Meer dan de som der delen

Report
Meer dan de som der delen
De verankering van duurzaamheid in de gehele
schoolorganisatie
14 november 2014
Inhoud
 Consortium
 Aanleiding
 Onderzoeksvragen
 Opzet
 Beoogde opbrengsten
Consortium
 Nordwin College
Heleentje Swart
 Wellantcollege
Marjon Kollau
 Oberon
Ton Klein, Pauline van Eck
 Do.It Advies
Olivier Bello
 Wageningen University
Arjen Wals,
Anne Remmerswaal
Wellantcollege
Wellant vmbo
Wellant mbo
Vmbo op 23 locaties
Mbo op 11 locaties
Wellantcollege
Doelstelling Duurzaamheid:
Iedereen die leert bij
Wellantcollege is nu en in
de toekomst in staat
bewust duurzame keuzes te
maken.
Nordwin College
Koersen op duurzaamheid
Missie:
Onze missie is huidige en nieuwe generaties te inspireren hun
talenten te ontwikkelen, zodat zij waardevol zijn voor zichzelf, voor
een duurzame economie en een leefbare en gezonde wereld. Wij zijn
de onderwijsinstelling die overal in Noord-Nederland als educatieve
partner participeert in deze thema’s.
Duurzaamheid is integraal onderdeel van ons dagelijks handelen en
ons onderwijs. Wij profileren ons als strategische partner in de regio
waardoor we vruchtbare verbindingen tot stand brengen. Wij hebben
onze ankers stevig in de samenleving.
Mission statement Nordwin College
Wij inspireren en leren
mensen om met passie en
vakmanschap te werken aan
een duurzame, mooie wereld.
Aanleiding
 Aandacht voor
duurzaamheid groeit
 Incidenteel en
projectmatig
 Streven naar integrale
benadering
 Uitdaging: betrekken
middenmanagement
Onderzoeksvragen
1. Hoe kunnen alle stakeholders, inclusief het midden
management, binnen het groene (V)MBO actief
betrokken worden bij het vormgeven, ondersteunen en
uitdragen van een geïntegreerde visie op
duurzaamheid?
2. Op welke wijze kan vooruitgang richting het realiseren
van een dergelijke visie inzichtelijk gemaakt worden?
3. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen/knelpunten
bij het in praktijk brengen van een geïntegreerde visie
op duurzaamheid
4. Wat zijn effectieve strategieën/aanpakken/interventies
die deze belemmeringen het hoofd kunnen bieden?
Opzet
Casestudies: Nordwin
College en Wellantcollege
1. AISHE
 Aanpassen instrument
 Consensusbijeenkomst:
beginsituatie en
gewenste situatie
 Strategie
 Eindsituatie
Opzet (2)
2. Reflexieve monitoring in
actie
 Monitoring van proces
 Verschillende
instrumenten
● systeemanalyse,
dynamische
leeragenda, tijdlijn,
eye-opener
workshop
Beoogde opbrengsten
 Nordwin en Wellant integreren duurzaamheid verder
binnen de organisatie
 Twee rijk beschreven casestudies
 AISHE instrument beschikbaar voor beroepsonderwijs
 Begeleidende handleiding
 Rapportages over inzet AISHE en reflexieve monitoring
 Bespreken uitkomsten met sleutelpersonen
Bedankt voor uw aandacht!
Meer informatie:
[email protected]

similar documents