegger forskubber således tyngdepunktet bort fra
subjektet til væren.
Skolen i Athen (Rafael 1510)
De evige idéer eller
Fænomenerne i verden…..?
At lære børn at tænke og forstå….
At komme til en forståelse af sig selv og
meningen med livet / sin bestemmelse,
- er en eksistentiel og ”akademisk” disciplin!
Forankring
To vigtige dannelsesidealer der skal nå hinanden:
• Kvalificering af refleksion, analyse og fornuft
• At vore elever får ”hjertet” med:
”Det enkelte barn skal have lyst til at bruge
sig selv til glæde for medmennesket og
verden; til større frihed, retfærdighed og
fred”. (Værdigrundlaget på ISJ)

similar documents