Kreslení valivých ložisek, jejich TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ

Report
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Ing. Helena Jagošová
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Kreslení valivých ložisek a jejich utěsňování
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Střední vzdělávání s výučním listem, 2. ročník
Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník
Technická dokumentace
Vzdělávací obor
23 – 51 – H/01, 23-45-L/001
Tematický okruh
Kreslení strojních součástí a spojů .
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 2. ročník
Anotace
Žáci se naučí zobrazovat různé druhy valivých ložisek a jejich těsnění a zajištění proti posunutí.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Valivá ložiska podrobně, zjednodušeně, schematicky, těsnění pro ložiska.
Datum
20. 8. 2013
www.zlinskedumy.cz
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
Zobrazení na výkrese sestavy
3D skutečnost
NA VÝKRESE SESTAVY se valivá ložiska zobrazují:
1. Zjednodušeně s vynecháním zobrazení klece a dalších podrobností, obvykle
v řezu, ve funkční poloze tlustou čarou
2.
Schematicky osovým křížem, tlustou čarou v místě valivého
elementu a to s nebo bez uvedení typu a počtu valivých
tělísek, toto se použije pokud se sestava kreslí v malém
měřítku nebo kde není třeba z estetických důvodů ložisko
kreslit zjednodušeně
3.
Kombinací zjednodušeného a schematického
zobrazení
4.
Ve výjimečných případech se zobrazí v průmětu kolmém na osu
hřídele, zjednodušeně bez klece se zobrazením jednoho valivého elementu
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
5.
Pokud je několik ložisek na výkrese sestavě, šrafují se
jednotlivé kroužky ložiska stejným směrem,
u samostatného se každý kroužek šrafuje jiným směrem
6.
Přibližné rozměry jednotlivých částí ložiska se musí
vypočítat
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
7.
Ložisko se označí pozičním číslem a v soupisu položek se
označí dle ČSN, např.:
Valivá ložiska jsou součásti normalizované.
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
ZAJIŠTĚNÍ VALIVÝCH LOŽISEK NA HŘÍDELI
1) Pomocí opěrných ploch na hřídeli a v tělese:
2) Pomocí pojistné desky a šroubu:
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
3) Pojistným kroužkem ČSN 02 2930:
4) Pomocí pojistné podložky MB (ČSN 02 3640) a kruhové
matice KM (ČSN 02 3630):
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
TĚSNĚNÍ
Ložiskový prostor je třeba utěsnit proti úniku maziva a proti vnikání vlhkosti a nečistot.
Zobrazování některých druhů těsnění – podrobně:
1.
Těsnění plstěným kroužkem proti prachu
2.
Těsnění hřídelovým těsnícím kroužkem – Gufero
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
TĚSNĚNÍ
Ložiskový prostor je třeba utěsnit proti úniku maziva a proti vnikání vlhkosti a nečistot.
Zobrazování některých druhů těsnění – schematicky:
1.
Obecnou značkou
2. Obecnou značkou s nakreslením skutečného obrysu těsnění
3. Obecnou značkou s nakreslením šipek určujících
směr působení těsnění (důležité pro montáž):
2. Obecnou značkou s naznačením tvaru a funkce těsnění
KRESLENÍ VALIVÝCH LOŽISEK, JEJICH TĚSNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ
ÚKOLY K OPAKOVÁNÍ
1)
2)
3)
Vysvětlete jak se zobrazují valivá ložiska
Vysvětlete jak se zobrazují zajištění valivých ložisek
Vysvětlete jak se zobrazují těsnění ložisek
ZDROJE A PRAMENY
• KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno:
CP Books, 2005. ISBN 80-251-0498-2.
• ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro
školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, 341 s. ISBN 80-7183297-9.
• Obrázek KM matice a MB podložky [online]. [cit. 2013-08-20].
Dostupné z: http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=89

similar documents