Kanwisher

Report
Functional specificity in the human brain:
A window into the functional architecture
of the mind
‫לוקליזציה או לא‪-‬קליזציה?‬
‫• לוקליזציה‪ -‬תחילתה במאה ה‪18-‬‬
‫• ‪Franz Joseph Gal‬‬
‫• ‪Brodmann ,Broca‬‬
‫‪Nancy Kanwisher‬‬
‫• המאה ה‪ :20-‬קונצנזוס לגבי אזורי התמחות עבור‬
‫פונקציות סנסוריות ומוטוריות בסיסיות‬
‫• המאה ה‪ :21-‬האם קיימות רמות של לוקליזציה מוחית?‬
‫האם קיימת לוקליזציה גם עבור פונקציות קוגנטיביות‬
‫גבוהות?‬
‫מחקרי לזיות ודימות מוחי‬
‫• חקירת ליקויים קוגנטיביים שנגרמו מלזיות לוקליות‬
‫מאפשרת להסיק על הכרחיות האיזור הפגוע‬
‫לפונקציה הפגועה‪.‬‬
‫• דיסוציאציות פונקציוליות אינן שכיחות‬
‫• השלמת התמונה בעזרת מחקרי דימות מוחי‬
‫תפקודי (‪(fMRI‬‬
‫התמחויות פונקציונליות במסלול הויזואלי‬
‫ונטרלי‬
‫• אזורים ויזואלים המגיבים באופן סלקטיבי לגירויים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -FFA‬פרצופים‬
‫‪ -PPA‬מקומות‬
‫‪ -EBA‬צורת גוף‬
‫‪ -MT/V5‬תנועה‬
‫• ספציפיות אזורית ‪ vs‬ספציפיות פונקציונלית‬
‫‪Fusiform Face Area‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מיקום‪Midfusiform gurys -‬‬
‫מגיבי לגירויי פנים‬
‫רגיש לצורות ‪ T‬בפנים‬
‫‪Inversion effect‬‬
‫יכולת תפיסת פרצופים הינה מולדת‪ ,‬אך מתעצבת‬
‫לפי התנסויות במהלך החיים‬
‫(בניגוד ליכולת זיהוי מלים‪ ,‬שנעשית ב‪ VWFA-‬ואינה מולדת)‪.‬‬
‫‪Parahipocampal Place Area‬‬
‫• מיקום‪ -‬צמוד ל‪ collateral sulcus-‬בקורטקס הפרה‪-‬‬
‫היפוקמפלי‪.‬‬
‫• מגיב ספציפית למקומות (סידור מרחבי)‬
‫• בפגיעה באיזור נפגעת היכולת לתפיסת מידע‬
‫מרחבי ולמיקום עצמי במרחב‪.‬‬
‫‪Extrastriate Body Area‬‬
‫• מיקום‪ -‬קרוב (ולעיתים חופף) ל‪.MT-‬‬
‫• מגיב ספציפית לצורת גוף וחלקי גוף‪.‬‬
‫• פעיל יותר בתגובה לתפיסת גוף של אחרים לעומת‬
‫של עצמך‪.‬‬
‫הבחנה פונקציונלית בין אזורים מוחיים‬
‫• האם לאזורים מסויימים יש גבולות ברורים‪ ,‬או‬
‫שישנה הדרגה במעבר בין איזור לאיזור?‬
‫• הבחנה שרירותית‪ -‬נקבעת לפי הערכת התפקוד‬
‫הפונקציונלי של האיזור‬
‫מדוע יש התמחות לגירויים מסויימים?‬
‫• במחקר נבדקה התמחות לגירויים לפי קטגוריות‪:‬‬
‫• גירויים קריטיים להישרדות (נחשים‪ ,‬מזון)‬
‫• גירויים שכיחים בחיים המודרניים (פלאפון)‬
‫• גירויים שנמצאו במחקרי לזיות (פירות וירקות)‬
‫• לא נמצאה התמחות פונקציונלית‪.‬‬
‫• באופן עקבי נמצאה התמחות בתפיסת גירויים‬
‫עבור האיזורים ‪.EBA ,PPA ,FFA‬‬
‫אלגוריתם לאיתור פרופיל תפקודי‬
‫• קיימת הטייה תרבותית לחיפוש במחקר אחר‬
‫השערה עבור גירויים מסויימים‪.‬‬
‫• האלגוריתם מבצע חיפוש אחר פרופיל של תגובה‬
‫דומיננטית‪ ,‬מעבר לתגובה עבור קטגוריה‬
‫ספציפית‪.‬‬
‫• התגובות החזקות ביותר נמצאו עבור אזורי ה‪,FFA-‬‬
‫‪.EBA ,PPA‬‬
‫התמחות תפקודית למחשבות‬
‫• )‪ -Saxe (2003‬אזור ה‪TOM-‬‬
‫• ממוקם בצומת הפריאטו‪-‬טמפורלית‬
‫• המסקנה‪ :‬התמחות תפקודית אינה מוגבלת‬
‫לאזורים סנסוריים ומוטוריים נמוכים‬
‫התמחות תפקודית בשפה‬
‫• ממצאים מנוגדים‪:‬‬
‫– מחקרי לזיות‪ -‬הראו התמחות תפקודית של אספקטים‬
‫מסויימים בשפה‪.‬‬
‫– מחקרי דימות מוחי‪ -‬מצביעים על חפיפה בין עיבוד‬
‫לשוני ולא‪-‬לשוני‪.‬‬
‫• הבעיה נובעת משימוש בשיטה של ניתוחי קבוצות‬
‫במחקרי הדימות‪.‬‬
‫הפיתרון‪ :‬שימוש בשיטת ‪ fROI‬עבור נבדקים בודדים‪.‬‬
‫התמחות תפקודית בשפה‬
‫• אזורי השפה אינם ספציפיים לעיבוד לשוני‪ ,‬אלא‬
‫חולקים מודלים חישוביים עם תחומים לא לשוניים‬
‫(מוזיקה)‪.‬‬
‫התמחות תפקודית של נוירוני מראה‬
‫• מגיבים באופן ספציפי לפעולה מסויימת (הכנסת‬
‫מזון לפה)‪ ,‬באופן בלתי תלוי במבצע הפעולה‬
‫(אקטיבי‪/‬צפייה באחר)‪.‬‬
‫• ממוקמים ב‪)IPL( Inferior Parietal Lobe -‬‬
‫• ה‪ IPL -‬הימני מגיב באופן סלקטיבי לייצוגים‬
‫מוטוריים ותפיסתיים של פעולות‪ -‬פעיל יותר בעת‬
‫צפייה בפעולה שנעשתה קודם לכן‪ ,‬לעומת צפייה‬
‫בפעולה שלא בוצעה‪.‬‬
‫‪Back to main‬‬

similar documents