PowerPoint-presentatie - Kennisnet ECK klantdag

Report
Uitwisseling leerresultaten in de
praktijk
Kennisnet ECK klantdag
14 mei 2013
Onderwerpen
 Achtergrond ‘Uitwisseling leerresultaten’ /
EduStandaard
 In de praktijk:
Achtergrond
 Het ECK2-programma (2010-2012) is de
broedkamer voor oa.
– ‘NL-QTI 1.0’ (Uitwisselen digitaal
toetsmateriaal)
– ‘Uitwisseling leerresultaten’
 Ontwikkeld samen met alle betrokken
stakeholders
 Sinds april 2013 formeel in beheer bij
EduStandaard
Achtergrond
 De afspraken NL-QTI en UWLR
ondersteunen de ambitie van de
onderwijssector om het opbrengstgericht
werken te versterken.
 Opbrengstgericht werken houdt in dat
leraren, managers en leerlingen zich in
hun werk- en leerproces laten leiden door
de uitkomsten van metingen van het
(eigen) kennis- en vaardigheidsniveau.
De cyclus van Opbrengstgericht
werken
NL-QTI 1.0
UWLR
Relevantie UWLR 1.0
 Algemeen
– Biedt onderwijsinstellingen, educatieve
uitgeverijen, leveranciers van leer- en
toetssystemen en leveranciers van
leerlingadministratiesystemen de mogelijkheid
leerlinggegevens en leerresultaten uit te
wisselen.
 Voor onderwijsinstellingen
– Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid
van leerresultaten wordt het onderwijskundig
gebruik van deze informatie vergemakkelijkt.
Relevantie UWLR 1.0
– Goed geregistreerde en toegankelijke
leerresultaten faciliteren daarnaast de
verantwoording en communicatie richting
ouders en Onderwijsinspectie.
 Voor marktpartijen
– Door gebruik te maken van UWLR 1.0 hoeven
er minder koppelingen te worden ontwikkeld
en onderhouden voor de uitwisseling van
leerlinggegevens en leerresultaten.
Scope en implementatie UWLR 1.0
 UWLR 1.0 is een basisafspraak.
 Schaalbare afspraak, waarin bestaande
Nederlandse initiatieven (na aanpassing)
zijn geïncorporeerd.
 Kan snel worden geïmplementeerd.
 Is geïmplementeerd door de meeste
educatieve uitgeverijen en aanbieders van
leerlingadministratiesystemen in de POsector.
 Implementaties worden voortgezet.
Roadmap UWLR 2.0
 UWLR 1.0 zal worden doorontwikkeld:
– Aansluiting op Basispoort en DTDL.
– Aansluiting op OSO.
– Opname extra functionaliteit n.a.v. evaluatie
huidige implementaties in de PO-sector.
– Opname extra functionaliteit n.a.v. wensen
stakeholders VO- en MBO-sector.
 UWLR 2.0: één standaard met verschillende
conformance levels.
Werkgroep ‘ Gebruik leermateriaal’
 Jim Bijlstra
 Erik Siegel
Inhoud
Uitwisseling leerresultaten in de praktijk
Kennisnet ECK klantdag - dinsdag 14 mei 2013, 12:00 – 12:45 uur
Start
Inleiding
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
Inhoud
Inhoud
Dotcomschool en Zwijsen laten u tijdens dit seminar zien hoe de uitwisseling van leerresultaten tot stand is
gekomen en hoe het in de praktijk werkt.
Start
O Antoinette Erdmann (Dotcomschool)
O Lisette van Kemenade (Zwijsen)
Inleiding
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
O Henk Nijstad (Kennisnet / EduStandaard)
Inhoud
Inleiding
Waarom een standaard?
Start
Inleiding
O Docenten willen graag de leerresultaten van hun leerlingen geautomatiseerd en foutloos beschikbaar hebben
op een centrale plek, zodat ze van daaruit er verder mee aan de slag kunnen.
In het ECK2-programma is hiervoor een afspraak ontwikkeld en inmiddels in beheer gebracht bij
EduStandaard.
