SME Finance in Moldova Analysis and Policy

Report
Atragerea ISD în Moldova: Fapte, Potenţial
şi Recomandări
Dr. Ricardo Giucci & Jörg Radeke
Echipa Economică Germană Moldova
Chişinău, iunie 21, 2012
German Economic Team Moldova
Structura
1. Introducere
2. ISD în Moldova: Fapte
3. Cum sporim fluxul de ISD : Recomandări
4. Concluzii
German Economic Team Moldova
2
2. ISD în Moldova: Fapte
German Economic Team Moldova
3
ISD: Recuperare lentă după criza
economică
Fluxuri nete de investiţii directe
800
700
USD m
600
500
400
300
200
100
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: UNCTAD 2012
German Economic Team Moldova
4
ISD Comparaţie la nivel internaţional
Stocul de ISD per capita la sfârşitul lui 2010
12,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Russia
Belarus
Estonia
Latvia
Poland
Ukraine
Romania
0
Moldova
USD/person
10,000
Source: IMF Data Warehouse, Eurostat
German Economic Team Moldova
5
ISD dominate de servicii
Poziţiille ISD în sectoare in 2010
Transport &
comunicaţii
9%
Altele
6%
Energie, gaz
şi apă
8%
Industrie
prelucrătoar
e
18%
Bunuri
imobile
18%
Finanţe
22%
Comerţ cu
ridicata şi
amănuntul
19%
Source: Moldovan Investment and Export
Promotion Organisation (MIEPO) (2010)
German Economic Team Moldova
6
Cât de competitivă este Moldova?
Măsuri selective ale competitivităţii Moldovei
Ţara
Salariul lunar în
producere
(USD/FTE)
Productivitate Cheltuieli pentru
(PIB/persoană
educaţie
angajată)
% în GDP
Moldova
249
11,807
9.1
România
470
11,019
4.3
Ucraina
237
9,564
5.3
Belarus
335
28,465
4.5
Polonia
899
25,873
5.1
3,008
43,050
4.6
Germania
Întrebare: De ce Moldova nu reuşeşte să atragă investiţii
Source: IMF, Eurostat
străine?
German Economic Team Moldova
7
3. Cum pot fi majorate ISD:
Recomandări
German Economic Team Moldova
8
Cum putem atrage investitorii străini
• Problema modului în care pot fi majorate fluxurile de ISD
în ţară a fost discutată pe larg
• Procedura standard este revizuirea legislaţiei, care
ulterior este comparată cu cele mai bune practici
internaţionale
• Deşi, legislaţia este importantă, există alte probleme
care afectează deciziile investiţionale - ne vom
concentra pe:
• Bariere legislative selectate - terenuri şi legislaţia muncii
• Relaţia dintre stat şi mediul de afaceri
• Abordare personalizată vs instituţională în vederea
atragerii investiţiilor straine directe
German Economic Team Moldova
9
1. Bariere legislative selectate
• Forţa de muncă şi terenurile sunt doi factori-cheie de producţie, în
orice economie
• În Republica Moldova, ambii factori se confruntă cu bariere
legislative severe care inhibă rentabilitatea reală sau percepută şi
investiţiile străine directe
• Resurse umane
• Cheltuielile ridicate în domeniul educaţiei din Republica Moldova şi
o forţă de muncă bine educată poziţionează ţara ca o locaţie pentru
investiţii
• Cu toate acestea, investitorii străini deseori se plâng pe dificultăţile
cu care se ciocnesc la identificarea personalului calificat
• Doi factori problematici asociaţi:
– Sistemul educaţional curent
– Reglementarea pieţei muncii
German Economic Team Moldova
10
Sistem educaţional depăşit- investitorii sunt
reticenţi să investească în instruire
• Sistemul învăţământului vocaţional este depăşit – utilizarea
manualelor, curriculei şi tehnologiilor vechi
• Soluţie posibilă : companiile investesc în şcolarizarea
ulterioară
• Cu toate acestea, fluctuaţia mare şi lipsa opţiunilor de a reţine
personalul instruit în companie reduce semnificativ
stimulentele de a investi în şcolarizarea ulterioară
Recomandarea1: Reforma legislaţiei muncii pentru oferirea
stimulentelor companiilor străine să investească în educaţia ulterioară
Recomandarea 2: Revizuirea sistemului educaţional pentru a satisface
economia bazată pe cunoştinţe. Utilizarea proiectelor pilot pentru a
testa idei şi a se consulta cu mediul de afaceri
German Economic Team Moldova
11
Interzicerea procurării terenurilor adaugă
costuri şi riscuri enorme investitorilor
• Problemă: Pe hârtie investitorii străini nu pot procura terenuri
• Deşi, această interdicţie poate, într-o anumită măsură, să fie eludată