O Leerlingvolg- en schooladministratiesysteem (LAS) Dotcomschool is één van de partijen die als eerste deze
afspraak heeft geïmplementeerd. Daarmee wordt het mogelijk om leerresultaten met methodeomgevingen
van diverse uitgevers uit te wisselen. In deze presentatie zal Dotcomschool samen met uitgeverij Zwijsen uit de
doeken doen op welke klantvragen hiermee precies wordt ingespeeld en welke voordelen dit biedt.
Vanuit EduStandaard zal de verdere doorontwikkeling met alle betrokken ketenpartijen worden gepresenteerd.
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
Inhoud
ECK2/UWLR
Koppeling: Uitwisseling Leerresultaten (UWLR)
Start
O De koppeling tussen Uitgeverij Zwijsen en Dotcomschool is gerealiseerd voor enerzijds het SchoolOAS en anderzijds
Wizwijs, Estafette, Veilig stap voor stap en Veilig leren lezen.
Inleiding
ECK2/UWLR
O Door deze koppeling krijgt u in het SchoolOAS de beschikking over alle relevante gegevens op leerlingniveau,
inclusief de toetsscores en niveaus van methodegebonden toetsen van Zwijsen. Iedere toetsscore die is
ingevoerd in een programma van Zwijsen wordt automatisch via de koppeling direct naar het SchoolOAS
verzonden. In het SchoolOAS zijn deze resultaten zichtbaar in het onderdeel Schooljaar en het Leerlingdossier
bij de leerling.
O Ook houdt u via deze koppeling de administratieve basisgegevens op leerlingniveau automatisch in de
Leerkrachtmodule van Zwijsen up-to-date.
O De uitwisseling vindt goed beveiligd en volledig geautomatiseerd plaats via het Internet.
Zwijsen
Dotcomschool
Inhoud
ECK2/UWLR
ECK2/UWLR koppeling tussen Dotcomschool en Zwijsen
Twee webservices: Leerlinggegevens & Leerresultaten
Start
Inleiding
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
Inhoud
Leerlinggegevens
Vanuit het SchoolOAS worden de leerlinggegevens verzonden naar de uitgever.
Start
O Alle ingevoerde leerlingen die in een groep/leerjaar zitten worden verzonden naar Zwijsen met een unieke
identifier. Klant meldt zowel bij Dotcomschool als bij Zwijsen dat ze gebruik willen maken van de koppeling.
Inleiding
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
O Per leerling worden de volgende gegevens verzonden:
Achternaam, voorvoegsel, voorletters, roepnaam, geboortedatum, geslacht, jaargroep, e-mail adres, foto URL,
hoofdgroep, mutatiedatum en optioneel subgroepen.
Inhoud
Leerresultaten
Vanuit de programma’s van Zwijsen worden de leerresultaten verzonden naar het SchoolOAS van Dotcomschool.
Start
O Resultaten worden per leerling geregistreerd op toetsonderdelen. Iedere toetsonderdeel afname krijgt een
eigen identifier, zodat ook mutaties (herafnames, correcties, etc.) goed verwerkt kunnen worden.
Inleiding
O Er kunnen gegevens voor meerdere leerlingen met meerdere toetsafnames in één bericht worden opgenomen.
O Per toetsafname worden de volgende gegevens verzonden:
Toets onderdeel afname identifier, Toets onderdeel afname datum, Toetscode, Toetsonderdeelcode,
Score of resultaat.
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
O URL voor aanvullende informatie (toekomst)
De bedoeling van deze (optionele) URL is dat deze leidt naar detail informatie over dit toetsresultaat in de EA.
Het LAS kan hiermee de gebruiker de mogelijkheid bieden deze detail informatie eenvoudig toegankelijk
te maken. Of hier, voor de authenticatie op de EA, al dan niet de mogelijkheid van single sign-on wordt geboden
valt buiten deze afspraak.
Inhoud
Vragen & Opmerkingen
Welke praktijkvragen heeft u?
Start
Inleiding
O Gaat u werken met de koppeling ECK2/UWLR?
O Welke informatiebehoefte heeft u nog meer?
O Vragen?
ECK2/UWLR
Zwijsen
Dotcomschool
Afsluiting

similar documents