• Dar acest lucru este costisitor şi riscant, astfel descurajând
investiţiile noi
• Interdicţia de achiziţionare a terenurilor îi afectează, în special
afacerile noi şi IMM-urile
• Având în vedere mai multe modalităţi de ocolire a normelor,
ajustarea legislaţiei ar putea avea un efect practic imediat fără nici
un cost
Recomandarea 3: Permiterea investitorilor străini să procure terenuri
(sau arendă pe termen lung)
German Economic Team Moldova
12
2. Relaţii problematice între guvern şi
agenţii economici
• Problema 1: Nivel înalt al caracterului arbitrar al
administraţiei de stat atunci când abordează mediul de
afaceri, şi
• Discrepanţă mare dintre legislaţia pe hârtie şi punerea în
aplicare a acesteia
• Majorează costurile şi riscurile afacerilor
Recomandarea 4: Trebuie pusă în aplicare legislaţia îmbunătăţilă – în
special autorităţile fiscale
German Economic Team Moldova
13
Lipsa consultărilor majorează riscul
pentru investitori
• Problema 2: Mediul de afaceri este rareori consultat, iar
unele regulamente intră în vigoare, cu puţin timp după
adoptare sau chiar retroactiv
• Evitatarea lobby-ului nu ar trebui să excludă consultarea
ex-ante cu mediul de afaceri
• Sursă majoră de risc pentru (străini), investitori
Recomandare 5: Consultarea părţilor interesate, inclusiv mediul de
afaceri la elaborarea noii legislaţii relevante
German Economic Team Moldova
14
3. De la o abordare personalizată spre o
abordare instituţionalizată de atragere a ISD
• Problemă: Factorii de decizie preferă să facă
aranjamente directe cu investitorii străini (în loc de a
delega agenţiilor, cum ar fi MIEPO)
• În timp ce acest lucru este benefic pentru investitor pe
termen scurt – există un risc imens pentru agentul
economic în cazul în care pierde sprijinul politic (de
exemplu, schimbarea guvernului)
Recomandarea 6: Adoptarea unei abordări instituţionale în ce priveşte
atragerea ISD conform celor mai bune practici
• Pentru ca acest lucru să funcţioneze, este important ca
structura instituţională şi financiară să reflecte cea mai
bună practică internaţională
German Economic Team Moldova
15
3. Concluzii
German Economic Team Moldova
16
Pentru investitori sunt importante profiturile
Investiţii în
Moldova?
Profituri aşteptate
Implementar
ea arbitrară a
legislaţiei
Modificări
neaşteptate
a legislaţiei
fără
consultare
Abordare
personalizat
ă
Risc
•
•
Relaţie stat-mediu
de afaceri
Interdicţie
de
procurare a
terenurilor
Plăţi oficiale
şi neoficiale
Stab. politică/
previzibilitate
• Atragerea investiţ
iilor
Costuri
•
Capital
•
Forţa de muncă
•
Terenuri
•
Taxe, Plăţi
German Economic Team Moldova
Legi
nefavorabile
care
reglementează
relaţiile de
muncă
17
Privire generală asupra recomandărilor
Recomandare 1: Reforma legislaţiei muncii pentru a acorda stimulente
investitorilor cu scopul de a investi în educaţia ulterioară
Recomandare 2: Revizuirea sistemului educaţional pentru a ţine cont
de economia bazată pe cunoştinţe. Utilizarea exerciţiilor pilot pentru a
testa idei şi a se consulta îndeaproape cu mediul de afaceri
Recomandare 3: Permiterea achiziţiei terenurilor (sau arendă pe
termen lung) pentru investitorii străini
Recomandare 4: Legislaţia îmbunătăţită trebuie să se reflecte în
punere în aplicare şi comportamentul organelor de stat – în special
autorităţile fiscale
German Economic Team Moldova
18
Privire generală asupra recomandărilor
(continuare)
Recomandarea 5: Consultarea cu părţile interesate, inclusiv agenţii
economici la elaborarea legislaţiei relevante noi
Recomandarea 6: Adoptarea abordării instituţionale în vederea
atragerii ISD conform celei mai bune practici
Recomandare generală:
Realinierea reglementărilor învechite cu realitatea va îmbunătăţi în
mod semnificativ mediul de afaceri cu costuri scăzute
German Economic Team Moldova
19
Contacte
Dr. Ricardo Giucci
[email protected]
Jörg Radeke
[email protected]
German Economic Team Moldova
c/o BE Berlin Economics GmbH
Schillerstr. 59, D-10627 Berlin
Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
Fax: +49 30 / 20 61 34 64 9
E-mail: [email protected]
www.get-moldova.de
German Economic Team Moldova
20

similar documents